Ahlefeldt-Laurvig
Ahlefeldt-slægten
                                                                                                               
 
 
   
 
 
 
 
Ahlefeldt-Laurvigen, Coat of arms - Våbenskjold.
 
     
  Christian greve Ahlefeldt     ~ Elisabeth Juel  
  Greve af Langeland til stamhuset Lundsgård    
  Kammerherre, generalmajor  
  Arvede Laurvigen i Norge 9/8 1785  
  Patent 7/10 1785 greve Ahlefeldt-Laurvig  
  Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen
 
* Tranekær 17/5 1732 † Tranekær 9/10 1791  
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
  Christian greve Ahlefeldt      
     
     
     
     
                                                                                                           
                         
 
Frederik Ahlefeldt-Laurvigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   Frederik  ~ Charlotta Louise von Hedemann Jens Juel  ~ Sophie Dorothea Hedemann Anna Margrethe  ~ Erich von Hedemann Sophie Caroline  ~ Erich von Hedemann   Carl Christian  ~ Julie Mattstedt   Vilhelm Carl Ferdinand  ~ Edel Dyre Brockenhuus  
  greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 29/7 1785 greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 12/9 1788 Ahlefeldt-Laurvigen ~ Tranekær Kirke  1795 Ahlefeldt-Laurvigen ~ Deutsch-Nienhof 1801   greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Tranekær Kirke 26/8 1805, skilt 20/4 1819   greve Ahlefeldt-Laurvig von Løwenhielm  
  Kammerherre, generalløjtnant   * Bjørnemose 10/6 1764    * Bjørnemose 15/4 1768    * Bjørnemose 29/2 1780     Kammerherre, Oberst   * 8/1 1787 † København 28/9 1860   Domherre i Lübeck  ~ Veirup oktober 1798  
  Solgte Laurvig til staten 1805   † Slesvig 19/11 1794   † Slesvig 29/3 1800   † Broløkke, Langeland 25/11 1847     * Bjørnemose 7/12 1770    til Tårnholm  
  Var teaterinteresseret         † Vestergaard 27/5 1851   * Bjørnemose 5/8 1769  
  Oprettede seminarium i Tranekær             † Birkelse 24/6 1852   
  Oprettede fabrikker i Tranekær                
  * Bjørnemose 17/11 1760         ~ Susanne Bøchmann   ~  Claudine Bang  
  † Tranekær 8/3 1832           ~ Rudkøbing  30/4 1819      ~ Nyborg 21/10 1806     
              * København 14/11 1790  † Vestergaard  9/4 1885         
                     
                   
                     
                   
                   
                   
   Frederik greve Ahlefeldt                    
                   
                 
                                                                                   
     
 
         
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Elise Davidia Margrethe Ahlefeldt-Laurvigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
   Elise Davidia Margrethe  ~ Adolf Ludwig Wilhelm Christian Johan Frederik  ~ Juliane Louise     Carl Frederik Christoph  ~ Antoinette Nancy   Elias Carl Frederik   ~ Jacobine Dorothea Petersen Dufour Carl Christian   ~ Laura Christiane Adolphine Marie Louise Madsen Edel Louise Augusta  ~ Frederik Christian Arenstorff Charlotte Adelaide   ~ Jørgen Erik Frederik Skeel
  Ahlefeldt-Laurvigen Friherre von Lützow greve Ahlefeldt-Laurvig Grevinde Wedell-Wedellsborg      greve Ahlefeldt-Laurvig Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs   greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 15/10 1860 greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Humble Kirke 14/11 1853  comtesse Ahlefeldt-Laurvig til Overgård comtesse Ahlefeldt-Laurvig til Stamhuset Birkelse & Oxholm
  Faldt for digteren Karl Immermann  ~  Tranekær Slot 20/3 1810 til Lundsgård 1803 ~ 1/5 1812      Kammerherre, Gehejmekonferensråd ~ 11/11 1818    Kompagnikommandør * 8/2 1820  † 1/6 1908 Forpagter af Vestergaard * Lindelse 28/7 1825 * Tårnholm, Nyborg 18/9 1808 Kammerjunker, Løjtnant, Cand.phil. * Tårnholm, Nyborg 11/8 1810  ~ 12/4 1833
  Lod sig skuille og fulgte Immermann Preußisk generalmajor & frikorpsleder Oberst   Oberst   * København 9/8 1816   * Blegholm 29/5 1822 † Carlseje, Rudkøbing  26/4 1899 † København 18/1 1869 ~ 1/10 1802 † Birkelse 24/9 1865  
  Da denne giftede sig, blev hun alene   Kammerherre, Gehejmekonferensråd   Hofchef hos Prinsesse Wilhelmine   † Dybbøl 18/4 1864   † Carlseje, Rudkøbing  30/11 1888    Begravet Kapellet, Åby Kirke  
  * Tranekær 17/11 1788   Genoprettede økonomien   Overceremonimester ved Hoffet          
 
    Berlin 20/3 1855   Christian Johan Frederik greve Ahlefeldt-Laurvigen
 
* Altona 17/1 1789   * Deutsch Nienhof 15/12 1792  
Elias Carl Frederik greve Ahlefeldt-Laurvigen
         
      † Paris 1/5 1856   † Fredensborg Slot 3/2 1871            
                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   Elise Davidia Margrethe Ahlefeldt     Christian Johan Frederik Ahlefeldt                
                     
                     
                 
                                             
     
 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Sophie Frederikke Caroline   ~ Erik Frederik Jens Poulson Frederik Ludvig Vilhelm  ~ Marie Albertine Mathilde Julie Louise Sophie  ~ August Sophus Ferdinand Tramp     Frederik  ~ Louise Oline Julie Charlotte   Wilhelm Frederik   ~ Bertha Sophie Louise Andreas Elis Theodor    ~ Christine Catharine Marie Musæus Christian   ~ Hulda Henriette Frederikke Bech  
  Vilhelmine Adamine Johanne Augusta Scheel greve Ahlefeldt-Laurvig Comtesse Schulin Comtesse Ahlefeldt-Laurvig Greve     greve Ahlefeldt-Laurvig de Neergaard   greve Ahlefeldt-Laurvigen baronesse Zytphen-Adeler greve Ahlefeldt-Laurvig * 9/4 1863  † 28/5 1936 greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Frederiksberg  27/10 1882   
  Comtesse Ahlefeldt-Laurvig  ~  Kerteminde 20/5 1844 til Eriksholm, Kjærsgaard, ~ København 11/8 1843 * Lundsgård Gods 7/6 1813 til Kyø & Allinggård     til Møllerup ~ København 4/10 1860   Kammerherre, Premierløjtnant ~ Adelersborg 24/9 1857   Direktør i forsikringsbranchen   Forpagter af Vestergaard & Tryggelevgaard * Frederiksberg  6/5 1859   
  * Lundsgård Gods 23/5 1814   Skovsbo og Ulstrup   † København 26/1 1900  ~ 16/8 1840   Premierløjtnant   Kavaller hos Enkedronning   * København  22/2 1852†  8/2 1933   * Vestergaard  5/5 1856  † Vestergaard 12/11 1926   
  † Fredensborg 21/6 1907   Kammerherre, gehejmekonferensråd   Hofjægermester   Caroline Amalie       † efter 1901  
  Bortsolgte bøndergodset Tranekær   * København 16/7 1834   * København 24/5 1830          
    * Lundsgaard 23/4 1817   † Møllerup 28/7 1888   † Corselitze 25/1 1895          
  † Tranekær 30/11 1889                  
                     
 
Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Christian Johan Frederik Ahlefeldt                  
                                                                 
 
Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig
 
     
 
 
 
 
 
         
 
