1880             Svogerslev 

Svogerslev kirke

Foto fra samme tid

                                                       

Svogerslev i sit landskab og med bymarkerne rundt omkring. Forrest ses vejen til Roskilde.

Levestandarden var rimelig i Svogerslev, så beboerne kunne synge på vej til Roskilde: "I Roskilde har de sølv og guld. I Svogerslev har de kiste fuld".

Man har fundet følgende tegning af Svogerslev fra 1910. Svogerslev så dog ikke sådan ud i 1910, så motivet må være ældre, evt. tegnet ud fra lokale historiske oplysninger eller lign. Læg mærke til vandhullet mellem strædet og Nordgården. Huset med de mange sidebygninger ses i forgrunden på billedet og ses tydeligt også på den efterfølgende skitse. Billedet er tegnet/malet fra vejen lige syd for kroen.

Gadekæret ses midt i til venstre. Vandet til højre er vandhullet nord for Strædet, hvor man siden gravede tørv.