De nye Biller
Billeslægten
                                                                                                           
 
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     
 
                                                                                                           
    Anders Bille  ~ Anne Ottesdatter                                                                                                        
     til Rosendal Rosenkrantz                                                                                                        
    Hofjunker Fik ingen børn                                                                                                        
    Oberst ved Skånske Fane                                                                                                            
    * 1580 † 1633                                                                                                            
      ~ Cathrine Henriksdatter                                                                                                        
        Ikke adelig dame                                                                                                        
        Sønnen er hendes                                                                                                        
                                                                                                                   
       
                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                   
    Steen Andersen Bille  ~ Karen Hansdatter Mandix                                                                                                             
    Adlet 1679 med Billernes navn og våben * 1637 † 1680-81                                                                                                          
    Oberst                                                                                                              
    * 1624 † 1698                                                                                                                
                                                                                                                       
                                                                                                                       
      ~ Rebecca Elisabeth Poppe                                                                                                            
        til Husumgård                                                                                                            
        † 1698                                                                                                            
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
                                                               
    Just Bille  ~  Cathrine Maule  Frederik Bille  Else Margrethe Bille ~ Johan Albrecht Piper Christian Bille  Hans Bille Anders Bille  Jens Bille Michael Bille  ~ Karen Lasson  Birgitte Bille     Anna Cathrine Bille  ~ Richard Bolton                                                        
    Kaptajnvagtmester  * 1672 † 1756 * 1663-64 † 1689 * 1667-68 † 1710              Oberst * 1669 † 1749 Vicelandstingshører  Sekondløjtnant  Musketer, dragon, kaptajn  Admiral, chef for Holmen ~ 10/11 1722   * 1660-61 † 1694     til Husumgård Britisk kaptajn                                                        
    * 1670 † Fredericia 1749                          (adlet von Peperlow)     * 1662 † 1746-47 * 1662-63 † 1705 * 1675-76 † efter 1749 * 1680 † 1756             † 1699                                                            
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                  ~ Johan Martin Gamper                                                                                                
                    Hovmester                   ~  Mette Glud                                                                         
                                            *1699 †1720                                                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
     
 
   
 
   
 
 
 
       
 
                                     
    Daniel Ernst Bille   ~ Johanne Sophie Amalie Stibolt  Frederik Ludvig Bille  Karen Elisabeth Bille ~ Poul Hersleb Lassen  Lucie Bille Sivert Bille  Michael Bille  Christian Liebmann Bille Bendix Lasson Bille  ~ Karen Elisabeth Dithmar Anton Gynther Bille     Steen Andersen Bille  Henrik Bille  ~ Elisabeth Kirstine Baur Mette Bille  Mathias Bille ~  Adolphine Christine Friedenreich  Ferdinand Bille                                    
    * 1711 † 1790     * 1702 † 1760 * 1704 † 1787 † 1788 * 1712 † 1783 * 1714 † 1756 * 1717 † 1737  * 1719 † 1788 Kontreadmiral  †1786 * 1699 † 1757     * 1725 † 1748 Styrmand     * 1729 † 1792 * 1735/36 † 1782 * 1740 † 1771 Søkadet                                     
                                        * 1723 † 1784                 * 1727 † 1753                 * 1738 † 1755                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                          ~  Anna Rebekka Bredahl                                         
                                                                            * 1754 † 1847                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
   
 
 
 
   
 
 
 
       
 
     
 
             
 
                       
    Steen Andersen Bille ~ Frederikke Vilhelmine Charlotte  Just Bille  Cathrine Bille ~ Thiel Erik Stibolt  Charlotte Margrethe Bille ~  Andreas Bille  Christian Holger Adler Bille  ~ Johanne Magdalene Roode Steen Andersen Bille  ~ Christiane Arnette Hage Cecilie Andrea Bille  ~ Frederik Michael Krabbe Andreas Bille Michael Bille         Søren Adolph Bille  ~ Johanne Martine Lund  Karen Marie Benedicte Bille              Michael Johannes Petronius Bille ~ Marie Magdalen Friedlieb                 
    * 1751 † 1833 Bornemann  * 1743-44 † 1802 * 1738 † 1810 Kommandørkaptajn  *1739 †1804    Kommandørkaptajn Koffardikaptajn     Cand. jur., gehejmdelegationsråd  ~ København 26/2 1809 * 1742     * 1747 † 1763  * 1751         Kommandørkaptajn  * 1777 † 1831 * 1768 † 1861             Kontreadmiral  * 1780 † 1829                
                                 *1777 †1805     * Stege 8/9 1781 † Bruxelles 28/11 1860                             * 1775 † 1819                     * 1769 † 1845