Slægten Finkenow
Rejnstrup

Slægtens stamtavle

                                                           

Våben for adelsslægten Finkenow: Skrådelt fra venstre. Øverste felt skaktavlet af gult eller sort og hvidt. Nederste felt rødt. Hjelmfigur kendes ikke. Slægten er tysk uradel. Den nævnes første gang i Danmark med Peder Jacobsen Finkenov i 1374. Hans bror Niels Jacobsen kaldte sig Rusere. Ridder Jens Finkenow nævnt 1419 er slægtens sidste mand.