Udskiftning i Veddelev
Gårdnavne
Husmandslodder
Ejere 1797
                                                      

Kortet viser navnene på de fæstere, der var på gårdene under udskiftningen 1798.