Banner
                                                                                               
 
 
 
 
 
      DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
     
  Niels Eriksen  ~ Johanne Andersdatter      
   til Vinstrup og Asdal Panter      
   Lensmand Aalborghus 1442-47 til Asdal      
  Rigsråd 1438        
  Nicolaus Erici de Vinstrup 1423        
  Ridder * 1442
 
     
  Med til at afsætte Erik af Pommern        
   * ca. 1380 † Vinstrup 1447      
      * Slået til ridder ved den hellige grav i Jerusalem    
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
                                                                                               
                                                         
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Anders Nielsen ~ Kirsten Eriksdatter Elline Nielsdatter ~ Eskild Nielsen Høg Karen Nielsdatter   ~ Oluf Olufsen Lunge Anne Nielsdatter  ~ Peder Christensen      Niels Nielsen Erik Nielsen Ide Nielsdatter  ~ Niels Nielsen Kirstine Nielsdatter  ~ Peder Jørgensen Birgitte Nielsdatter ~ Jens Mortensen Mette Nielsdatter ~ Aage Tullesen      Niels Nielsen  ~ Karen Eriksdatter  Johanne Banner Nielsdatter ~ Peder Rud Ingeborg Banner Nielsdatter Ove Nielsen  
   til Vinstrup mm.m. ** Gyldenstjerne * Vinstrup ca. 1430 til Vibsthor (Vittrup, Mors), * Vinstrup ca. 1443 til Odden til Asdal Skram      til Vinstrup og Asdal      til Vinstrup og Asdal * Vinstrup ca. 1434 † Tange før 1485 Rosenkrantz * Vinstrup ca. 1428 † Irup efter 1488 Friis Haraldskær        * Vinstrup ca. 1436 † Refsnæs til Refsnæs * Vinstrup ca. 1434 † Klågerup Sparre af Skåne      til Vinstrup og Asdal Lykke af Vinstrup til Vognstrup, Sjælland af Vinstrup til Freistrup  
   Rigsråd til Kokkedal, Åsendrup og Drivholm † Vittrup, Mors Lyngholm, Eskjær & Vang † Brusgård ~ Hjørring ca. 1443 * Vinstrup ca. 1442 † efter 1494  til Voldbjerg, Urup og Stovgård  Prior i Vreilev Kloster 1462-1473 Dr. Theol.   til Tange Begravet Vestervig kirke  til Irup    til Hageløs † tidligst 1444   * Vinstrup ca. 1427   Var i kloster Dræbt i bondeoprøret  
  Ridder 1445       Boede i Børglum kloster Ærkedegn i Viborg       † Vognstrup, Sjælland   * Vinstrup ca. 1440 * Vinstrup ca. 1430 † 1473  
  Lensmand Aalborghus 1470       * Vinstrup ca. 1430 * Vinstrup ca. 1446      
  * Vinstrup ca. 1420 † Vinstrup 1486           † Vreilev kloster 1479 † Viborg efter 1479  
 
 
     
 
   
   ~ Sophie Mogensdatter   ~ Vil Thomesen Galskyt  
    Galt      
     til Rudbjerggård og Skumstrup       .  
             
         
         
    ** Vinstrup, Asdal, Kokkedal, Høiris, Mors, Åsendrup, Børglum Herred & Drefsholm, Vrensted sogn      
         
         
         
         
         
         
 
       
 
 
       
  Erik Andersen  ~ Karine Steensdatter    
  til Asdal, Kokkedal & Høiriis Gøye    
  Ridder 1488    
  Lensmand Aalborghus 1488-90    
  * Vinstrup ca. 1450 † efter 1490    
  Begravet Torslev kirke    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
                   
             
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  Erik Eriksen Banner  ~ Mette Nielsdatter Kirsten Eriksdatter Banner  ~ Poul Laxmand Peder Eriksen  
     til Asdal, Kokkedal, Rosenkrantz * 1480 til Vallen til Kokkedal  
  Højris, Gjessingholm og Skovshoved til Ryegård   Magister  
 
Lensmand Kalø 1517-64
  † efter 1520  
  Rigsråd 1523  
 
 
Rigsmarsk 1541-54        
  Førte tilsyn med fangen Gustav Vasa, som  
     
  stak af, hvorfor Banner betalte en bøde på  ~              Margrethe Henriksdatter   ~ Gjord Nielsen        
  8000 tdr. rug til kongen Gyldenstierne     Drefeld      
  Protestant. For Christian III.    
  Anfører for adelshæren ved Svenstrup 1534    
 
Lensmand Aalborghus 1535
   
  * 1484  † Kalø 28/3 1554      
  Begravet Torslev kirke      
         
         
         
         
         
