Bjelke
                                                                                                           
 
 
 
     
 
 
 
     
  Joseph Andersen  ~ Kirsten Splid                
  af Gyllarp i Skåne Fasti Grene af slægten kaldte sig også Godske og Falster.            
  Ejede også Hunnestad                
  Nævnt 1459-77                
         
   
     
         
              Den svenske Bielkeslægt
         
     
     
     
     
     
     
               
     
       
       
     
     
       
                                                                                                         
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
  Tilluf Josephsen ~ Gunild Ovesdatter Hans Josephsen  ~ NN Anders Josephsen Bielke  ~ Anna Jørgensdatter     Bente Josephsdatter  ~ Jacob Myre       Mogens Josephsen  ~ NN    
  af Gyllarp og Hunnestad Bing       til Bellinge og Virket Falster   Kyrning                
  † efter 29/6 1517           til Virket                    
                               
                               
     
                       
                             
                               
                               
                             
                             
                             
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                               
                                                                                       
                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       
 
       
  Jens Tillufsen Bjelke  ~ Lucie Nielsdatter Alhed Hansdatter ~ Otte Skinkel Josef Andersen Falster  ~ Margrethe Ågesdatter Jørgen Andersen Falster       Mogens Andersen Falster ~ Ellen Jensdatter          Godske Mogensen  ~ Elline Pedersdatter  
  af Gyllarp Gyldenløve Nævnt 1524 til Lammehave          til Snöstorp (Halland) og Bellinge Gere i Horreby        til Bellinge og Virket Rotfeld     til Lidemark Ravensberg  
  Lensmand Holmskloster til Østråt i Trondhjem Stift, Norge   † 10/12 1562  til Gedsholm † efter 1547       Landsdommer på Lolland og Falster     Bispelensmand Saltø 1501    
  † 14/10 1559       † 4/1 1581     Bispelensmand Tølløse 1503    
              † 1508    
                   
     
 
    Begravet Hørby kirke        
        ~ Mette Henningsdatter                
        Walkendorff              
                   
                       
                     
                     
                             
                     
                       
                     
                       
                   
                                                                                         
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Ove Jenssøn Bjelke  ~ Margrethe Clausdatter Karen Jensdatter ~ Bertil Lauridsen Lucie Jensdatter ~ Erik Andersen   Otte Jensen Bjelke  ~ Else Lunov      Anne Mogensdatter ~ Axel Nielsen Anders Bielke   ~ Anne Eriksdatter Peder Godske(sen)   Mogens Godske(sen)  ~ Margrethe Torbernsdatter  
  til Østråt Thott     Hørby Døde af pest Hvittenstiern   til Helle, Lade, af Søgård   Falster Kruckow til Bellinge Hardenberg til Lidemark   til Lidemark Sparre  
  * 1552 † 1603 til Eide     til Hattebjerg & Onereim † Trondheim før 15/2 1566 ~ før 1564   Tøndel i Trondhjem Stift   til Bellinge   dræbt af Peder Eggertsen Sandberg   Bispelensmand Hjortholm   Bispelensmand Hørby  
      † efter 1604   † 5/4 1588   Bispelensmand Husum   Bispelensmand Dragsholm  
     
      Begravet Sønderkirkeby Kirke   Lensmand Krogen   Lensmand Strandlen  
              Lensmand København   Pantelensmand Østrup  
              Lensmand Fuglebjerg, Haldager  
Pantelensmand Bjergby
 
               og Arløse len   Lensmand Roskildegård  ~ Karen Ottosdatter  
                  Lensmand Ellinge  
Lensmand Ellinge
Blome  
                   
Lensmand Rønnebæksholm
   Fik Lejre som kronpant  
                  Holdt Hjortholm under Grevens Fejde    Købte Sortebrødregård, Roskilde  
                  † 23/2 1556, ugift   * 1502 † efter 13/5 1571  
                                Begravet i Hørby kirke  ~  
                     
  Mere om Mogens Godske  
                           
                       
                     
                       
                             
                                 
                               
