Ærkebiskop Eskild
Biskop Eskild
Søborg
Eskilds klostre

I Åhus i det østlige Skåne byggede Eskild en borg, som tjente som tilflugtssted for ham selv, men også som en del af landets kystforsvar. Omkring borgen opstod der en by, som blev købstad - og som Christian IV mange år senere flyttede længere ind i landet og opkaldte efter sig selv: Christiansstad.