                                                         
                                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
  Anders Eriksen Banner  ~ Dorthe Ottesdatter Karen Eriksdatter ~ Gregers Truidsen Otte Banner  ~ Ingeborg Skeel  Berete Eriksdatter  ~ Claus Carlsen Axel Banner Magdalene Banner  ~ Iver Krabbe Anne Eriksdatter ~ Jens Due Frants Eriksen ~ Anne Johansdatter  
  til Gjesingholm & Lyngholm Rud * Asdal ca. 1522 † Torup Ulfstand * Asdal ca. 1515 † Asdal 17/12 1585 ~ Nygård 31/8 1560 * Asdal ca. 1530 † Flintholm 7/1 1592 Bryske Hofsinde    til Krabbesholm til Østergård til Kokkedal & Asdal Thott til Ryegård, Kokkedal og Økloster* Oxe  
  * ca. 1540 † Gjessingholm 1583   til Torup, Barsebæk & Estrup Begravet Voer kirke 10/2 1586 til Voergård, Dronninglund Herred    til Flintholm * Asdal 1517 * Kalø ca. 1520 † Østergård 1597   Overlod 1592 søsterlod i til broderbørnene   Opretttede Ryegård  
  Begravet Gjessing kirke 23/7 1583       * Kalø ca. 1540 † Østergård 1597   Provst i Århus 1546  
          Lensmand Holbæk  
          Lensmand Børglum 1554-57 * Oksholm  
         
 
Ritmester i Syvårskrigen 
 
          ~ Knud Bille   Faldt ved Svarterå  
          til Lindved   * Rygård ca. 1510 † 1575  
          ~ 2/11 1576   Begravet Torslev kirke 24/7 1575  
               
               
             
             
             
             
           
           
             
                                               
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Otto Banner  ~ Jytte Nielsdatter  Margrete Banner ~ Niels Kaas Dorthe Andersdatter  ~ Christoffer Krafse Pernille Andersdatter  ~ Eske Krafse Mette Banner ~ Erik Bille   Ellen Frandsdatter Banner ~ Jørgen Taube Karen Frandsdatter ~ Henrik Lykke    
  til Gesingholm (solgt), Bild * Gesingholm 1570 † Birkelse til Støvringgård & Birkelse * Gesingholm ca. 1570  til Egholm til Tybjerggård ~ Køge 30/7 1598 * Gesingholm 1575 til Rønnovsholm   til Oxholm, Øster Han herred  ~ Oxholm 5/3 1587 til Kokkedal & Gisselfeldt til Hverringe, Overgård, Bonderup,  
  Voergård, Lyngholm (solgt 1607), ~ 24/10 1603    ~ Randers 17/9 1592  † Egholm ~ 21/10 1593 * Gesingholm 1578 † 1655     ~ Odense 26/9 1596   * Oxholm ca. 1565   Lensmand Vordingborg Kokkedal & Gisselfeldt  
  Løgismose, Ringstedgård         † Oxholm 30/9 1590   * Kokkedal 1559 † 30/6 1616 Lensmand Vordingborg  
  & Stustrup Rinds Herred   ~ Randers 31/7 1580  
  I Roskilde skole 1585        
 
   
  * Gessingholm ca. 1560       ~ Jørgen Kaas  
  † Stustrup, Rinds herred 1625       til Birkelse, Hemmestrup & Haugård  
          ~ 10/3 1605    
             
           
           
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                           
                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Niels Banner  ~ Anne Cathrine Jørgensdatter  Erik Banner  ~ Sophie Ottesdatter Karen Banner   ~ Torben Eriksen   Eiler Evert Banner  ~ Else Knudsdatter   Preben Banner  ~ Ellen Axelsdatter  
  til Ringstedgård, Deibjerggård, Schult til Oregård 1679,  Tybjerggård Rosenkrantz * 1619 † Tyskland efter 1637
Præst i Sønder Nærå
      til Bannerslund (Ellinggård) Rodsteen   til Lundsgård, Espe sogn, Rosenkrantz  
  Rødkilde (solgt 1667), Tybrind, ~ 1651 & Sparretorn, omdøbt til Bannerslund af Boller   De stak af til Tyskland   & Ringstedgård af Lengsholm   Ringstedgård & Steenshede  
  Hagenskov 1667 & Rygård købt 1669   Storkorsridder, Gehejmeraad ~ 1650   * 1620 † Tyskland efter 1637   Oberstløjtnant   * 1624 † Ringstedgård 1666  
  Lensmand Jungshoved 1651   Hofmarskal hos Kronprins Christian (V)     Deltog i krigen 1657-60   Begravet Voldstrup kirke  
 
Lensmand Abrahamstrup 1653
 
 
Generalmajor           * Stustrup ca. 1622 † Ellinggård 14/4 1700      
  Lensmand Svendstrup 1658   Stiftamtmand over Fyn og Aggerhus
       