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
  Jens Bjelke  ~ Sophie Brockenhuus Maren Ovesdatter Bielke  ~ Joachim Frederik Vind             Hans Ottesen Bjelke  ~ Anna Olufsdatter           Eline Mogensdatter Godske  ~   Kristoffer Mogensen       Frederik Godske   ~ Birgitte Baad  
    til Østråt ~  11/10 1610 af Østråt           til Saxlund, Hattebjerg  i Stange, Hedmark       af Lidemark til Vi & Brandstrup til Lidemark Baad af Fyn  
  Lærd, norsk kansler 1614-1659                 Oberstløjtnant  ~ ca. 1635         * ca. 1535 Admiral Arvede  Sortebrødregård, Roskilde til Tidselholt  
  Lensmand Bergenshus 1633-41                 * ca. 1590 † 1663       † 1611    
  Lensmand Stavanger 1641-46                          
 
Lensmand Mariakirkens Provsti 1646-
                           
    * Austråt 2/2 1580 † Sande, Norge  7/11 1659                            
                         
                   
                       
                 
                     
                                   
                           
                     
                       
                 
               
                 
                                                                                                   
                                                           
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Ove Bjelke  ~ NN Sophie Bielke ~ Otto Skade Henrik Bjelke  ~ Edel Christoffersdatter  Margrethe Bjelke ~ Johan Frederik Marschalk Maren Bielke ~  Børge Rosenkrantz Dorothe Jensdatter ~ Daniel Bildt Birgitte Jensdatter ~ Frederik von Offenberg     Jørgen Bjelke  ~ Magdalena Sybilla        Christian Bjelke   ~ Judith Cathrine Skade     Otto Bjelke  ~ NN Anne Godske Maren Godske Lisbet Godske Mogens Godske Karen Godske NN Godske ~ Mogens Bille
    til Østråt        Rigsadmiral Ulfeldt til Evje & Sande Lensmand Rakkestad   til Ørup, Sanderup og Sørup   til Hafslund * ca. 1615 til Tøndel (Norge) til Hovindsholm von Gersdorff af Krischa til Basnæs ~ 1675       til Kjærbygård Stamhus (Århus Stift)   til Lidemark til Lidemark til Lidemark til Lidemark til Lidemark til Lidemark til Rynkebygård
  Norsk kansler 1660-1679     til Næsbyholm, Bavelse, Ellinge, til Edelgave * Elmgård, Smålenene 24/10 1622 Storkorsridder, Gehejmeråd         Avnsøgård, ~ 18/6 1661 & Edelgave       Kaptajn, lensmand   Livstidsforlenet med Fodby † 1648 † 1655 Skibshøvedsmand † 1656  
  Lensmand Bergenshus 1648-66       Tersløse,  ~ København 20/12 1649 † København 11/11 1698   ~ København 19/7 1652           Birkendegård   Admiral       †1711   † 1637   Kannik i Viborg  
  Befalingsmand Trondhjem Stift 1666       & Edelgave         og Trudsholm   Kæmpede under Niels Juel              
 
  † 1631    
  Tilbageerobrede Trondhjem Stift 1659        
Lensmand Island 1648
        Generalløjtnant, Rigsfeltherre  
 i Skånske krig
               
   
* 1611 † 1674
   
 
  Næstkommanderende i Norge un-          
 
  Lensmand Idde og Marker 1648  
Storkorsridder
         
  ~ Johan "Hans" Schrøder
der Svenskekrigene. Støttede
          ~ Daniel Ottesen
Lensmand Agde 1654
  * Saxlund 8/2 1645  ~ Marie Sophie Bielke          
    von Løwenhielm Enevælden. Rigsadmiral 1662.         Bildt
Lensmand Bratsberg 1657
  † København 15/1 1694 ~ 26/7 1680        
  ~ 1677 Øverst for flåden under Skånske Krig.         Erobrede Jämtland under Svenkekrigen  
  til Edelgave        
  Havde døtre   * Elingaard, Smaalenene 13/1 1615         Kommandant i København          
  † København 16/3 1683         Statholder på Sjælland              
               
 Amtmand Kalundborg Amt
             
              Storkorsridder, Gehejmeraad  
 
           
            * 1621 † 1697   ~ Vibeke Juel        
                  ~ 13/7 1687        
                til Edelgave        
                   
                   
                                                               
                                             
 
 
     
 
     
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
          Christopher Bjelke   ~ Luise Charlotte Christian Frederik Bjelke  ~ Anna Christine Beate Margrethe Henriksdatter  ~ Anders Bille  Sophie Amalie Bielke ~ Hans Kaas Marie Sophie Bielke  ~ Claus Krabbe Edel Elisabeth Bielke  ~ Poul von Klingenberg Sophie Amalie Bielke ~ Hans Hvalsøe NN Bjelke  ~ NN Edele Bjelke  ~ Just Juel    Jørgen Bjelke  ~ NN          
         Solgte Østråt 1686 von Aldenburg Brigadér von Knuth     til Edelgave til Torstedlund     til Tersløse til Ørum og Højris til Birkendegård Sognepræst       * København 11/11 1684 til Lindbjerggård til Kjærbygård Stamhus          
                     Officer ~ København 26/12 1684  Faldt i slaget ved Malplaquet ~ København 23/6 1697       * 8/1 1657    * XX/11 1664 † Højris 20/2 1708 Justitsråd † efter 1700         † København 15/6 1706 Viceadmiral Major, havde stor gæld.  
    Faldt i slaget ved Höchstådt   * København 8/5 1670                     Begravet Roskilde Domkirke 13/8 1706   † 1724  
    * 1654 † 13/8 1704      † Quaregnon 14/9 1709                      
                                     
             
 
           
              ~        Christian Bjelke                
              Admiral                
              Storkorsridder                
              ~ 26/7 1680                
         
 
               
                       
                   
             
             
             
             
             
                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
    Henrik Bjelke  ~ Dorothea Rodsteen Frederik Bjelke  ~ Johanne Dorothea Christian Henrik Bjelke ~ Anna Vilhelmine        Carl Bjelke    
    til Langholt af Rodstenseje Oberstløjtnant von Grothusen  Oberst, hofmester på Glyksborg Ahlefeldt     Vicelandsdommer    
    * København 12/9 1683   † 1731 Korresponderede med kejserinde * 1705 † 1779     *1700 †1738    
  † 15/10 1736   Katharina af Rusland       Ugift    
         
         
         
         
         
         
         
         
           
         
         
         
         
         
         
                               
             
 
Medlemmer af slægten har ejet Kjærbygård, Lidemark, Basnæs, Edelgave, Langholt, Nørre Vosborg, Næsbyholm, Bavelse, Tersløse, Trudsholm, Birkendegård m.m.
 
 
 
 
 
 
         
    Johannes Rudolph Bjelke  ~ Friderike Anna         Henrik Christopher Bjelke  ~ Helene Margrethe "Magdalene"        
      Gehejmekonferensråd, von Numsen       til Ågård                        von Storm        
      Storkorsridder, kammerherre           Storkorsridder, kammerherre   Slotskirken, Christiansborg Slot, 26/5 1772        
  Amtmand Vordingborg, siden Præstø         Hofmarskal 1771                    * Oslo dec 1755 † Slesvig 21/10 1808        
  Oprettede det Bjelkeske Fideikommis 1812         Amtmand i Tønder      
  Major         Gehejmekonferensraad          
  Kammerjunker hos Dronning Sophie Magdalene         Direktør Det Kongelige Teater        
  * 18/8 1746  † 28/11 1813, barnløs         * 10/2 1739  † Tønder 2/1 1789           
 
                   
                       
                         
                       
                     
                       
                       
                       
                     
                 
                 
                   
 
 
         
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
    Jørgen Bjelke  ~  Frederikke Johan Christian Bjelke  ~ NN Frederik Vilhelm Bjelke   ~ NN        
    Kammerherre, Kommandør baronesse Reedtz-Thott       Kammerherre, kommandørkaptajn   Sachsen-Weimarsk overhofmester        
    * 18/10 1783 † 22/3 1865   * 1781 † 1846   * 1780 † 1850      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
 
 
     
 
     
     Holger Frederik Rudolph Bjelke  ~ Christine Marie Carl Frederik Bjelke      
          Diplomat Lensbaronesse Rosenørn-Lehn Dr. Phil.      
    * 12/7 1810 † Padova 25/7 1855   * 1837 † 1868      
             
             
             
   
 
 
  Slægtens sidste mand.    
Mere om slægten Bjelke  
Mere om slægten Godske       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa