Bille Brahe Selby
Billeslægten
                                                     
 
                                                                   
                                                                     
                                                                   
   
 
   
 
                                                     
      Henrik Bille Brahe  ~ Jeromie Cathrine                                                       
      Greve af Brahesminde Baronesse Selby                                                    
      Gehejmekonferensråd, kammerherre, gesandt                                                          
      * København 21/1 1798 † København 18/4 1875                                                          
                                                                     
                                                                     
         
 
                                                         
        ~ Louise Frederikke Gustava                                                        
          Hochschild                                                        
          ~ Berlin 14/11 1851                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
   
 
   
 
                                                   
      Preben Charles Bille Brahe Antoinette Beate Augusta   Louise Eleonora                                                    
      Greve af Brahesminde  Komtesse Rantzau   Komtesse Bille Brahe                                                  
      Arvede det Selbyske forlods og fik       * 1844                                                  
      1867 patent på navnet Brahe Bille Selby                                                            
      * Håg 14/11 1842 † Svendborg 9/6 1918                                                          
     
                                                             
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                     
 
                                                               
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                           
 
     
 
 
 
                           
   
 
 
 
 
 
     
 
 
                   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
    Hendrik Bille Brahe Selby  ~ Ellen Basse Fønss Preben Bille Brahe Selby     Carl Frederik Daniel Bille-Brahe-Selby  ~ Gerda Blad Daniel Bille-Brahe-Selby ~ Ingeborg Helga Sigrid Blechingberg Eleonora Sophia  ~ Frederik Preben Jeromia Caroline  ~ Christian Alexander Caroline Loise     Antoinette ~ Harald Peter Jørgen Valdemar Oxholm
      Greve af Brahesminde  ~ Middelfart 20/10 1896  Baron af Brahesminde     Baron af Brahesminde     Baron af Brahesminde * Helsingør  2/10 1888  † 8/4 1956 Komtesse Bille-Brahe-Selby til Stamhuset Egeskov Komtesse Bille-Brahe-Selby  Greve Petersdorff   Komtesse Bille-Brahe-Selby      Komtesse Bille-Brahe-Selby  til Tårnholm
      * Søholm 24/8 1870 † 7/5 1938      * 1872     * 1874     til Rønningesøgård & Stenagergård      * Brahesminde 12/9 1880   greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille * 27/5 1866  Kammerherre * 1867     * Hvedholm 28/5 1876 ~ 15/5 1897 
                              * Hvedholm 16/6 1878 † 8/4 1956      † Plaxbøl 19/6 1973   Kammerherre, Hofjægermester    København 16/4 1945 ~ Hvedholm Slot, Horne 18/2 1887                
                                        ~ Horne Kirke 15/3 1904                       
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
   
 
 
         
 
   
 
   
 
                               
               
 
 
 
                 
 
                           
       Gudrun Bille-Brahe-Selby  ~ Henning Emil  Marie Antoinette  ~ Knud Krieger von Lowzow Jon Carl Preben Bille-Brahe-Selby  ~      Margrethe Antoinette Bille-Brahe-Selby Bent Daniel Bille-Brahe-Selby ~ Karen Sophie Hansen Tove Birgitte ~ Ulrik Gustav Adam                         
      * 16/11 1897 † 15/6 1964 Baron Schaffalitzky de Muckadell Komtesse Bille-Brahe-Selby  Kommandør  Greve af Brahesminde *1909 Baron af Brahesminde     Baronesse Bille-Brahe-Selby  Greve Knuth-Christiansdal                        
              Cand.phil. ~ Steensgård  25/8 1923   *1912     * 9/2 1919 † 14/7 2002     * Frederiksberg 23/10 1915 ~ 12/61940                         
              Korpschef for kvindlig Mariners Korps                                                  
              * Steensgård  30/8 1899                                                      
              † 7/4 1985                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                   
 
 
 
                           
                           
 
                                     
                              Daniel Bille-Brahe-Selby     Charlotte Birgitte Bille-Brahe-Selby ~ Adam Wilhelm Josef                        
                              Greve af Brahesminde     *1950 Lensgreve Knuth                        
                              *1952                                   
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                       
 
                           
                                        ~ Norman Iver Frederik                         
                                          Greve Moltke                        
                                          ~ Rønninge Kirke 7/8 1971                        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2011 by Finn Gaunaa