Barnekow
         
 
 
 
 
 
 
     
  Barnekow      
  Mecklenborg
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
               
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
  Kubbelkow-linjen Reischvitz-linjen Rügen-linjen Ralsvik-linjen  
             
         
         
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
 
 
       
 
       
 
 
 
 
     
 
   
  Silvitz-linjen Poseritz-linjen Teschvitz-linjen Danske gren  
      Preussiske friherrer      
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
 
     
 
 
 
   
 
 
               
  Rügen-Silvitz-linjen   Tissow-linjen Svenske friherrer  
   i Danmark   Preussiske friherrer      
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
           
           
           
           
           
           
           
       
 
 
           
       
 
   
        Svenske grever  
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa