Niels Hemmingsen 
Hemmingsen

Niels Hemmingsen ligger begravet i domkirken. i hovedskibets østlige del. En smuk og særpræget, desværre stærkt udslidt sten dækker graven. Oven over den latinske indskrift ses han som professor omgivet af sine tilhørere. Den indholdsrige indskrift beretter, at "her hviler Niels Hemmingsen, kannik i Roskilde, der som den første drev studier over de frie videnskaber og sprog ved Københavns universitet til manges nytte. Som professor i teologi kastede han ved metodisk korthed og klarhed et sådant lys over profetiske og apostoliske skrifter, at han vakte beundring ikke blot hos vore, men hos alle Europas lærde. Mod forventning indviklet i skæbnesvangre teologiske stridigheder viste han sig retskaffen, og ved kongens velvilje blev der givet oldingen et kærkomment og lykkeligt otium efter skolens langvarige slid. Mæt af dage døde han år 1600, den 23. maj. Enken og arvingerne satte mindet".