Strædet i Svogerslev

Strædet

Nord for Strædet var der tidligere et vandhul indtil ca. 1970. Under 1. verdenskrig gravede man tørv på arealet. Først ved kommunesammenlægningen blev vandhullet/sumpen fyldt op. I Strædet 5 var der kommunekontor til ca. 1960, hvor man flyttede det over i Nordgården. Den gamle kommunesekretær Johanne Jensen blev boende i Strædet 5 indtil 1968. Ingen gamle mure er bibeholdt. Strædet var i 1960érne tæt på at blive nedrevet, da man ville fritligge kirken.

Huset på hjørnet er næsten nyt, men bygget op i gammel stil.