Banner-Høeg
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
   
  Niels Eriksen Brune   ~ Sophie Høeg        
  Banner-Høegh til Ørum      
  til Skaregård (Mors) ~ før 1406          
  * Vinstrup 1360          
  † efter 1438          
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
 
           
           
           
           
                                                         
                   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
   Peder Nielsen Høeg  ~ Kirsten Henriksdatter Niels Nielsen Høeg  ~ NN   Eskild Nielsen ~ Elline Nielsdatter                  
  til Eskær og Vang  Reberg til Eskær     til Eskær Banner          
  * 1411 † efter 1472, før 1485   Antog moderens navn     * 1412 † 1494  ~ 1438            
       † ca. 1420            
               
               
                 
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                                                                                                     
                                                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  Niels Pedersen  ~ Karen Stensdatter  Abel Pedersdatter ~ Niels Nielsen  Kirstine Pedersdatter  ~ Lage Esgesen Helvig Pedersdatter  ~ Joachim Lykke Sophie Pedersdatter  ~ Ebbe Mogensen Karine Pedersdatter  ~ Mourids Jepsen    Jacob Eskilsen Høeg ~ Johanne Jørgensdatter  Erik Eskilsen Niels Eskildsen Niels Eskilsen Høeg  ~ Kirsten Jonsdatter Mikkel Eskildsen  ~ Maren Christensdatter Johanne Eskildsdatter  ~ Niels Mortensen Ide Eskildsdatter  ~ Jens Spend              Thomes Eskilsen  ~ Anne Olufsdatter  
  til Eskær, Asdal, Gøye til Ørndrup/Ormdrup Kaas til Demstrup Brok   til Skovsbo, til Maribo Sankt Jørgensgård  Galt til Svanholm Sparre af Skåne til Lergrav, Eskær & Vang Krumpen  til Lergrav til Skaregård & Glomstrup, Mors 1494  til Filshave, Salling  Viffert til Lyngholm og Visselbjerg Steen (Steenfeld) * Vittrup, Mors 1453 Vognsen Stenshede * Vittrup, Mors 1452     til Rammegård       til Skarregård Glob  
  Lyngholm, Vrågård og Hersomgård   * 1455 † 1505 til Ølby og Halkær * 1495 † Demstrup, Råby 1542    Rodsted og Buderupholm † efter 25/3 1532  til Tyrrestrup og Palsgård * 1466 til Svaneholm Bispelensmand Kjølskegård (Børglumbispens)   Skødede gods til Voer Kloster 1513 * Vittrup, Mors ca. 1440 Lensmand Klarupgård  1505 til Torstedlund Solgte Lyngholm 1505  ~ Ribe 1489 † Hjermeslevgård til Lengsholm og Hjermeslevgård † Rammegård             * Vittrup, Mors ca. 1470  
  Lensmand Skivehus, Skarpenbergs gods   Begravet Mariager Kirke    ~ ca. 1495    ~ Skurup 1499 * Vittrup, Mors ca. 1457 † Lergrav efter 1528   * Vittrup, Mors ca. 1445 † Lergrav før 1524 † Nykøbing Mors efter 1510 Lensmand Bøvling  1506   * Vittrup, Mors ca. 1455     † Skarregård før 1535  
  Rigsråd                   * Vittrup, Mors ca. 1440   † efter 1524          
  * før 1484 † København 10/8 1524            Filshave efter 8/1 1513              
     
 
                         
      ~ Peder Lykke                          
               til Nørlund og Hverringe                            
      & Fannerup                            
      ~ før 1507                        
                               
                           
                           
                           
                           
                         
                         
                         
                                                                                                       