 
     
  Lensmand Åkær 1660   Amtmand over Frederiksstad og Smaalenene    ~ Kirsten Henriksdatter         ~ Helvig Ottesdatter      
  Gehejmeråd, Assessor i Højesteret     Amtmand over Odense, Dalum og St. Knuds  Lindenov            Lindenov      
  Frederik III's yndling. Kongen forærede   Vicestatholder i Norge ~ Odense 2/11 1672           af Borgeby      
 
Banner Hagenskov, som derfor døbtes
 
Lensmand Holbæk 1657
          ~ Landskrone 26/8 1649      
  om til Frederiksgave.   * 5/10 1618 † 19/8 1687                
  Amtmand Hagenskov 1660   Begravet i Ore kirke                
  * 22/4 1622 † Frederiksgave 22/2 1670                      
                           
                           
                         
                         
                       
                                                                                           
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
            Christian Banner   ~ Mette Arendsdatter   Jytte Nielsdatter ~ Rudbek Kaas  Anna Magrete Banner ~ Niels Kaas   Anna Sofie Amalie Banner ~ Bendix von der Kuhla Anne Eleonore Banner  ~ NN Minson Timme Banner     ~ Helvig Sophie Sigvardsdatter Frederik Banner Charlotte Amalie Banner Vibeke Banner  ~ Wulf Unger Helvig Banner  ~ Johan Skinkel Dorte Banner ~ Niels Friis Jytte Banner   ~ Marting Jørgen Anna Margrete Banner  ~ Alexander Hay Jytte Cecilie Banner  ~ Christen Lassen Dyster
  til Frederiksgave & Rødkilde von der Kuhla  * 1655 † 1693 til Vejstrupgård & Lindeskov * Frederiksgave 1665 † XX/4 1714 til Hjortholm * Ringstedgård ca. 1650 † 1695   2. vielse i barselsseng Kaptajn * Rodskilde, Svendborg 1668 Urne til Rødkilde til Høirup, Hillerslev sogn, købt 1693 * Ellinggård 1652 † 1695 til Hæstrupgård * Stustrup, Rinds herred ca. 1660 til Gjerskov Døde af børnekopper til Ørbæklunde * Ellinggård ca. 1655 † 1695 von Rockling Løb måske bort med en degn * Skotland † Pretsburg 1686 Oldfrue på Bregentved ~ Sæby 22/11 1685
  * 1656 † 1693 ~ 2/2 1679   ~ 1674 Begravet Humble Kirke 30/4 1714 ~ 1678   * ca. 1667   † Tøistrup 19/4 1703  ~ 10/11 1694 Brev på Svendstrup 1658 * Frederiksgave 1667 † efter 1693   † Gerskov XX/6 1681 ~ 10/12 1680 * Ellinggård 1651 ~ 2/12 1674   * 1630 † 10/6 1691 * Ringstedgård ca. 1658 † efter 1686   Kom til Vartov 1729 * ca. 1660
  Begravet Dalum kirke           Brev på Alrø m.m. 1660   † København 25/9 1697   * Ringstedgård † Vartov 16/4 1731  
          * Frederiksgave 1652   Begravet Ørbæk kirke  
          † efter 1670    
      ~  Otto von Rønne   ~ Ernst Rup       ~ NN
      * ca. 1668   ~ Bækhuset, Kjøng sogn 1696       Løjtnant
        Hjemmevielse      
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
                                             
         
 
                 
 
 
     
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Niels Banner   Anna Catharine Banner  ~ Hannibal Wedell Anna Vind Banner  ~ Vilhelm Frederik Erik Banner  ~ Anna Vind Christiane Frederikke Banner  ~  Frederik Rantzau Agate Rodsteen Timsdatter ~ Hans Jørgensen Anna Cathrine Banner  
  Flådekaptajn 1711   * Frederiksgave 1681 Greve af Wedellsborg * Frederiksgave 1684 † 1736 baron Gyldenkrone til Boltinggård von der Kuhla * Tøistrup 1702 † Estvadgård til Estvadgård * 15/7 1697 † 11/4 1733  Kås I Odense Kloster 1748  
  * Frederiksgave 1683 † 1713   † Wedellsborg XX/12 1739 ~ 1699   Kaptajn ~ 1710    ~ 30/8 1729   til Ryebjerg * Tøistrup ca. 1695 † efter 1719  
  Faldt ved Helsingborg    ~ 18/10 1719  
  * Frederiksgave 1682 † 10/3 1710  
 
 
 
 
 
  Sidste mand af Banner-linien         ~ Hans von Rantzau    
            af Putlos    
               
                   
                 
                 
Mere om slægten                 Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa