Slægten Krumpen
Strandlen                        

Stygge Krumpen

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Krumpen: Et rødt møllehjul i hvidt. På hjelmen et rødt møllehjul - somme tider som her holdt af to naturligt farvede jernklædte arme. 

Slægten er jysk uradel kendt med Oluf Eriksen 1308. Ridder og rigsmarsk Otte Krumpen, der døde 1569, var slægtens sidste mand.