                                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Anne Nielsdatter  ~ Niels Jensen Helvig Nielsdatter  ~ Jep Pedersen NN Høeg ~ Jens Hvas   Jacob Høeg   ~ Lisbet Maltesdatter Anne Jacobsdatter  ~ Hans Rostrup Just  Høeg  ~ Mette Mogensdatter   Kirsten Nielsdatter   ~ Mads Jensen Eskil Mikkelsen   Anders Høeg     Erik Mikkelsen  ~ Kirsten Christensdatter Christen Mikkelsen  ~ Abel Thomesdatter Anne Thomesdatter  ~ Niels Friis Christine Thomesdatter  ~  Erik Salle Søren Thomesen  ~  Anne NN  
  til Eskær Rotfeld til Lyngholm og Vrågård Friis Haraldskær   af Skjørtholt      til Trudsholm, Gjerlev herred * Sehested til Lergrav  til Ristrup til Vang & Lergrav Gøye   af Filshave Skade * Lyngholm ca. 1495   * Lyngholm ca. 1490 † efter 1530     til Klarupgård 1540 Rekhals til Fladholt, Dronninglund Herred  Roed * Skarregård ca. 1488 til Kjærsgård til Skarregård Ikke adelig til Skarregård til Færgegård / Fiergaard (ved Ry??)  
  Lensmand Skarpenbergs gods  til Bratskov * Lyngholm ca. 1470 til Lynderup   Lensmand Skivehus 1596-1602  ~ Holmegård 28/7 1577 Var enke 1552 & Pederstrup Fik brev på Kjøldsgård 1553 ~ 1544   *  Filshave ca. 1475 til Thorup † efter 10/11 1539       Forstander for Testrup   * Lyngholm ca. 1510   † 8/7 1545   * Skarregård ca. 1515 † efter 1546 † efter 1536 Solgte Skarregård til Otto Krumpen * ca. 1510 † efter 1542  
  * før 1490 † efter 1553  ~ før 1526 † efter 11/1 1542 & Grinderslevkloster       * Vang 1546     Ristrup   * Lergrav 1515 † Vang 1557   † Filshave efter 1548 Stak af med Kirsten og ægtede hende         * Lyngholm ca. 1500   † Fladholt fter 1557   Begravet Viborg domkirke   * Skarregård ca. 1510 † efter 1536  
          † Trudsholm 11/7 1610   Begravet Sulsted kirke   ~ ca. 1497         † Klarupgård efter 1540          
 
      Begravet i Kastbjerg kirke                                      
         
 
                ~ Jens Jude        
         
 
    ~ Sidsel Clausdatter                 Ikke adelig        
           ~  Maren Eilersdatter       Bille                 † Rammegård        
            Bryske       ~ 1549                      
             ~ Odense 9/9 1604                              
                                       
                                     
            * arvet efter morbroderen Otte Krumpen                        
                                 
                             
                             
                             
                           
                                                                                       
                                                         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Just Høeg   ~ Anne Frandsdatter Eiler Høeg   ~ Else Tagesdatter Elisabeth Høeg  ~ Erik Kaas Mette Høeg  ~ Jacob Trolle Otte Høeg   Elisabeth Høeg  ~ Christian Krabbe       Stygge Høeg  ~ Anne Gregersdatter Margrethe Justsdatter  ~ Christian Qvitzow Mogens Høeg     Inger Eriksdatter  ~ Mogens Clausen Jørgen Eriksen   ~ Anne Enevoldsdatter Maren Christensdatter   ~       Niels Mouridsen   Albret Høeg  ~ Anne Madsdatter  
  til Bjørnsholm**, Trudsholm & Krumstrup Rantzau til Dallund, Nielstrup, Fyn & Aggerborg Krabbe af Trudsholm til Aggersborg Havde et dårlig rygte til Sonnerup og Brudage * Trudsholm † England 1631   * Vang 1570 † Bjørnsholm    til Bjørnsholm    til Vang, Kjærsholm og Stensgård Ulfsttand til Agersbøl  til Sandager & Rørbæk * Vang ca. 1560     * Klarupgård 1533 † 1595 Dyre til Klarupgård & Kildegård Stygge  Maren i Vokslev Benderup   Forliste med krigsskib ved Gulland Hvid (Trabjergslægten)  
  * 1578  † Bjørnsholm 30/7 1649 ~ 20/8 1603  Arvingerne gik fra arv og gæld efter ham   * Trudsholm ca. 1608 ~ 19/8 1627 † Tyskland ~ Trudsholm 16/10 1597   & Bustrup Lensmand Skivehus   * Vang ca. 1546 ~ Trudsholm 15/9 1580 † udenlands     Begravet i Falslev kirke til Sø Kjeldgård, Salling i mageskifte 1558 til Todbøl * Fladholt ca. 1540 † efter 1568   * Fiergård ca. 1530 * Estvadgård, Holstebro ca. 1540 † 1572  
  Begravet i Tistrup kirke   * Trudsholm ca. 1607   † Rævkjærsgård       ~ Trudsholm 5/10 1590 * Vang ca. 1550 † Vang 1638   † Sandager før 26/3 1616       Såret i slaget ved Svarterå 1565 ~ 1552   † 1566
d.a. sognepræst Mads Ibsen Hvid 
 
      † Odense XX/8 1660               Lensmand Flæskum herred 1570       & Lene Olufsdatter Gyldenstierne  
                      * Klarupgård 1525          
                 
 
                 
 
 
† Klarupgård 20/9 1569
             
      ** Omdøbt til Høgholm, Mors         ~ Frands Ernst           ~ Laurids Kruse Begravet i Klarup kirke              
                  von Mandelsloh         til Balle                  
                                       
                                     
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
                                   
                             
                                                                                                                                           
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
      Erik Banner Høeg   ~ Beate Ottesdatter Anne Eilersdatter  ~ Anders Vincentsen Gregers Høeg   ~    Lisbet Markorsdatter Jytte Styggesdatter  ~ Niels Krag Anne Høeg ~ Axel Rosenkrantz Sophie Høeg  ~ Frederik Reedtz Mette Høeg Karen Høeg Mogens Høeg   ~   Helvig Ottesdatter Johanne Styggesdatter  ~ Mogens Jensen Jens Høeg  ~ Margrethe Kristensdatter Kirsten Høeg  ~ Vil Sørensen Just Høeg  ~ Anne Lunge Sidsel Høeg  ~ Ebbe Munk Erik Banner Høeg  ~ Christence Jensdatter   Else  Høeg ~ Jacob Vind Christen Høeg  ~ Anna Ovesdatter Erik Høeg   Søren Høeg Jørgen Høeg Anne Høeg  ~ Niels Simonsen
  til Bjørnsholm, Kongstedlund, Lykkesholm  Skeel Høeg   til Næs og Thorsegård til Rørbæk Rodsteen * Vang, Sulsted 19/11 1589                               til Agerkrog Trudsholm * Vang, Sulsted 19/8 1583 ~ XX/9 1608 til Elkær købt 1625 til Hørbygård & Tygestrup til Vinderslevgård til 1660 Boede fra 1603 hos søsteren Sidsel til Kjærsholmgård & Hostrup, Salling Lindenow * 19/1 1595 Kås  til Vang Holck af Klarupgård  Orning til Gjorslev, Skjersø & Kyø Dyre * Vang 11/6 1582 † 8/8 1648 til Fjellebro til Klarupgård Dyre til Klarupgård til Grundet til Todbøl Skram Tiltalt for overfald på præst 1578   Brev på tiende af Assels sogne 1587 til Fuglsang * Estvadgård 1559 * 1550 † Vejerslevgård, Mors
  og Mejlgård til Langholt * Nielstrup ca. 1650 † Næs Major * Vang 15/4 1586 af Lengsholm † Nyborg  11/7 1659  ~ Aalborg 16/9 1610    * Vang, Sulsted 16/11 1588 † 1653 ~ 22/6 1634 * Vang, Sulsted 21/7 1597 * Vang, Sulsted 8/7 1592 Landsdommer Jylland 1640-49 ~   2/9 1627 † 10/5 1639 til Frøstrup & Krabbesholm Landsdommer Gulland   * 1555 † Eget til Eget Hovmester Sorø Akademi ~ 9/5 1628   ~ 4/3 1604 Skibshøvedsmand 1611 ~ Boller 1/7 1593 * Roskilde ca. 1569 ~ Klarupgård 22/6 1586 * Klarupgård † Todbøl efter 1634   * Estvadgård 1557 † 1578   * Estvadgård ca. 1560 Skibshøvedsmand 1589 † Vejerslev, Mors 1590 Begravet Ørding kirke
  * Bjørnsholm 1614  † Bjørnsholm 1673       ~ 1663 † Rørbæk efter 1624   Begravet Viborg Domkirke   Begravet 30/8 1653   † XX/7 1670 † Antvorskov 30/7 1610 Rigsråd 1649   Begravet Viborg Domkirke ~ 8/10 1626 Befalingsmand på Stjernholm   Rigsråd 1627       * Klarupgård 1525   † Grundet 16/7 1649   Begravet Snedsted Kirke.       † Stourupgård, Mors efter 1599 Dræbte borgmesteren i Skive Begravet Ørding kirke  
  Begravet i Tistrup kirke                       Begravet Viborg domkirke   Forhandlede fred med svenskerne 1658       * 21/1 1591 † 4/12 1648     Rigens kansler 1640-46     † Klarupgård 10/10 1612   Begravet Viborg domkirke             Svend Christensen  
                              * Vang, Sulsted 3/11 1593      
 
