Slægten Godov
Tuse                           

Kornerupgård

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Godov: Et hvidt ulvehovede i blåt. På hjelmen et hvidt ulvehovede. Somme tider dog to vesselhorn. Slægten er holstensk uradel, som kendes 1244 med Henrik Godov. Den uddør 1501 med Mathias Godov på Lolland. Der er imidlertid også en sjællandsk slægt, som fører samme våben, men ikke bærer navnet. Dens første mand er ridder Oluf Pedersen af Nyrup, og den uddør 1583 med Erik Mortensen af Nørgård.