Ærkedegne
Domkapitlet             
Ærkedegnens embede
Ærkedegnens økonomi

                                                                             

Ærkedegne ved Domkirken:

- 1222 Homer kender vi kun fra et enkelt år og kun hans navn. Og hans dødsdag fra kirkens anniversarium 24. januar 1222.
- 1270 Petrus Ottheson / Peter Ottesen dør 11/11 1270.

1270 -1278

Jacob Nielsen (Skovgård) dør 22/11 1278.

1278 -1283

Jacobus Syoborus dør 17/10 1283. 

1283 - 1290

Johannes Krag 

1290 - 1291

Johannes Ade dør 26/5 1291.

1291 - 1301

Yagrus Foot dør 24/7 1301.

1301 - 1312

Thordo dør 6/3 1312
1312 - 1313 Peder Alexandersen Foot dør 24/7 1313.
1313 - 1336 Petrus Herba dør 5/4 1336.
1336 - 1349 Magister Henning Snubbe 
1349 - 1367 Hemming dør 9/12 1367.

1367 - 1368

Macharius Magnussen
Ca. 1368 - ca. 1391 Oluf Pedersen 

Ca. 1391 - ??

Peder Lykke

?? - 1405

Tuuo /Tue dør 26/3 1405.
1405 - 1416 Ukendt ærkedegn.

Ca. 1416 - 1420

Niels Lunge 

1420 - 1428

Niels Bille dør 26/4 1428.

1428 - 1434

Johannes Petri / Jens Pedersen dør 26/11 1434.
1434 - 1441 Jep Olsen
1441 - 1449 Oluf Mortensen Baden
 ??   
1472  Tetz Rosengård 
1484 - 1485 Jens Pedersen 
  ??   
 1505 - 1534  Jens Lauridsen
1534 - 1536 Anders Gyldenstjerne
  Titulære ærkedegne: 
- 1556 Stig Eriksen Pors Roskildebispens skriver 1525
1570 - 1578 Niels Kaas
1578 - 1607 Jakob Vind til Grundet, kongens sekretær,  kannik i Roskilde 1571
1622 - 1629 Christoffer Urne
 - 1662 Jørgen Seefeld kapitlets sidste ærkedegn

Som det ses, forsvinder titlen ærkedegn ikke med reformationen, for præbendet bruges som belønning til lærde og embedsmænd, som her er kaldt "titulære ærkedegne".

Degne opført med dato og år for dødsfaldet er opført på kapitlets anniversarieliste.

 

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil finn@gaunaa.com gerne kontaktes.