1688          Johan Petersen Klein
Peder Pedersøn 1661
Holger Jacobæus 1690
 

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

I matriklen 1688 står Johan Petersen Klein som ejer af alle fire gårde, og det kan også være ham, der har bygget Veddelevgård. Ejerforholdet er i matriklen stadig således:

Gård Fæster Tønder Skæpper
Nævlingegård (10) Peder Jensen Kallerup 13 4
Ydinggård (11) Søren Nielsen 10 3
Højagergård (12) Jørgen Madsen 11 3
Oplandsgård (16) Lars Nielsen 7 7

Klein (født 1633) var assessor i admiralitetskollegiet, foged på Island og islandsk købmand. En god dobbeltrolle med mulighed for gode indtægter. Og indtægter har han haft, for kongen skyldte ham 1664 20000 rigsdaler. Han var så rig, at han 1665 fik råd til at gifte sig med Lene Nielsdatter Ib fra Bornholm, og 1686 står han opført som ejer af en stor gård i Norgesgade i København (nu Bredgade). Han døde året efter, så når matriklen 1688 nævner ham som ejer af Veddelevgård kan det ikke passe, for da er han død. Men hans enke ejer gården, og da familien først kan have købt den (eller de 4 gårde) efter 1682, har de ikke været i Veddelev ret længe. Men måske længe nok til at have kunnet opført lystgården.

Veddelevgård findes ikke mere, så det er svært at sige, hvor omfattende byggeriet har været. Eneste rest er gengivet på billedet her: En tavle med et motiv, en bog og måske bogstaverne "HP". Står der HP er tavlens ejermand Hans (=Johan) Petersen (Klein). Tavlen sad i mange år på udflyttergården Svaleholm, men er på mystisk vis havnet på en garage på Sognevej 1 i Himmelev. Men den stammer angiveligt fra Veddelevgård og er det eneste levn, der haves fra denne.

Placeringen kendes også nogenlunde. Lystgården er i følge skødet ved næste salg nemlig beliggende på grunden til den gård, som Peder Jensen Kallerup bebor: Gård nummer 10, som senere blev Nævlingegården Det må være nogenlunde på den grund, der i dag har adressen Veddelev Bygade 22. Det siges, at man i området har fundet røde munkesten. Men om disse har forbindelse til lystgården er uvist.

For 2700 Rigsdaler købte professor i medicin ved Københavns Universitet Holger Jacobæus i juni måned 1690 af Kleins enke Lystgården Veddelevgård.