                     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Julius Ludvig  ~ Camilla Jessy Christian Johan Frederik  ~ Johanne Ida Birgitte Augusta Frederik Ludvig Vilhelm  ~ Anna Christiane Adelheid Sigismund Ludvig  ~ Polly Caroline Charlotte Amalie   Carl William  ~ Elisabeth   Frederik Wilhelm  ~ Tofa Alvilde Agnes Sophie  ~ Jens Christian Julius Frederik  ~ Emmy Hillerup Carl Frederik   ~ Agnete Vedel Frederik "Fritz"  ~ Gudrun Dorothea Wilhjelm  
  greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Baronesse Bille Brahe greve Ahlefeldt-Laurvig Baronesse Wedell-Wedellsborg  greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Lensbaronesse Rosenørn-Lehn greve Ahlefeldt-Laurvig Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs   Ahlefeldt-Laurvig Comtesse Danneskiold-Samsøe   greve Ahlefeldt-Laurvig de Neergaard Comtesse Ahlefeldt-Laurvig greve Krag-Juel-Vind-Frijs greve Ahlefeldt-Laurvigen ~ Ørslev 15/7 1897  greve Ahlefeldt-Laurvig Skilt greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Frederiksberg  27/10 1882   
  til Fjellebro og Skovsbo   Købte Hjortholm 1896 ~ København 23/5 1869  til Kjærsgaard   til Ulstrup ~ 4/9 1868   Greve til Eriksholm ~ 26/4 1887   til Møllerup ~ København 27/9 1892 * Fredensborg Slot 29/6 1858  til Baroniet Juellinge Forpagter af Bellinge * Ny Kirstineberg, Ønslev 4/5 1874   Cand.jur., Overretssagfører   Forpagter af Tryggelevgaard *  Øllingsøgaard Gods, Søllested 8/9 1896  
  Kammerherre, Hofjægermester   Kammerherre, Hofjægermester   Kammerherre, Hofjægermester   Kammerherre, Hofjægermester   Udenrigsminister, Gesandt   Cand.polit.   † 27/8 1938 ~ 10/12 1880 * København 26/6 1869 † 23/6 1954 Direktør   * Vestergaard  20/11 1887 † 4/2 1981  
  * København 16/2 1849   Landstingsmedlem    * Lille Mørkegaard 10/6 1853   * Lille Mørkegaard 4/9 1846   * 2/5 1860 † 29/11 1923   Assistent i Marineministeriet   † 27/8 1938   * 10/6 1887   † 29/8 1968  
  † Egeskov 6/6 1912   * Lille Mørkegaard 13/7 1844   † Frederiksberg 24/2 1909   † Kjellerup 11/6 1925  
  * Søllerød 11/9 1864              
  † Tranekær 28/8 1917  
 
        † Møllerup 28/7 1888              
                           
                       ~ Margrethe Paula Theda Gehring      
                            * 19/2 1909      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  Christian Johan Frederik Ahlefeldt                          
                                                                       
 
 
     
 
       
 
     
 
     
 
                             
 
 
     
 
     
 
 
 
     
 
                                 
  Preben Ferdinand  ~ Marie Emilie von Gohr Frederik Ludvig Vilhelm
 
  Hans Benedict  ~ Karine Lucie Sophy Caroline Frederik Julius  ~ Emma Gebrica van Capelle Mathilde Wanda Elisabeth   ~  Waldemar Haffner Kai Frederik Sophus  ~ Astrid Ingeborg Margrethe Elisabeth  ~ Henrik Christian William Benedict "Bent"  ~ Alette Thusnelda Amalie Carl Frederik Wilhelm   ~ Karen Margrethe Dinesen Else  ~ Holger Rosen Haxthausen Inge  ~ Adam Carl Vilhelm Knuth Gisela Theda   ~ Adam Wilhelm Josef Alette Ingeborg Henriette  ~          Carl Emil Fenger von Bardenfleth  
  Ahlefeldt-Laurvig Baronesse greve Ahlefeldt-Laurvig   Ahlefeldt-Laurvig Scavenius greve Ahlefeldt-Laurvig * Arnhem, Nederlandene 1/3 1875 Ahlefeldt-Laurvig Amtsforvalter i Haderslev Ahlefeldt-Laurvig From Holm Ahlefeldt-Laurvig Grevenkop-Castenskiold Ahlefeldt-Laurvig comtesse Moltke af Bregentved greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 28/5 1925  comtesse Ahlefeldt-Laurvigen Dr.Med.  comtesse Ahlefeldt-Laurvigen til Egeløkke comtesse Ahlefeldt-Laurvig  greve Knuth-Knuthenborg comtesse Ahlefeldt-Laurvig Cand.polyt., Adm. Direktør  
  Cand.jur. * Nicolajew 11/10 1874 Kammerherre, cand. mag.   til Hjortholm  ~ 22/3 1906 til Albæk & Svejbæklund † 14/5 1960 * 31/7 1889  † 4/5 1954   Greve til Eriksholm * 16/10 1902 † 26/3 1979 til Hørbygård ~ 29/10 1920  af Eriksholm Forlagssekretær  til Møllerup   * Bellinge 15/4 1898 Professor ved Københavns Universitet * Bellinge 12/10 1899  Hofjægermester, Arkitekt * Gentofte 4/101936    ~ København 18/10 1955    Socialrådgiver ~ 24/3 1960  Himmelev Kirke  
  Ambassadør i Kina, Japan, Polen, England † 11/12 1954 Historiker, Legationssekretær   * 12/4 1883 † 7/12 1964   Hofjægermester       Cand.jur. Vicekonsul   * 31/7 1889  † 4/5 1954   Cand.polit., Finansrådgiver ~ New York 22/11 1950 Cand.Polit.   † 13/5 1975 ~  Sønder Kirkeby  4/12 1926 † 5/6 1975   Hofdame hos Dronning Margrethe II  
  * Brolykke, Hindsholm 27/10 1872   Grevskabet opløst 8/12 1928       * Ulstrup 3/6 1869   Ridder af Dannebrog   * London 15/4 1896 † 6/1 1978   * Århus 13/1 1896 † 4/2 1969     * Tryggelevgaard  31/8 1925  
 
Preben Ferdinand Ahlefeldt-Laurvig, greve
† 28/5 1946   * 14/6 1870 † 25/5 1947       † 17/10 1944   * 16/10 1890  † 13/4 1973         † 20/9 1990  
                   
            Har efterkommere          
                       
                   
        Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Preben Ferdinand Ahlefeldt                  
                 
                                       
     
 
                     
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
  Kai Benedict  ~ Thea Ottilia Meyer Thyra Johanne Annie  ~ Hans Henrik Juel Ditlev  ~ Aase Elisabeth von Scholten   Christian Carl   ~ Yvonne Maria Lindhard Jørgen William  ~ Elisabeth Maria Johanne   Preben Willy Hans Benedict  
  greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 2/11 1932  Ahlefeldt-Laurvig ~ 30/5 1930 Ahlefeldt-Laurvig ~ 17/6 1944    Greve Ahlefeldt-Laurvig   Ahlefeldt-Laurvig Steensen-Leth    Greve Ahlefeldt-Laurvig  
  Kammerherre, hofjægermester * 9/10 1910 † 1998 * 10/10 1907   til Stensballegård   til Hjortholm   Greve til Eriksholm  
  Cand.phil.,  Ejer af I/S Tranekær     * 17/6 1916   til Løvenborg   til Fodby  
  * København 12/2 1903         * Hjortholm 9/8 1909 † 8/9 2000        
  † 13/6 1985                  
                  ~ Birgit Møller  
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                             
     
 
     
 
         
 
                       
 
 
 
 
 
     
 
 
       
 
   
 
 
 
 
 
       
  Merete Anette  ~ Claus Christian Preben Preben Vilhelm Gustav ~ Britta Eriksdatter Klingenberg Henrik Ahlefeldt-Laurvig ~ Irene Emily Dugdale Hanne Sophy ~ Michael Christian Christian Knud  ~ Bolette Friis Christian William ~ Mette Maria Høegh Krøll Kai Vincens Frederik ~ Anita Elisabeth Christina Hans Christian Benedict ~ Vibeke Neisum  
  Comtesse Ahlefeldt-Laurvig til Stamhuset Egeskov greve Ahlefeldt-Laurvig   Ahlefeldt-Laurvig Krag-Juel-Vind-Frijs  Greve Ahlefeldt-Laurvig   Ahlefeldt-Laurvig   Greve Ahlefeldt-Laurvig Comtesse Schulin Ahlefeldt-Laurvig    
  greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille * København  20/4 1936   * 19/1 1950 ~ Væhr Kirke 11/5 1973  til Løvenborg   Greve til Eriksholm   Kaptajn ~ Lyngby Kirke 6/8 1988  Greve til Eriksholm    
                  Civiløkonom, Cand.merc., Direktør       
                      * Næstved 20/6 1957       
                             
 
 
       
 
                 
  ~ Carl von Lüttichau       Har efterkommere   ~ Niels Krabbe       Har efterkommere          
      lensbaron Juel-Brockdorff             Har efterkommere    
      til Baroniet Schelenborg                
      ~ England 25/10 1991             
               
               
               
               
               
               
               
               
                           
 
 
       
 
     
 
           
 
 
     
 
           
 
     
  Christian Ulrik Benedicht  ~ Mette Louise   Christian Knud   Knud Wilhelm Ditlev   Knud Wilhelm Ditlev  ~   Carl Christian Sigismund  
  greve Ahlefeldt-Laurvig comtesse Lerche-Lerchenborg   Ahlefeldt-Laurvig   Greve Ahlefeldt-Laurvig   Ahlefeldt-Laurvig   Greve Ahlefeldt-Laurvig  
  Agrarøkonom  ~ Tranekær 3/6 2006       til Løvenborg       * 10/10 1993  
  * København  7/7 1965          
                 
     
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa