Ahlefeldt (linjen Seestermühe)
Ahlefeldt-slægten
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
     
  Frederik Ahlefeldt ~ Dorothea Blome  
  til Halvsøgaard, Søgård, Seestermüh,  
  Arleved, Stendorf & Nüchel  
  Amtmand Aabenraa 1597  
  * Seestermüh, Pinneberg 1558  
  † 1607  
 
 
 
  ~ Catharine Rantzau  
    ~28/1 1582  
     
     
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                                   
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cai von Ahlefeldt   ~ Dorothea Rumohr Anna von Ahlefeldt ~ Joachim Rantzau    Bendix von Ahlefeldt   ~ Beate Rantzau Hans von Ahlefeldt   ~ Margrethe Buchwald   Frederik Ahlefeldt   ~ Birgitte Ahlefeldt   Frantz Ahlefeldt   ~ Anna von Buchwald
  til Seestermüth og Schinkel  Saxtorf 13/3 1664 af Arlevad af Löhrstorf   til Maslev (Maasleben) ~ 1625  til Stendorf   til Halvsøgaard, Grøngrøft, til Søgård   til Arlevad  
  * Seestermüh 30/11 1593    * Seestermuth, Pinneburg 5/6 1583 † 9/5 1606 ~ 15/6 1602     * 22/7 1601   * Flensborg 3/8 1584  †1642   Arlevad & Aarup    Bortpantet 1614 til Gert Rantzau    
  † Seestermüh 11/1 1652   † 7/2 1669       * Seestermüh, Pinneberg 1594   Boede 1631 nær Preetz på gård i forpagtning
 
 
              † 25/3 1657   Flyttede1631 til Fresenburg.  
                  * Åretoft 7/10 1586     
       
Hans von Ahlefeldt
     
 
 
† Fresenburg 1632
 
              ~ Helvig Roepstorff      ~ Helene (Magdalene) Rantzau
                       
                       
                         
                       
                       
             
 
       
              ~ Clara Sophia Levetzau        
                † før 1667        
                       
                       
                       
                                                                                           
                                     
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otto von Ahlefeldt   ~ Dorothea von Buchwald Frederik von Ahlefeldt   ~ Anne Catharine Pogwisch   Dorothea von Ahlefeldt   ~ Hans Rumohr Frederik von Ahlefeldt   ~ Augusta von der Wisch Bendix von Ahlefeldt   ~ Elisabeth Hedevig Claus von Ahlefeldt   ~ Clarelia Blome Anna Margrethe  ~ August  von Lützow Florentine   ~ Cai von Buchwald Frederik Ahlefeldt   ~ Marie Elisabeth Catherine Ahlefeldt   ~ Henrik von Ahlefeldt Elisabeth von Ahlefeldt  ~ Hans von Rumohr  Bertha von Ahlefeldt ~ Heinrich Brockdorff Mette von Ahlefeldt ~ Godske Buckwald Christian von Ahlefeldt  ~ Ilsabe Margareta von Moltke
  til Seestermüth & Schinkel  ~ 2/1 1649    af Maslev til Stolpenæs & Rundhof Naturaliseret som dansk adel 29/10 1659 ~ 4/3 1655 til Nienhof von Thienen til Nienhof   von Ahlefeldt til Eickhof von Ahlefeldt til Sierhagen & Fresenburg Storkansler 1676-86 Rigsgrevinde af Breitenburg * Søgård 1624  ~ 1642  * Søgård 1625   af Seestermüh til Hemmelmark, af Seestermüh til Olpenæs & Schönhagen Ritmester i gottorpsk tjeneste 1661
 


 
  * 28/4 1618 † Reinbeck, Steinburg 2/1 1664     * ca. 1636 † efter 1680   Generalmajor, Kommandant i København   * Flensborg 1629 † 13/3 1701   * Flensborg 1622 † ca. 1682   * ca. 1630 † efter 1681 Arvemarskal Meklenborg † efter 1649    til Grevskabet Langeland og til Rixingen Medgift: Pant på Langeland † Sehested, Eckernförde 1708   † 23/12 1653   * 1598 † 23/12 1653 Altenhof og Møhlhorst   * Slagelse 2/11 1627 † 8/3 1668 ~ 6/5 1667 Skudt 1675 i Mecklenburg "af en gemen rytter"  
          Assessor i Krigskollegiet   Begravet Westensee Kirke               til Husumgård     ~  1629 (separeret)   * ca. 1630  † Mecklenburg 1675  
            * 22/3 1627 † København 4/1 1672                     & Trudsholm          
                          Storkorsridder, Gehejmeraad, Generalløjtnant            
                      Kancellipræsident, Højesteretspræsident    
 
         
                      Statholder i Schlewig-Holsten,   ~ Marie Elisabeth   ~ Hans von Løwenhielm        
                      Amtmand over Steinburg   von Leiningen-Dagsburg      
     
Frederik von Ahlefeldt
                Lensmand Langeland 1659 til Husumgård        
                  Greve af Langeland 20/6 1672  ~ 1/12 1668        
                  Dansk naturalisationspatent 1676          
                  * Søgård 1623        
                  † København 7/7 1686        
                 
     
                       
                         
                       
        Generalmajor Frederik von Ahlefeldt                
                                                   
 
 
                 
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
   Christian Albrecht von Ahlefeldt ~ Meta Kielman Dorothea von Ahlefeldt~ Hans Heinrich von Ahlefeldt Cai von Ahlefeldt ~ Bertha Catharine Ahlefeldt Frederik von Ahlefeldt ~ Birgitte von der Wisch Margrethe Dorothea Ahlefeldt  ~ Henning Rumohr Hans Heinrich von  Ahlefeldt   ~ Meta Kielman Clarelia Ahlefeldt   ~ Joachim Rantzau     Magdalene Elisabeth von Ahlefeldt  ~ Augustus von Sperling Sophie Agnes von Ahlefeldt  ~ Joachim Burchard
  til Seestermüth Friherreinde von Kielmansegg til Seestermüth & Schinkel Gehejmeråd, Gesandt til Seestermüth & Schinkel   til Slesvig, Oppendorf & Schönhorst ~ ca. 1680 * 1657 † XX/12 1720 til Runholt, Drült & Berghorst Gehejmeråd, Gesandt Friherreinde von Kielmansegg til Nienhof af Saltzau     * efter 1660 † Schwerin, Mecklenburg 1755 Kaptajn * efter 1660 ~ Schwerin Domkirke, Mecklenburg 1/12 1713
  * Lübeck 1/3 1660  † 1705 ~1686 * Reinbeck, Stormarn 28/5 1658   * Reinbeck, Steinburg 7/11 1651   * Reinbeck, Stormarn 11/7 1656   ~ Kiel 6/3 1674 * Rendsborg 1/3 1656   * Flensborg ca. 1650 † 21/9 1690  ~ Slesvig ca. 1669         Faldt i Brabrand   Borger, Guldsmed
      † Seestermüh 22/12 1705   † Hamburg 28/4 1684   † Nordskov, Gestelev, Svendborg 27/6 1706     † Seester, Pinneberg 23/3 1720         † Belgien ca. 1710    
          Begravet Gestelev Kirke   Begravet Westensee Kirke              
                     
         
 
     
          Havde 3 ugifte døtre      ~ Dorothea von Ahlefeldt  
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
                 
                                                           
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Johan Adolph von Ahlefeldt ~ Magdalene Blome  Catharina Christina von Ahlefeldt ~ Wulf Jasper von Brockdorff Anna Catharine von Ahlefeldt ~ Cai von Brockdorff    Hans von Ahlefeldt   Heinrich von Ahlefeldt ~ Frederikke Marsilia Krag Bertha Cathrine von Ahlefeldt ~ Volf  von Ahlefeldt Katharina Henriette von Ahlefeldt ~ Adam Friedrich von Flemming  Bendix von Ahlefeldt  ~ Anna Margrethe von Buchwald Christian von Ahlefeldt  ~ Sara Ernestine Wonsfleth    
  til Oppendorf og Shönhorst   † Blattern 4/12 1718 til Klein Nordsee, Osterrade * 1676 † 4/1 1727   * Hamborg 22/1 1710   Oberst  ~ Rendsborg 18/1 1742 * Pankenhoff, Oldenburg 19/9 1701 til Königsförde, Eckernförde * Eckernförde 26/2 1690 Rigsgreve til Jersbeck & Stegen til Jersbeck & Stegen til Klein Colmar    
  * 1693 † 1722   Begravet  Maria-Magdalene, Bovenau  & Kluvensiek   † Rellingen, Pinneberg 26/5 1780   * Hamborg 1711 † Haderslev 18/6 1765   Gehejmeråd † 9/12 1721 Arvelandmarskal Bagpommern Landråd 1711 ~ Hamburg 30/6 1704 Konferens- & landråd    
        ~  28/6 1699   Begravet Seester           ~ 1708 Leder af operaen i Hamburg 1722-26   * Deutsch-Nienhof 25/12 1687    
                  Konferensråd 1722 , Gehejmeråd 1734   † Itzehoe 19/3 1771    
              Bendix von Ahlefeldt
 
Medlem landsretten Rendsburg 1731    
               Klosterprovst i Uetersen 1732    
              * 1679 † Uetersen 10/6 1757    
                   
                   
                     
                   
                   
                 
                   
                     
                     
                     
                   
                               
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Christopher Ahlefeldt   ~ Elisabeth Sophie Marie       Ernestine Frederikke Ahlefeldt ~ Frederik Joseph Anne Dorothea von Ahlefeldt ~ Jørgen Erik Skeel Gerhard Bendix von Ahlefeldt Hans Heinrich  von Ahlefeldt Adolph Jesper von Ahlefeldt  ~ Maria Anna Kurtzrock    
  Landråd von Reventlow       * 2/7 1753 Greve Schimmelmann * Eckernförde 11/11 1743   til Fårevejle til Jersbeck (1754) Attache danske gesandtskab i Paris til Jersbeck & Stegen  (1754) Baronesse    
  * Schloss Oppendorff, Plön 1720 † 1763 af Altenhof       † Hamburg 6/5 1796 ~1778 † Rellingen, Pinneberg 25/4 1805 Statsminister Kammerjunker 1729 Død ved vådeskud eller selvmord Kammerjunker 1735, kammerherre 1756 † XX/3 1789    
      ~ Uetersen 27/9 1743         Gehejmeråd, Blå ridder *  ca. 1715 † Altona.senest 8/3 1755 *  ca. 1705 † Paris 19/3 1730 *  Hamburg 29/8 1712 † 3/12 1761    
         ~ Fredensborg 30/8 1765      
     
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
             
                   
             
 
 
 
 
 
 
         
  Mette Magdalene Ahlefeldt   ~ Christopher Carl Ulrik Johan Adolph Ahlefeldt              
  * Quarnbeck, Rendsburg 5/1 1746 Greve Ahlefeldt Godsejer        
  † Glückstadt 7/6 1815 Kaptajn i hæren * Marutendorf 9/1 1747  † Itzehoe 12/8 1801        
    ~ Rendsburg 13/3 1764 Begravet Itzehoe              
 
 
 
 
 
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa