Svogerslevs udvikling

Bygaden 1953

Det nye Svogerslev på kort

                                                                             

Indbyggertal i Svogerslev
I 1800 var der 301 indbyggere i Svogerslev og indbyggertallet steg kun til 388 i 1900. I 1964 var der 992 i hele Kornerup-Svogerslev kommune. Udviklingen er altså gået jævnt og langsomt (det store spring til sidst medtager også opland og Kornerup.