Slægten Sehested

 

Rårup

Strø

Havelse                         

Ellinge

Svenstrup

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Sested eller Sehested: I blåt felt tre hvide søblade samlet i skjoldets midte (somme tider som her om en hvid ring, fra ca. 1600 om en rød rose). På hjelmen sorte hejre- eller strudsefjer.

Slægten stammer fra Sehested i Holsten. Reymarus de Sestede optræder i Danmark 1282. En dansk adelsslægt fra Vendsyssel, som førte samme våben, og som lever endnu, tog i 1600-tallet navnet Sehested. Men den oprindelige holstenske slægt uddøde i Danmark 1740 med Chr. Sehested til Ravnholt.