      Lensmand Børglum 1622                          
 
 
                           
† 29/1 1661
                 
Lensmand Svenstrup 1628
                    Dømt til døden  
    ~ Sophie Lunge        
Begravet Sorø    ~
Christence Jacobsdatter           Lensmand Kalø 1640               Benådet af Kongen at forlade landet  
      ~ 1644             Rosenkrantz           Gesandt Osnabrück 1643 (30-årskrigen)               Skulle tjene 4 år mod tyrkerne  
                  til Arreskov             * Vang 8/9 1584               I stedet bosat i Sverige  
                  ~  2/10 1636               † Gjorslev 25/5 1646               * Estvadgård 1565  
                                Begravet Sorø kirke               † Nyløse, Sverige efter 1594  
   
 
                                             
    ~  Dorte Iversdatter                                              
      Juul                                        
    ~ 4/2 1649                                        
                                           
                                 
                           
 
 
                         
  ~ Helvig Sivertsdatter                        
    Brockenhuus                        
                             
                             
                                 
                                                                                                                   
 
 
                                       
 
                                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ivar Juul Høeg    ~ Helle Nielsdatter Just Høeg Markor Høeg Marie Høeg  ~  Hack Vind Sophie Høeg ~  Adam Andreas von Voss Tage Høeg ~  Margrete Jørgensdatter Jens Høeg Banner ~  Anne Jørgensdatter   Anne Margrete Høeg ~  Corfitz Ulfeld Lisbet Høeg  ~ Eiler Holck Karen Jensdatter ~ Jens Bildt            Gregers Ulfstand Høeg  ~ Elisabet Sofie Urne Just Høeg  ~  Karen Iversdatter Stygge Høeg  ~ Anne Marie Eriksdatter               Jørgen Høeg         ~ Lisbet Nielsdatter Sophie Høeg  ~ Henrik Juel Ove Høeg   Jørgen Høeg  ~ Margrete Mogensdatter      NN Høeg   ~ Hans Skram  
     til Kongstedlund mm.**** Trolle * 1653  † 1655 *Rørbæk † efter 1654 * Nielstrup ca. 1630 til Aggersborg, Han Herred * Nielstrup † Læsø til Dallund 1666 til Dallund Arenfeld til Rørbæk, Vindinge herred Urup   * Møllerød 29/11 1628 † Viborg 22/2 1650 ~ Viborg 30/1 1648 * Lund, Mors 27/12 1633 Friherre * Vang 1620 til Hæstrupgård  til Vang  ~ ca. 1660 til Gjorslev & Fuldtofte (Skåne) til Fuldtofte (Skåne) til Gjorslev & Rørbæk, Fyn Grubbe til Skiersø Parsberg til Gjorslev til Lindbjerggård & Gjorslev til Todbøl   til Hammergård & Bailumgård, Harre Herred  Gøye    
  Baron af Høegholm*** 30/3 1681 ~ 1672 Begravet Tistrup Kirke   † Aggersborg 1686 ~ 3/9 1654     Solgte Dallund & Frøslevgård 1664  ~ 4/12 1663 * Rørbæk ca. 1620            † Holckenhavn 29/11 1672  til Holckenhavn, Sønder Elkær, † Hafslund, Norge 1674    * Vang 1635 † 25/9 1695   Gesandt Haag, Berlin, Paris. ~ 1670 Landsdommer Lolland 1663 ~ 1661 Major     * Sorø ca. 1640 ~ Viborg 2/10 1662 Rentemester 1626-27   * Todbøl ca. 1610 † XX/7 1656 ~ 1633    
  Solgte Kongstedlund 1675 til           * Nielstrup 1634 † efter 1664   † Rørbæk 5/11 1691       Kærgårdsholm og Vang       Forhandlede freden efter Skånske Krig   Landsforvist p.gr.a. sit forhold til   * Gjorslev 1642      † Lindbjerggård ca. 1674   Lensmand Romsdalen   Begravet Viborg Domkirke 1/8 1656    
  Peder Brønsdorph                   ~ Viborg 29/9 1655        Vicestatholder i Norge 1682   Marie Grubbe. Tog til Italien.   † Skiersø 16/4 1729           Krigskommissær 30-årskrigen      
  * Bjørnsholm 6/1 1652  † 17/4 1683                         Kammerherre 1669, Geheimeetats- & Justitsråd   * Gjorslev 1630  † 1682         * Todbøl 1598 † 19/1 1628      
  Begravet i Tistrup Kirke          
 
  Blå Ridder 1680                 Begravet Nikolai kirke, København  
 
 
 
           ~ Birgitte Kaas * Sorø 6/5 1640  † 1694                 ~ Regitze Vernersdatter  
                Begravet 26/9 1694                     Parsberg  
                                     
                                     
                                       
                                     
    *** Friherre af Høegholm: Bjørnholm, Lykkesholm, Fæveile, Sønder Mols Herred      
 
                     
    ****  til Kongstedlund, Mejlgård, Hedegård og Østergård        ~ Anne Cathrine Maltesdatter                      
               Sehested                      
                                   
                                   
                                 
                                     
                 
 
                 
         
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
              Elisabeth Sophie Høegh Margrethe Ide Høegh Jacob Høeg   ~ Sophie Margrethe     Frederik Christian Høeg   ~ Barbara Wittrup Tygesdatter Niels Høeg ~ Dorthe Frederiksdatter Anne Høeg  ~ Ove Giedde       Mogens Høegh      
      * 1669 † 1739 † Langholt, Skæve sogn 29/12 1755  til Vang  von Wintherfeldt   til Gjorslev  Belov til Sovstrup, Salling Giedde * Skiersø 1/10 1664 Giedde     Oberstvagtmester til hest    
              Begravet Sulsted kirke Oberstløjtnant baronesse   Page hos Baron Krag ~ Tårup kirke 27/3 1696 Major ~ 20/11 1711 † 18/9 1731 til Dalsgård     Mistede sin venstre hånd i Tyskland    
          * Vang 24/5 1683 † Vang 21/3 1752  ~ ca. 1718   * Gjorslev 1670  † 1715   * Skiersø ca. 1670    Begravet Viborg domkirke     Den første som stavede sit navn "Høegh"  
                  † Sovstrup 24/1 1743  
Faldt ved Nyborg
 
                Begravet Viborg domkirke   * Todbøl ca. 1635 † 14/11 1659  
                Begravet Viborg Domkirke  
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
               
                                       
                           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Erik Christian Høegh  ~ Christine Henningsdatter Jørgen Høegh Cathrine Dorothea Høegh Ludvig Vilhelm Høegh  ~ Hedevig Cathrine Gregers Høeg   ~ Edel Sophie Kaas     Tyge Høeg ~ Ide Sophie Giedde Elisabeth Høeg  
       til Vang  von Thienen Ballegård, Thy 1748 * Vang 25/11 1721 † 19/4 1798 major  von Zütphen  til Vang ~ 1758   til Dalsgård, Hindsted Herred ~ Dalsgård 9/4 1734 † Kvols 1726    
      Infanterikaptajn ~ 1754 Infanterikaptajn   * Vang XX/5 1728 † Volstrup 20/11 1784 ~ 13/6 1766 I preusisk tjeneste   Arvet 1743, solgt 1759   Begravet Kvols kirke  
      * Vang 1726 † Solbjerg Vang 6/9 1796   * Vang XX/11 1722   Begravet Hjerm Kirke   Dansk major   Major  
 
    Begravet Solbjerg kirkegaard   † Aalborg 4/11 1796       Solgte Vang 1761   * 1699 † Låge 5/9 1769    
               * Vang 1719 † 2/4 1793        
                       
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                 
                 
                 
               
                                       
                                   
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Louise Sophie Frederikke Høegh   Sophie Margrete Høegh  ~ Albertus Nicolas Schrøder Gregers Henrik Frederik Høeg Louise Sophie Frederikke Høegh    ~ Knud Giedde Høegh Just Høegh Lene Cathrine Høegh Barbara Wittrup Høeg  ~ Frantz Thestrup  
      * Enderslev 1755   * 8/10 1760 † 17/3 1795 ~ 13/6 1789  * 1760 *  22/6 1759 i † Fåborg 27/1 1836 Kaptajn i garden, kammerherre 1784 Løjtnant Norske Livregiment I Roskilde Kloster 1768 *  27/9 1736 † Låge 16/9 1807 ~ 13/7 1764  
  † Estvadgårds Kloster 1/3 1814   * ca. 1750   ~ 25/5 1784 * Dalsgård 10/5 1744 * Dalsgård 31/8 1749 † 10/12 1785 * Dalsgård 9/3 1751 † 11/4 1822   * 1733 † 16/4 1767  
  † København 21/5 1791   Begravet Roskilde  
  ~ 25/5 1784  
     
     
 
 
       ~ Christian Frederik Bülow  
      ~ 7/4 1768  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
         
 
 
     
 
     
  Tyge Gregorius Høegh   Christian Frederik Høegh  ~ Charlotte Amalie Sophie  
 
  * København 31/10 1786   Oberstløjtnant von Linstow  
    † København 1/2 1865   Såret i slaget ved Sehested 1813 ~ 3/7 1809  
    Begravet Garnisons Kirkegård   Duelsårede i Jutthorn russisk Ritmester Dakukin  
    * Christiansborg Slot 25/3 1785  
    † Altona 8/11 1857  
         
     ~ Franciska Dorothea Elisabeth Christensen    
      ~ 10/5 1822    
      * 28/9 1803 † Rendsborg 26/11 1829    
           
         
       
       
   ~ Anna Dorthea Emilie Knoop    
    ~ 25/12 1835  
    * 4/9 1813 † 3/2 1870  
     
     
                   
             
 
 
   
 
     
 
     
    Knud Vasa Høegh  ~ Wilhelmine Magdalene Christine Thyge Banner Høegh   Francisca Louise Henriette  ~ Friedrich Ludwig Fitzler  
    * 28/11 1838 † Berlin Dreis * 11/12 1836 † 25/5 1843   Høegh ~ 1/3 1849  
    ~ 25/3 1862   * 18/7 1823 † 4/12 1858 * 27/3 1818 Altona  
    * 8/8 1842  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
                     
 
 
 
 
 
   
 
 
     
         Thyggo Christian Emil Høegh Ina Elisabeth Høegh Karl Ernst August Johan Høegh Emil Høegh Hanna Henriette Emilie Gustave Høegh      
  * 28/1 1863 * 10/4 1869 * 18/4 1864 * 10/5 1865 * 2/11 1866      
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa