Bild (Strangesen)
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Esge Udsen  ~ NN            
  * ca. 1234      
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                                       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Strange Esgesen   ~ Ellen Henriksdatter       Anders Esgesen  ~ NN           Oluf Bild  ~ NN  
  * ca. 1254 (Limbek) * ca 1256 †1314              
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                     
             
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ebbe Strangesen ~    Bege Buggesdatter Tue Strangesen  ~ NN   Peder Strangesen  ~ NN   Johannes Bild Niels Olufsen Bild  ~ NN  
  * ca. 1284 (Bugge) * ca. 1280         Biskop i Viborg til Elkjær  
    til Stenholdt/Stenalt         Afstamning uvis Drost 1297-1317  
            men bror til drosten Marsk 1317-18  
          Panthaver Møn  
            Kongens høvedsmand i Rostock 1309  
          Lejer gods af Agnete Kloster  
         
† efter 1309
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                           
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
  Strange Ebbesen  ~ Mette Olufsdatter   Laurids Bild  ~ NN Niels Ebbesen  ~ NN Skinkel   Ebbe Ebbesen  ~ NN Ovesdatter Mariane Pedersdatter  ~ Anders Albertsen Eluf Bild  ~ NN Ipsen NN Pedersdatter  ~ Per Høegh Johannes Pedersen Jens Nielsen  ~ NN Mathæus Drost  
  til Stenholdt/Stenalt (Glob)         til Nørreris       Hase   Eberstein til Dyrnæs af Asedrup, Vennebjerg af Tanderup til Ørum af Helsinge      
  * ca. 1316 † efter 1355         Dræbte grev Gert           til Ørnhoved           † efter 1356      
            Faldt ved Skanderborg                                  
          * ca. 1318 † 1345              
              Begravet Vestervig?              
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                                                                                               
                                                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
  Niels Strangesen ~ Barbara Bosdatter NN Strangedatter  ~ Niels Pedersen    Mette Strangesdatter ~ Jens Mus Otto Strangesen   ~ Mette Ulfeldt Margrethe Strangesdatter   Peder Lauridsen Bild   Tage Nielsen Bild  ~ Elisabeth Esgesdater   Peder Nielsen Bild  ~ Cecilie Esgesdater Ove Ebbesen  ~ Elne Palnesdatter     NN Elufsdatter  ~ Laurids Hvas   NN Jensdatter  ~ Johannes Laugesen Lars Jensen  ~ NN Niels Jensen  
    Høegh   Bomøve (Lange) til Stenholdt/Stenalt   til Tange       til Føllenslev   til Frøslevgård. Mors  Frost (Lange)   til Tanderup  Frost (Lange)     Munk     til Dyrnæs til Ormstrup   Uf       Ærkebiskop 1361–1379  
      * omkr. 1370   † 1397       Kendt 1402   Arving til Stenalt   Arving til Stenalt                 † 1379  
                † 1416                          
                             
                             
 
 
                       
  ~ Ingeborg Follertsdatter                            
    (Dosenrode)                            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                                                       
                                           
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Strange Nielsen  ~ Anne Clausdatter   Margrethe Ottesdatter   Anne Ottesdatter ~ Niels Jensen   Jacob (Jep) Ottesen  ~      NN Lindenov    Peder Ottesen  ~ NN Jens Frost   Ingeborg Ovesdatter   ~ Jørgen Rud    Cecilie Larsdatter  ~ Jens Jensen  
  til Nørholm Lange     Priorinde i Slesvig   Priorinde i Slesvig Rosenkrantz   til Ravnholt?     til Ravnholt? Thale Bildt Ulfeldt? til Frøslevgård. Mors   Hase (Bild) til Skjoldenæs   Bilde / Bille  
  Rigshofmester 1482-1487 til Nørholm     Sankt Johannes kloster   Sankt Johannes kloster til Hevringsholm og Tange   † efter 1454     † 1397       til Gåsetofte Part i Ordrup  
     Kendt 1441 † 1488                     Part i Ordrup      
                             
                             
       
 
           
 
 
        ~ NN        ~ Niels Gagge  
          NN Bildt Ulfeldt?       til Fårebæk  
                 
                 
                 
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                                                                   
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Ebbe Strangesen ~ Christine Clausdatter Claus Strangesen ~ Karine Pedersdatter Ingeborg Strangesdatter ~ Jacob Clausen Anne Strangesen     Anne Bild ~ Henning Jensen       Evert Jacobsen  ~ Kirsten Skinkel Maren Bild    ~   Henrik Friis Tove Bild   ~   Johan Brockenhuus  Jep Bildt  ~ NN Bild Pedersen  ~ NN Henriksdatter      
        til Nørholm Bryske til Nørholm og Holm Væbner   Daa          Abbedisse i Roskilde   (Quitzow) til Ravnholt? til Fjællebro til Hesselager og Ravnholt til Lundby til Ravnholt?   til Ravnholt   til Vormark, Hesselager Sandberg      
  † 1507    † 1511     Sankt Clara kloster   † ca. 1504   *1412   *1425 †1489   & Hellerup, Fyn    
      Nævnt 1534                        
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                               
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         Otto Clausen  ~ Dorthe Clausdatter Niels Clausen Torkil Clausen     Maren Clausdatter ~ Godske Hartvigsen Ulrik Bildsen  ~ NN   Niels (Evertsen) Bild   ~ Beate Eggertsdatter Anne Bild ~    Eiler Eriksen    Margrethe Evertsdatter ~ Henrik Brockenhus Karen Jepsdatter  ~ Iver Munk Karen Bildsdatter  ~ Jacob Markvardsen Anne Bild ~    Eiler Eriksen  
  til Nørholm Daa til Nørholm til Holm   Holck Mester   til Ravnholt Ulfeld til Ravnholt  Bølle   til Søndergårde til Hågård 1483 af Kovtrup til Hellerup Tidemand til Ravnholt  Bølle  
    7/9 1571   † efter 1546 † efter 21/8 1537     Kannik i Århus   † 1/6 1540     †1534-41     til Munkegård †1534-41    
  † efter 1541                  
                   
               
  Strangesen                
 
               
                 
                 
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
                                         
                             
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Henrik Ulriksen   Evert Bild   ~ Vibeke Clausdatter Anne Bild   ~   Hans Skinkel Margrethe Nielsdatter   ~ Henrik Friis Peder Bild  ~ Dorte Ravensberg Magdalene Nielsdatter  ~ Bjørn Saxtrup      
      "Uægte" søn   til Ravnholt Podebusk til Ravnholt til Gerskov † 16/5 1571 til Ørbæklunde til Sonnerupgård til Trudsholm  
      Gård i Kogtved i Svendborg by           Lensmand Åkær til Aggersborg   & Trudsholm    
  Rigsråd   † før 20/2 1566    
  Lensmand Stegehus      
  Rigsadmiral      
  † 1/8 1567      
   
     
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
                 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Niels Bild  ~   Margrethe Urne      Preben Bild   ~   Anne Eriksdatter   Christoffer Bild      
  til Ravnholt til Rygård til Aggersborg "Sparre" Kås   til Sonnerupgård      
  og Rygård   & Lindholm      
  † 1622    Lensmand Vinstrup      
      † 1602      
 
Slægtens sidste mand
     
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                             
                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Jytte Bild       ~   Otte Banner    Anne Bild  ~   Otte Steensen     Kirsten Bild  ~   Asmus von Ahlefeldt Vibeke Bild   ~   Erik Rantzau    
        til Gesingholm til Ravnholt Brahe til Rygård   til Aggersborg til Gjesingholm  
            til Næsbyholm † 1611   og Staarupgård ~  1613  
          Kæmpevisesamler  
          † 1650  
         
     
     
     
 
 
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa