Hans
  Kong Hans

                                 

Kong Hans, som han er gengivet på sine gamle dage af Albert van Düren i krypten under Lund Domkirke. Her er det tydeligt, at han er præget af sit liv med vådt og tørt. Bortset fra det med livsførelsen var han en dygtig konge.