Bildt Friherrer
                                         
 
                                                   
                                                     
          Introduceredes på Riddarhuset 31/8 1865 som friherrelig slægt nr. 404.                                      
                                                     
                                                     
      Didrik Anders Gillis Bildt ~ Rosa Lucie Dufva                                        
      til Lina, Västertälje, Stockholm ~ Stockholm 16/3 1848                                        
      Officer Göta artilleriregiment * Hanstavik, Västertälje 14/12 1825                                        
      Landshövding & kommandant Gotland 1858 † Stockholm 31/10 1916                                        
      Sendebud København & Berlin d.a. kammerråd Nils Dufva                                        
      Overstatholder i Stockholm 1862 & Adelaide Hall                                        
      Medlem Rigsdagens førstekammer 1866-1874 bildt
 
                                         
      Adjudant hos Karl XV Johan                                            
      Generalløjtnant 1875                                            
      Riksmarskal 1886                                            
      Statsminister 1888                                            
      Friherre (hovedmanden) 3/5 1864                                             
      * Göteborg 16/10 1820 † Stockholm 22/10 1894                                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
                         
 
                   
                           
 
                       
      Carl Nils Daniel Bildt  ~ Lilian Augusta Stuart Moore                 Knut Gillis Bildt  ~ Helene Christina Elisabeth                
      Friherre ved faderens død 1894 ~ Paris 1/10 1874, skilt 1887                 Officer livregimentets dragonkorps Friherreinde Åkerhielm af Blombacka                
      Jurist & historiker * Filadelfia 17/10 1853 † 18/12 1911                 Oberst & chef Smålands husarregiment 1893 ~ Österåker 12/5 1883                
      Kammerherre 1872 d.a. fabrikant Bloomfield Haines Moore                 Medlem Rigsdagens førstekammer 1900-1908                    
      Udsending Paris, London, Washington, Berlin, Wien & Clara Jessup                 General 1904                    
      Envoyé Rom 1889                     Generalstabschef 1905                    
      Dommer i Haag   ~ Hedvig Alexandra Keiller                 * Stockholm 18/7 1854 † 1927                    
      Æresdoktor ~ Göteborg 15/9 1890                                        
      Medlem af Det svenske Akademi * Särö 30/8 1864                                         
      Viceudenrigsminister d.a. brugsejer Alexander Keiller                                        
      * 15/3 1850 † 26/1 1931 & Hedvig Falk                                        
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
     
 
 
             
 
                           
             
 
     
 
   
 
     
 
 
 
           
      Harald Knut Clarence Bildt  ~ Märtha Ida Margaretha Leijonhufvud Didrik Carl Bildt     Blanceflor Bildt  ~ Adolfo Boncompagni- Ludovisi Nils Gustaf Knut Bildt  ~ Fritze Caroline Sneedorff-Willemoës Christina Victoria Rosa Fredrika (Stina)  ~ Carl Rudolf Eskil Henningsson Ridderstad        
      Friherre ved faderens død 1931 Friherreinde Løjtnant Svea livgarde     * 1891 † 1972 Fyrste Friherre ~ Holmens kirke, København 8/12 1917  Bildt Kaptajn        
      Jurist ~ 1917 Forfatter         ~ 1913 Løjtnant Svea livgarde 1911  * København 21/1 1890 † 1988 * Stockholm 12/5 1885 ~ Stockholm 12/10 1909         
      Kammerherre     * Washington 8/2 1879             Kaptajn generalstaben 1921 d.a. kammerjunker Fredrik Sneedorff-Willemoës                
      Envoyé Ægypten                     Stabsadjudant 1929 & Emely Caroline Blom                
      Generalkonsul Kairo                     Oberst 1938                    
      * 1/8 1876                     Chef Halland Regiment                    
                              * Stockholm 22/8 1889 † 1969                    
                                                     
                                                     
                                                     
     
                                           
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
               
 
     
 
                       
                  Knut Fredrik Carl Bildt     Nils Daniel Fredrik Bildt  ~ Kerstin Andersson - Alwå                 
                  * 11/10 1918     Major Halland Regiment ~ 1946                
                          Direktør Civilforsvaret * 15/8 1920 † 10/7 2010                
                          * 9/9 1920 † XX/9 2010                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                   
                                                     
                                                     
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                   
 
     
 
                       
                       Nils Daniel Carl Bildt  ~ Kerstin Zetterberg  Nils Bildt   ~  Marita Ed                
                      Medlem af Rigsdagen ~ 1974, skilt 1975 til Ebildslätt, Morlanda ~ 1989              
                      Formand for Moderaterne 1986 - 1999     Oberstløjtnant (res.) ved Livgarden * 23/4 1957                
                      Svensk statsminister 1992 - 1994      Direktør                    
                      Højkommissær Bosnien 1995-1997     * 1952                    
                      Svensk udenrigsminister 2008-14