Bornemann
                                               
 
 
 
 
  Patricierslægt fra Stade  
       
     
 
 
   
  Philip Julius von Bornemann  ~ Hedevig Johanne Zoëga  
  Håndskriver hos Kong Christian IV  
  Håndskriver hos Kong Frederik III  
  Kom til Danmark 1629  
  * 1599 † 1652    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
                                             
             
 
     
 
 
     
 
         
  Cosmus von Bornemann  ~ Dorthe Worm  Johan Adolph Bornemann  ~ Magdalene Worm   Henrik von Bornemann  ~ Susanne Worm  
  Kancelliråd   Sognepræst ved Frue Kirke, København ~ 1678     Sjællands biskop  ~ 16/9 1672  
  Dr.jur.   Provst over Sokkelund Herred   Professor i teologi  
  Borgmester   * 5/5 1643 † 8/3 1698   Københavns Universitet  
  * 1637 † 1692     * 2/1 1646 † 31/12 1710    
       
 
     
        ~ Cathrine Bartholin   ~ Anne Würger  
            ~ 1683      ~ 19/10 1675  
              * Lübeck † 16/5 1698  
                 
                   
               
                Mere om Henrik von Bornemann  
               
               
               
               
               
               
                                           
 
 
                             
           
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Olaf von Bornemann  ~ NN       Philip Julius von Bornemann  ~ Sophie Hedvig Holst   Hedvig Margrethe von Bornemann  ~ Mathias Rosenørn Oluf von Bornemann  ~ Johanne Marie Werchmester NN von Bornemann  "~" Frederik Christian Urne
  Biskop over Bergen         Etatsråd til Edelgave   * 1678 † 7/2 1749 ~ Falling Kirke 3/8 1718 til Nørager  ~ Aalborg  8/8 1703    De var ikke gift
  * 1683 † 1747         Adelspatent 1731 † 1767   & Hagestedgård  
 
        * 1680 † 1740     Landsdommer  
                    * København 2/12 1673   
                      † 1725    
                 
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           
                           
 
     
 
 
     
 
   
 
     
  Vilhelm von Bornemann  ~ Thalia Storm Philip Julius Cosmus von Bornemann   Jacob Bornemann   Henrik von Bornemann  ~ NN  
  Etatsråd, Cand.jur. ~ 5/9 1762 von Bornemann * 1743   til Edelgave  
  Politidirektør i København * 1739 † 1770 Generalløjtnant   Kammerråd  
  Højesteretsassessor ( Højesteretsdommer )   * 1736   † 1789    
  Generalauditør for Danmark          
  og Hertugdømmerne    
  * 1731 † 1801  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Anker Vilhelm Frederik   ~ Anne Karine Svane Frederikke Vilhelmine  ~ Steen Andersen Bille Christine Vilhelmine Marie   ~ Peter Christian Zeuthen Sophie Vilhelmine Caroline  ~ Johan Cornelius  Krieger Cosmus Bornemann  ~ Christiane Louise Callisen  
  Bornemann ~ Trinitatis Kirke 2/7 1794 Charlotte Bornemann Bille Bornemann Cand. Jur, Assessor i Hof- og Stadsretten Bornemann Kontreadmiral Major ~ 14/6 1799  
  Storkorsridder, Gehejmekonferensråd * København x/1 1771 † København 2/2 1803 * 1770 † 1/7 1851 ~ 6/12 1790  * 22/7 1764 † Tølløse 11/11 1802 tilTølløse, Søgård & Sonnerup * København 18/6 1767 Kammerherre til Espe † 21/11 1836  
  Generalauditør, Generalmajor       ~ 30/5 1783 † København 2/6 1792 ~ Holmens Kirke 7/7 1787   & Bjergbygård  
  Adelspatent 1811   Adelspatent 1811  
  Højesteretsassessor, Højesteretsjustitiarius*   * 1768 † 26/12 1819  
  * København 26/7 1763 † Tårbæk 19/7 1854   ~ Harriet Parsons      
    ~ Garnisons Kirke 13/10 1804            
      * Plymouth, England 25/12 1772 † København 22/3 1866            
                   
                 
             
      * Højesteretspræsident      
             
             
             
             
             
             
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vilhelm Theodor  ~ Anna Magdalene Eggers Julie Adelaide Harriet ~ Carl Vilhelm Cosmus von Bornemann  ~ Vilhelmine Constance   Philip Julius von Bornemann  ~ Julie Frederikke Dinesen  
   von Bornemann   von Bornemann von Raben-Levetzau Kammerherre, Cand.jur. von Walterstorff   til Bjergbygård ~ Ørslev 14/11 1829     
  Kammerjunker, Major   Overhofmesterinde hos Dronningen ~ Garnisons Kirke 13/10 1804 Højesteretsassessor (Højesteretsdommer) ~ Garnisons Kirke 12/10 1853   Ritmester  
  * Christiania 6/1 1799 † 1/12 1879   * 12/4 1808   * København 25/1 1806   Kammerherre  
      † København 14/12 1877   * København 16/2 1803  
          † Bjergbygård 27/1 1883    
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
 
 
 
 
             
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
  Vilhelm Frederik Bornemann ~ Agnete Marie Vilhelmine Theodore Bornemann ~ Christian Herman Cosmus von Bornemann  ~ Juliane Louise Anker Vilhelmine Mathilde  ~ Niels Peter Adolph Bauditz Cosmus Bornemann ~ Emma von Freisleben   
  Cand.jur. Baronesse Adeler * 11/5 1825  † 17/10 1904 Baron Adeler Kammerherre, Cand.jur. ~ Uranienborg Kirke, Oslo 29/3 1890  von Bornemann   Premierløjtnant  
  * 28/5 1833 † 19/8 1878 ~ 12/7 1867   Assistent i Finansministeriet Hofdame hos Kronprinsesse * København 23/1 1865   * 1831 †1865  
          Patron for St. Petri Kirke  Victoria af Norge & Sverige      
      * København 15/12 1857 * Idd 29/7 1864 † Frederiksberg 14/5 1939      
      † København 16/4 1911      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                     
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Viggo Axel Vilhelm Adeler  ~ Elisabeth Magdalene Berg Julia Charlotte  ~ Jacob Flach de Neergård Ove Henrik Cosmus   ~ Wanda Magdalene   Julia Johanne Bornemann  
   von Bornemann ~ 25/3 1891 Vilhelmine Bornemann ~ Garnisons Kirke 16/12 1913 Direktør  Oxholm   * 7/1 1863  
  Bestyrer   Indskrevet i Vallø adelige Stift   * København 5/11 1894 ~ Garnisons Kirke 16/12 1913      
  * 24/10 1862  † 4/6 1917   * København 19/9 1891    † 24/2 1984 * København 19/1 1899 † 1948      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
                 
               
 
 
     
 
     
 
     
  Else von Bornemann  ~ Knud Juel-Berg Fritze-Wanda Bornemann   Regitze Juliane Bornemann ~ Leif Roland  
  * 11/1 1895 til Hastrupgård  * 24/9 1924   * Odense 12/2 1942 ~ Lyngby 30/10 1965  
  ~ 20/10 1917   * 4/4 1944  
    * 27/3 1877    
     
     
     
      ~ Poul Snedker  
      ~ Gentofte Rådhus 18/8 1973  
      * 3/5 1948  
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa