Bille
Billeslægten
                                                       
 
 
 
  Billeslægten stod stærkt under Kong Hans med mange pladser i rigsrådet  
 
 
 
 
  Torbern Bille  ~ Sidsel Ovesdatter              
  til Allinde, Søholm, Lunge      
  Svanholm, til Søholm,      
  & Sonnerupgård Gerlev,          
  Part i Ordrup & Egede  
  Lensmand Vordingborg    
 
Ridder
   
  Rigsråd   ~ Beate Axelsdatter    
  * før 1423 † 1465   Thott  
   
 
 
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bent Bille  ~ Magdalena Stigsdatter Peder Bille  ~ Anne Knudsdatter Steen Basse Bille  ~ Margrethe Clausdatter Marine Torbensdatter  ~ Iver Axelsen Regitze Torbensdatter  ~ Peder Nielsen Inger Torbensdatter  ~ Johan Oxe Else Torbensdatter  ~ Gregers Jepsen  
  til Søholm, Krognos til Svanholm, Gyldenstierne til Allinde Rønnov Arvede del i Gerlev Thott Arvede del i Gerlev  Gyldenstierne til Øllerup, Flakkebjerg til Torsø til Mørkegård / Toftholm Ulfstand  
  Nyrupgård,   Arvede del i Gerlev,   Arvede del i Gerlev,       til Lillø Arvede fadergods til Tim Arvede del i Gerlev   Arvede fadergods til Torup og Toftholm  
  Arvede del i Gerlev,   til Sonnerupgård   Arvede Egedegods             Arvede fadergods      
  Part i Ordrup   Arvede Egedegods   Arvede Allindegods             † 1507      
  Arvede Egedegods   Arvede Svanholmgods   Ridder, rigsråd  
 
Arvede Søholmsgods
  * 1464 † 1508   Landsdommer Skåne  
 
 
Pantelensmand Stevns herred  ~ Ermegaard Eggertsdatter    
Lensmand på Gladsaxe
 
  Ridder, høvedsmand Frille         * 1446 † 1521  
  Rigsråd      
    * 1440 † 1494      
     
     
     
     
     
       
       
     
                                                           
     
 
                             
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Erik Bille  ~   Johanne Henriksdatter     Ove Bille   Esge Bille  ~ Sofie Krummedige Knud Bille  ~ Birgitte Markvardsdatter Mogens Bille  ~ Sophie Mogensdatter Maren Pedersdatter  ~ Jacob el Joachim Lykke Hilleborg Bille  ~       Laurids Mortensen Karen Pedersdatter  ~ Laurids Mogensen
    Pant i Søborg Sparre af Skåne Biskop i Århus   til Svanholm, til Vallen til Kærsgård  Rønnov til Svanholm,  Gøye † før 8/5 1528 til Skovsbo, Rodsted, Østrup * ca. 1490 Tinhuus / Skinkel † 1511 Løvenbalk
    Lensmand Holbæk af Klogerup Rigsråd   Rigshofmester ~ 1512         Rigsråd   og Buderupholm   ~ ca. 1491 Begravet Viborg Domkirke til Tjele
    † 30/4 1519 Pant i Søborg Lensmand Tølløse   Lensmand København       Lensmand Gelstrup  
    Begravet Antvorskov   Lensmand Egebjerggård   Statholder på Sjælland       † 4/5 1538  
       
Kansler for kong Hans
  * før 1482 † 11/2 1552          
        Begravet Antvorskov  
 
         
        * 1480 † 1555        
             
             
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
                                               
                             
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Peder Bille  ~ Birgitte Anne Bille   Hans Bille   Steen Bille  ~ Helvig Hartvigsdatter Hilleborg Knudsdatter ~ Laurids Lauridsen d.y Lisbeth Knudsdatter ~  Jens Markorsen Erik Knudsen  ~ Gedske Mikkelsdatter  
    til Vallen Laxmand † 1574   * 1522 † 1590  Ulfeldt   Grubbe til Skavange Rodsteen til Lindved  Brockenhuus  
  ~ 9/9 1582 ~ 9/9 1582       til Alslev * Gladsaxe 8/9 1524 † 1601  til Lengsholm Lensmand Odense ~ 1550  
  † Bosø Kloster 27/12 1585       Begravet Lendum Kirke 24/5 1601    * Gladsaxe 1520 † 3/6 1573  
  Begravet Bosø Kloster          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Knud Bille  ~ Hilleborg Christophersdatter Mette Steensdatter  ~ Laurids Pedersen       Ove Bille  ~ Elsebe Pedersdatter Mogens Bille  ~ Anne Clausdatter
     Gyldenstierne * 1557-60 † 1634-1636 Stråle   til Lindved Skram til Rynkebygård Huitfeldt
      til Gammel Lammehave & Torpegård   Deltog 1611 i Kalmarkrigen ~ 1550  † 1597    
      * Lindved 5/10 1562        
      † Lindved 5/4 1618        
                   
     
 
         
 
 
      ~ Niels Skinkel             ~ NN Godske
      til Gjerskov & Søholm               Bjelke
                     
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                                                     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Henrik Bille  ~ Lisbeth Eilersdatter   Hilleborg  Bille  ~   Christoffer Pax  Birte Knudsdatter ~ Jens Mogensen  Birgitte Bille  ~ Jørgen Hartvigsen Peder Bille ~ Kirsten Skeel Birte Bille  
  til Billeskov  Bryske   til Rask og Stensballegård * Høibygård 7/10 1576 † 21/1 1648  Harbou   til Kjærsgaard og Klingstrup til Lindved til Jungetgård og Voergård til Lidemark  
  Erhverver Ørumgård   Begravet Ørum  til Ørumgård     * ca. 1590 † efter 1658 ~ Odense 16/9 1621   † efter 1657  
  † 1655   ~ 13/11 1607    
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
                                   
                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mogens Bille  ~ Margrethe Jørgensdatter Eiler Bille   Steen Bille  ~ Karen Andersdatter Knud Bille  ~ Mette Henriksdatter Vibeke Henriksdatter  ~ Oluf Brockenhuus        
  * 1617  Lunge  Dyre  * 1622   * 1629-30 † 1686   til Ørumgård Gyldenstjerne * 1624 † 1698 til Hjulebjerg        
          * 1627 † 1684 til Torpegaard      
            ~ 4/9 1653      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                           
                         
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Lunge Bille     Sophie Bille ~ Anders Rosenkrantz Axel Bille  ~ Sophie Christensensdatter Henrikke Sophie Bille  ~ Henrik Brahe Henrik Bille  ~ Lisbeth Tønnesdatter  
  * 1648 † 1648     * 1664 til Landting, Kærgårdsholm & Tirsbæk til Ørumgård  Seefeld † 1731   * 1656 † 1701  Reedtz  
      Etatsråd          
      Sælger Ørumgård til Frederik Trolle          
      * 1659 † 1739      
  Begravet i Ørsted      
 
 
       
  ~ Sophie Amalie Christiernsdatter        
     Daa      
         
         
             
             
             
             
         
         
         
         
                                               
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Henrik Bille  ~          Mette Johanne Lagesdatter Knud Bille  ~ Birte Skeel von Holsten  Christen Bille Holger Bille Birte Skeel Bille   ~ Steen Hohendorf Arenfeldt Mette Bille     ~ Hans Lorents Arenfeldt  Knud Bille Elisabeth Margrethe Bille Jørgen Bille ~ Ide Rodsteen  
  til Hvedholm Arenfeldt * 1705 † 1785   * 1706 * 1713 † 1766   † 1771   * 1692 † 1694 * 1695 † 1696 til Ellinggård til Lengsholm  
  Overtager stamhuset Hvedholm         Stiftsamtmand Aalborg ~ Vrå 22/1 1704  
  Brahernes stamhus         † 1736    
          Begravet Ajstrup kirke    
               
   
 
         
    ~           Caroline Agnese Raben      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
                                   
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    Ide Skeel Bille   ~ Frederik Christian Sophie Seefeld Bille ~ Axel Rosenkrantz Anne Margrethe Bille Christiane Juul Bille Wolff Sievert von Holsten Bille    Axel Bille  Andreas Bille ~ Charlotte Margrethe Bille        
    * 1741 † 1804 greve Schack * 1742 † 1774 til Stamhuset Holstensgård * 1744 * 1747   * 1738 Kommandørkaptajn  
  * 1734 † 1782  
     
     
         
     
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa