Basse (Nye Basser)
                                                                                   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Clemens  ~ NN          
     
 
   
      Slægten tog efter ca. 1500 navn efter "de gamle" Basser    
         
         
   
 
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
                                                       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Mogens Clemmentsen  ~ NN     Niels Clemmentsen  ~ NN    
  til Jonstrup       til Drøsselbjerg?    
  Væbner                
  † efter 1329          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
                                                             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anders Mogensen ~ NN    NN Mogensdatter ~             Peder Godov Anders Mogensen     Peder Mogensen ~ NN    Anders Nielsen  ~ NN   Peder Nielsen  ~ NN  
  til Jonstrup     til Jonstrup         til Drøsselbjerg   til Drøsselbjerg  
          † efter 1377      
                   
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Jep Andersen  ~ NN Jens Andersen  ~ NN   Saxe Pedersen   ~ NN    Mikkel Andersen NN Anders Pedersen  ~ NN Oluf Pedersen  
  til Kvarmdrup 1421,                  til Vetterslev og Bildsø             til Å Højrup     til Skovsgård 1451   til Drøsselbjerg 1435   til Bøstrup(gård)  
   Nielstrup 1423   Sad på Vetterslev 1439-40   Kaldes også Thygesen     † efter 1477   † efter 1471   Afhændede gods til Antvorskov  
  Væbner   Sad på Bildsø 1413-37,       Bispelensmand Haslev 1436-57               † efter 1406  
  † efter 1423   som derpå gaves til       † efter 1450                  
      Antvorskov Kloster                      
      † efter 1440                          
                                   
                                   
                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Anders Jepsen  ~ Inger Jonsdatter Anders Jensen  ~ NN     Christoffer Jensen ~ Birgitte Nielsdatter Elne Jensdatter  ~ Hans Portmand Laurens Saxesen              Barbara Basse ~ Niels Manderup Anders Basse     Niels Andersen ~      NN Olufsdatter Hans Basse  ~ NN Kirsten Basse ~ Henrik Jensen Gyde Basse ~ Peder Staur  
    til Kvarmdrup 1447  Iis til Beldringe    til Vetterslev & Sørup (Skave) Basse i Kvislemark           til Å Højrup 1474, væbner     til Barritskov til Skovsgård          til Drøsselbjerg Blå       af Drøsselbjerg Dresselberg af Selsø af Holmegård  
  Nævnt 1457   Vetterslev lagt under Sørup   † efter 1471        1451-75 til Ottestrup       † efter 1460         Kendt 1480 †1517            i Lyngby * ca. 1450  
    † efter 1459   Bispelensmand Svenstrup 1486     † 1475               Lensmand Dragsholm  
        * 1440 † senest 1494                      
        Begravet Ringsted Skt. Bendts                      
         
       
 
     
                     ~            Ellen Andersdatter      
                      Godov      
                               
                                 
                               
                               
 
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                                       
                                 
   
 
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Morten Andersen   Dorte Christoffersdatter ~ Jacob Jepsen          Basse Christoffersen  ~ Margrete Clausdatter       Christine  ~       Christen Nielsen Niels Hansen Basse ~     Sidsel Knudsdatter         Peder Hansen   ~   Ingeborg Nielsdatter  
    til Beldringe   arver Beldringe Ravensberg    til Vetterslev & Sørup Neb       til Drøsselbjerg Dyre † 1535 Blå     i Esbønderup 1496 Gyldenløve  
    † efter 1473   * 1480   Landsdommer, Sjælland           † ca. 1519 til Hjelmsø       Høvedsmand på Akershus til Austråt  
        Lensmand Bjæverskov 1541           Forstander Roskilde Duebrødre hospital  
        † senest 1560         Opkøbte savværker ved Drammen  
                 
Kaldet Litle
 
       
 
       
 
    † XX/9 1551    
        ~ Lene Tønnesdatter       ~     Sidsel Knudsdatter        
          Viffert     Skinkel        
                til Jonstrup        
                           
                     
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                                                                           
                                             
 
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Christoffer Basse  ~  Abel Lauridsdatter Norby NN Basse  ~ Ingemar Olufsen   Erik Basse  ~  Anne Pedersdatter Peder Basse   ~ Cecilie Parsberg    Maren Basse ~ Villum Grubbe     Claus Basse  ~ Anne Emmiksen Jørgen Nielsen Basse ~ Karen Eriksdatter    Birte el Birgitte Nielsdatter  ~ Oluf Skinkel   Hans Pedersen Litle  ~ Else Gyldenstjerne  
   til Sørup til Sellebjerg   Grubbe    til Sørup  Størle  til Sørup   †1591 (Sparre)     til Bonderup           til Erholm til Jonstrup Daa † før 1555 Tinhuus til Strøm, Tronstad  
  & Urup † 1636-40    til Næsby, Kindby og Vallekilde   Lensmand Dalby kloster (Skåne)   Lensmand Roskildegård    til Vinderup Samlede Bonderup gods † senest 1598 † 12/7 1577      til Slagslunde og Foss (Norge)  
  Lensmand Frederiksborg   † tidligst 1582   Lensmand Svenstrup   Arvingerne solgte det til         Norsk kansler 1592-1602  
  Lensmand Kronborg           Lensmand Jungshoved   Christoffer Pax         † 1602  
  † efter 1623       * 1556 † 1639   † tidligst 1566, før 28/11 1580            
       
 
  Begravet Vetterslev kirke              
         ~ Kirsten Ludvigsdatter   Mere om Peder Basse                
          Gyldenstierne                
           
 
Sørup gik i arv til kvindelinien og tilfaldt Anne Steensen † 1680 og gift med admiral Kjøn Jochum Grabov † 1667
             
            Slægtens sidste mand              
                         
                         
                         
                           
                             
                             
                           
                           
                                                                         
                                                   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Margrethe Bassesdatter  ~ Emmike Ottesen   Margrethe Eriksdatter  ~ Hans Steensen Anne Eriksdatter  ~ Corfitz Thott Maren Eriksdatter  ~ Villum Grubbe        Margrethe Basse  ~ Johan Norby     Inger Basse  ~ Hans Iversen Ellen Basse  ~ Otte Norby    Sidsel Basse  ~ Claus Jacobsen  Margrethe Hansdatter  ~ Anders Huitfeldt   Anne Hansdatter  ~ Gunde Lange Frederik Hansen
  til Rollerup (Bispegods, livbrev 1570) (Emmiksen)    til Sørup til Krogagergård/Steensgård, Langeland  til Sørup til Sanderup  til Sørup Sparre til Erholm og Sellebjerg   til Erholm Uldsax  til Erholm, Sellebjerg     til Jonstrup Mylting til Tronstad (Hurum, Norge)   til Strøm og Foss (Norge) ~ København 25/6 1598 til Strøm og Foss (Norge)
  Nævnt 1568     * 1552 † 1611 ~ Nakskov 16/10 1586 † København 24/6 1649  ~ 1584 † 2/2 1591 til Sandbygård † 1616   til Kielstrup     & Bonderup       * 1602   * 8/2 1598 Bergenshus   †1616, ugift
  † efter 1577                       † senest 1595           † 1633    
                                         
             
 
                           
      Slægtens sidste kvinde  
Arving efter Basserne m.h.t. Erholm og Sellebjerg var rigsråd Mogens Kaas (Sparre-Kaas)
 
           
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa