Brahe
                                                                     
 
 
 
 
 
 
  Tyge Brahe  ~ Magdalene Olufsdatter          
  til Tostrup  Krognos      
  Kendt 1502              
  Kæmpede for Frederik I.          
  Faldt ved Malmø      
  † 1523  
 
 
 
  ~ Sophie Jensdatter  
     Rud  
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
                                                           
                                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Otte Brahe  ~          Beate Clausdatter Maren Axel Jørgen Brahe  ~ Inger Johansdatter Helvig Elsebe Kirstine Peder Brahe Anne  ~ Herluf Skave Magdalene   ~ NN Michel Brahe    
  til Knudstrup, Oreby  Bille  før 1516 † ung til Tostrup og Elved Oxe † ung † ung     † ung ca. 1521 † 1543 * 1520 † 11/10 1590 til Eskildstrup †1571   † før 1552  
  til Hjelmsø til Lyngsgård   Lensmand Nykøbing, Falster       ~ ca. 1549   Ugift  
  Rigsråd 1563 ~ 23/11 1544   Mister sine len 1557 ved                  
  Lensmand Helsingborg 1567   svogeren Peder Oxes fald          
  * Tosterup 2/10 1518   Med i 7-årskrigen og slaget ved Øland          
  † Helsingborg 9/5 1571  
Tyge Brahes plejefaar
         
  Begravet Kågerød Kirke   Omkom i forsøg på at redde        
      Frederik II fra at drukne ved Højbro          
     
 
Lensmand Vordingborg          
        * 1515 † 1565          
                   
                   
                   
                   
                 
               
               
               
                                                                               
                                                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Tyge Brahe  ~ Kirstine Barbara Jørgensdatter  Lisbet   ~ Henrik Gyldenstjerne Niels Brahe Steen Brahe   ~ Kirsten Holck        Axel Brahe ~ Mette Falksdatter Margrete Ottesdatter  ~ Christen Skeel Kirsten Brahe Jørgen Brahe  ~  Ingeborg Nielsdatter Knud Brahe  ~ Margrethe Lange Sophie Brahe  ~ Otte Thott Margrete Maren
  Astronom "Ufri" kvinde * 1545 † 30/10 1563 til Ågård *1546  † ung til Knudstrup, Barritskov, til Barritskov til Elved og Oreby Gøye * Knudstrup 22/10 1551  til Hegnet * 1552 † 1566 til Tostrup   Parsberg til Tostrup og Engelholm til Engelsholm Hjalp broderen til Näs og Eriksholm  † ung   *1549  † ung
  Kannik i Roskilde  † 1604   Admiral   Hvedholm, Engelsholm ~ 6/9 1590 Rigssråd 1596 ~ 15/8 1575 † Aakær 10/3 1614 ~ 8/10 1570     * 1554 † 1601   * Aalborghus 24/8 1555 ~ Stjernholm 23/8 1584 med astronomien.  
  Byggede observatorier på Hven     ~ 1563   Bregentved,   Krigskommisær og Statholder i Skåne   Begravet St. Mortens Kirke, Randers            † Engelsholm 3/2 1615   * 1556  † 1643  
  Fik næsen hugget af i duel med Manderup Parsberg   Tersløse,   Forhandlede freden i Knærød 1613         Begravet Nørup Kirke   Begravet Torsløse  Kirke  
 
Lensmand Hven
   
& Næsbyholm
  * 28/5 1550 Knudstrup                      
  * Knudstrup 14/12 1546       Rigsråd 1578 Birgitte Ottesdatter † Dalum Kloster 14/8 1616   ~ Kirstine Hardenberg            
~
Erik Lange  
  † Prag 24/10 1601         Arver Hvedholm   ~ Rosenkrantz
  ~ 22/6 1589               til Engelholm  
  Begravet Teynkirken, Prag        
 
Lensmand Saltø til Næsbyholm                 ~  Ekenførde 21/3 1602  
    Mere om Tyge Brahe       Lensmand Kalundborg 1592 ~  København 18/9 1575                
        Diplomat                  
       
* Gladsakse 21/10 1547
                 
 
        † Kalundborg 11/4 1620   ~ Sophie Jørgensdatter                  
          Begravet Kågerød Kirke Rostrup                  
          af Sjelleskov                  
                                 
                       
                       
                       
                                                     
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  NN Tygesdatter ~ Gustaf Eriksson Birgitte Brahe ~ Henrik Gøye Sophie Brahe ~    Holger Rosenkrantz Mette Brahe ~ Peder Marsvin Falk Axelsen Brahe  ~ Anne Galt Anne Axelsdatter ~  Eiler Qvitzow Tønne Brahe Axel Brahe  ~ Elisabeth Rosensparre      
  Sparre af Rossvik * Odensegård 18/9 1576         til Skjørringe    til Rosenholm * 30/8 1590 til Hollufgård til Orebygård og Elvadgård   * 1583  til Sandager, Lykkesholm til Tostrup og Gundestrup til Krenkerup til Skarholt  
  † 9/9 1619       † 23/6 1622     Solgte Orebygård     & Qvitzowsholm Faldt  ved Kalmar * 1582 † 1613      
      Begravet Viborg Domkirke       † 1625   ~ Malmøhus 13/8 1598 † 1611      
           
 
 
         
  ~ Niels Sehested          
  af Højris          
  ~ 1623          
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
   
 
 
 
 
  Axel Brahe     Karen Axelsdatter  ~ Henning Walkendorff      
  til Eskebjerg     af Krenkerup til Glorup, Klingstrup og Bjørnemose      
  † barnløs      ~ 23/8 1616      
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa