1757     Svogerslevs degnebolig

Svogerslev på landkort

Skolen

Husets gavl på Kirkevej

                                                                     

Svogerslev gamle degnebolig er opført i 1757 i stedet for en gammel, antagelig middelalderlig, kirkelade af sten, der lå indbygget i kirkegårdens østre mur. Det meget velbyggede, seks fag lange bindingsværkshus blev opført på foranledning af grev Holstein af Ledreborg. Meget tyder på, at bygningen både har været bolig for degnen og skole. Den noget smallere bygning i nord, der næppe kan være meget yngre, har opringdelig kun været fire fag lang, og har måske fra først af været udhus og stald. Den er senere blevet udvidet med yderligere 2 fag. Det er antagelig i denne ende at den sidste degn i Svogerslev , Mouritz Hansen, har haft sin aftægtsbolig fra 1831. Nordendens nuværende indretning med to små stuer, et lille køkken og en forstue stammer fra en ombygning i 1800'tallet, hvor også udhuset i syd er bygget.