Byfogeder efter 1536

     

År Foged
1538 Hans Barckeleder
1549 Oluf Michelsen
1557 Oluf Skriver
1603 Anders Lauritsen
1610 Eiler Nielsen
1624-1635 Markus Madsen  
1635 Samuel Samuelsen
1668 Otte Jacobsen 
1679 Peter Schrøder
1682 Christopher Andersen
1687 Thomas Christensen
1697 Ludvig Knudsen
1722 Arnt Nagel
1723 Gustav Wilhelm Høinemann
1727 Niels Sørensen Krag
1730 Jens Anthon Holmann (afskediget 9/12 1740)
1740-1764 Peter Hermann von Ham. Tillige herredsfoged i Lejre Herred.
1764-1771 Anders Dinesen
1771-1806 Andreas Nicolai Gierlew

1806-1835 Henrik Christian Müller (tillige borgmester 1813-36)
1835-1837 Georg Fritz (konstitueret)
1837-1857 Lauritz Foss (tillige borgmester)
Fra nu af følger fogedembedet borgmesterembedet.

 

 

 

Fogeder før reformationen

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil webmaster gerne kontaktes.