1184              Vindinge
Gravfund fra Vindinge
Vindinges ejere

Hvor Roskilde ligger, er der ikke fundet et ældre kultsted.. Det nærmeste sted, som har noget, der ligner, er landsbyen Vindinge og den nu forsvundne bebyggelse Visby nordvest for Vindinge (nuværende Lillevang). Vindinge er i sin tidligste form overleveret som Winningawe, hvor efterleddet "we" betyder vi, helligdom. Der har været bebyggelse på stedet i hvert fald fra Kristi fødsel. Muligheden for en helligdom nær stedet bliver ikke mindre af, at den nu forsvundne landsby Visby lå kun få hundrede meter fra Vindinge. Visby indeholder i forleddet også ordet vi, helligdom. Det er muligt, at Visby er en senere udvikling af navnet Winningawe, så der kun er tale om én bebyggelse. Men Vindinge har som kortet viser ligget meget stabilt næsten samme sted siden år 0 (de 4 tal viser steder, hvor der er fundet grave, som der er flere 100 år imellem). Første gang Visby nævnes er i et pavebrev fra 1257. I samme brev nævnes også et Vindinge uden tvivl på Sjælland. Så det er svært at opretholde tanken om kun én bebyggelse. Endelig hører Visby i 1500-tallet til Sømme herred, medens Vindinge altid, har hørt til Tune herred.

Vindinge hører til de ældste stednavne (fra før vikingetiden). Visby må være dannet i vikingetiden. Det "vi", som de to bebyggelser har taget navn efter, må være det samme, og navnet Visby tyder på, at det har været i brug op i vikingetiden. Vindinge have haft funktioner i lokalområdet i tiden, før Roskilde opstod.

Visby (nævnes første gang 1085 under Winningawe, 1328 som Wæsby, 1688 som Visby). Visby blev afbrændt under svenskekrigene 1658 og forsvandt helt. Ved matriklen 1682 er den dog takseret til 22 gårde og 44 tdr. hartkorn. 

Mindstrupgård er resterne af en bebyggelse ved navn Menstrup (nævnt 1619).

Ved matriklen 1682 var der i Vindinge 33 gårde og 198 tdr. land hartkorn. På matrikelkortet fra 1805 (herunder) er det tydeligt, at Vindinge er en stor landsby. Man kan tælle sig frem til hele 26 gårde, hvoraf 1 hører til kirken. Sammenlignes gårdstallet med ejeroversigten, er det tydeligt, at det meste af Vindinge hvis ikke det hele i middelalderen var ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.