1537                      Møntofre
Pengetræ på Bognæs

                                              

 

Der er på den lille ø Elleore ud for Veddelev fundet en masse mønter i sandet på nordsiden af øens østvendte tange. Fra ældre beboere i Veddelev vides det, at de gamle fiskere i landsbyen, når de stod ud, sejlede over til Bognæs, hvor der på østenden af tangen stod/står et enligt træ. Her kastede de en mønt i land som et offer i håb om at få en god fangst.

Mønterne på Elleore (eksempler på billedet) kan bestemmes således:

Antal Type År
1 Søsling 1527
1 II Skilling 1648
1 II Skilling 1668
1 II Skilling 1677
1 I Skilling (Christian V)
2 I Skilling 1771
1 Ulæselig 1782
3 I Rigsbankskilling 1813
1 Rigsbankstegn for 12 Skilling 1813
1 Rigsbankstegn for 16 Skilling 1814
1 1Skilling Rigsmønt 1863

Det er ikke en møntskat, for pengene bliver fundet for spredt. Og var det en møntskat, ville der ikke være så mange år mellem de enkelte stykker. Mønterne fra 1600-tallet var værdiløse i 1700-tallet, og mønterne fra 1700-tallet var værdiløse i 1800-tallet osv. Så tanken om møntofre fra fiskerne er nærliggende. Hvis det er ofre, som dem vi kender fra Bognæs, viser dateringerne, at man har ofret til firskernes helgen på Elleore helt tilbage fra den tid, hvor det ved reformationen blev forbudt at ofre til helgener. Møntfundene er altså en art bevis for, at reformationen var noget for borgere, adel og præster, men ikke for menigmand. Fiskerne i Veddelev beholdt deres katolske skikke. Nu hed det bare ikke kristendom mere, men overtro. På et eller andet tidspunkt i slutningen af 1800-tallet har man skiftet offerplads. Man kastede nu ikke længere mønter på Elleore, men sejlede over til Bognæs for at ofre i stedet for.