Brockdorff (Holsten)
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Ditlev Sivertsen  ~          Margrethe Poulsdatter                                        DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   til Windeby                    Rantzau            
  Lensmand Flensburg               
  Holdt Flensborg som en af de            
  sidste tilhængere af Christian II        
        Lensmand Sønderborg        
 
mens Christian II var fange
       
  † 29/3 1538   ~          Magdalene Jørgensdatter        
                    von der Wisch        
           
   
     
         
         
     
image
     
           
           
           
           
           
 
             
             
             
             
      Windeby        
                                             
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
            Henrik Ditlevsen  ~ Magdalene von der Wisch Gese Detlevsdatter ~ Bendix Sested Emerentia von Brockdorff  ~ Bendix Ahlefeldt  Paul Povl Brockdorff ~ Anna von Buchwald Joachim Brockdorff  ~ Apollonia von Ahlefeldt Friedrich Brockdorff ~ Margaretha von Ahlefeldt    
   til Windeby     til Tuschenbeck * 1530, Gaartz, Vindeby til Haseldorf og Bukhagen til Bollingsted, Gottorp   til Rixdorf   til Garz    
      Fændrik i Hertug Adolphs Hær   Udmærkede sig 1559 i krigen mod Ditmarsken   * Windeby 1535 † 1600    
      Deltog  i toget mod Ditmarsken 1559   * 3/7 1529 † 7/1 1565        
      Deltog  i fejden mod Hamborg 1572   Begravet Oldenburg, Eutin        
      Hofmarschal hos Hertug Adolph af Gottorp        
   
image
  * 1530 † før 1592        
             
             
             
             
             
              image
 
 
             
             
             
             
             
               
                             
                       
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
          Ditlev Brockdorff   ~ Salome von der Wisch   Anna Brockdorff  ~ Hans von Roepstorff Marquard Brockdorff   Ida Brockdorff ~ Henrik Magnussen Balthasar Brockdorff ~ Margarethe Rantzau  
  til Windeby, Altenhof,     † efter 1588 Major i dansk tjeneste Hofråd hos Hertug Hans af Sønderborg   † efter 1588 til Blansgård & Søndensø til Garz til Rastorf  
  Kletkamp, Hemmelmark     Dansk Hofjunker * Gaarz 1555 † Gaarz 1636  
  og Hornstorff    
  Gottorpsk råd    
  Hofjunkter, Amtmand        
 
*1559 Rendsborg † 27/4 1628  ~
      Garz  
     ~ Ida Rantzau    
           
           
           
           
           
   
 
     
     ~ Margrethe Blome    
      ~ 1599    
           
           
           
                                                                                                                                 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
           Cai Brockdorff   ~  Margrethe Rantzau       Heinrich Brockdorff        ~ Bertha Ahlefeldt-Lindau Magdalene Brockdorff  ~ Benedict Pogwisch Dorothea Brockdorff  ~ Gert Rantzau Ida Brockdorff  ~  Henrik Rumohr Ditlev Brockdorff Didrik Brockdorff        Joachim Brockdorff  ~ Margrethe Pogwisch   Frederik Brockdorff  ~ Margrethe von Ahlefeldt Theodosius Brockdorff  ~ Emerentia Buchwald  
  til Kletkamp ~ 1618 til Hemmelmark, ~  1629 * 23/9 1596 †  6/6 1670 til Övelgönne † 1630 til Breitenburg * 1600 † 14/8 1668 til Röest, Testorf, Hohenlied til Windeby Kaptajn  til Rohlstorf ~  1630    til Gaarz (1565) & Steinhorst (1568)   til Vindeby og Hornstorf    
    Altenhof og Møhlhorst   (separeret) Begravet i Redingstorf ~ 1603   ~ 1613   ~ ca. 1630 Oberstløjtnant Faldt i Nederlandene Fransk oberstløjtnant     Fik amtet Steinhorst i pant 1564   Studerede i Siena og Padua    
  Geheimekrigsråd, Oberst   ~     † 1645 i Eckernförde † 1627 Hofmester hos Hertug Adolf      * 1535 † efter 1600               *1610 †1671     ~    
    Amtmand Aabenraa   * 20/7 1607 † 12/4 1680           Begravet 15/3 i Ekernförde    
   
Kommandant på Gottorp
   
 
 
image
 
 
             
 
 
             * 1/1 1600 † 1/4 1671  ~ Augusta Brockdorff   ~ Bendix Pogwisch    ~     Anna Margrethe Rantzau       ~ Anna Cordes  
  Grevelige hus Schney i Franken  
  Brockdorff-Møhlhorst   til Övelgönne             † 1660  
      ~ 1635   ~ 1613                  
                         
                         
   
 
                   
    ~         Metha Schacksdatter                  
      Rumohr              
      ~ 1651              
                   
          Altenhof ved Eckernförde          
                 
                 
                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                         
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
           Schack Brockdorff ~ Sophie Charlotte v. Wittinghof Detlev Brockdorff   ~ Sophia Dorothea Christian Albrecht Brockdorff ~ Margaretha Amalie Margrethe Brockdorff ~ Jørgen Christoph von Plessen Ditlev Brockdorff Markvard Henrik Otto Brockdorff       Frederik Ernst Brockdorff Henrik August Brockdorff  ~ Margrethe Augusta Krabbe Margrethe Lucie Brockdorff Eleonore Brockdorff Ida Helvig Brockdorff      Øllegaard Dorothea Brockdorff     Lucie Augusta Brockdorff Henrik Brockdorff  Sigmund Elias Brockdorff        Auguste Brockdorff  ~ Adam Heinrich von Günderode Anne Mette Brockdorff  ~ Karl Ludvig Sayn-Wittgenstein Margrethe Lucie Brockdorff  ~ Claus Henrik von Vieregg Marie Elisabeth Brockdorff  ~ August Ferdinand von Pflug Catharine Brockdorff  ~ Povl Wittorp Ditlev Brockdorff  Ida Brockdorff  ~ Joachim Diederich Levetzau Markvard Volf Brockdorff   ~ Anna Margrethe Kielman Emerentia Brockdorff   ~ Volmer Wohnsfleth Lucie Emerentia Brockdorff   ~ Hans Frederik Levetzau Drude Brockdorff   ~ Adam von Gans Margrethe Brockdorff   ~ Ditlev Buchwald
  *1652 † 1730 til Friherreskabet Scheelenborg  til Store Grundet,  v. Levetzau til Lindau  v. Brockdorff * ca. 1630 til Dargelütz, Müsselmow og Radegast Fransk oberstløjtnant Ritmester i Sehesteds gevorbne rytterregiment til Möhlhorst Ritmester i Rostjenesten ~ 21/1 1679 i Christiania * 17/3 1636 på Hemmelmark Konventualinde Priorinde i Ütersen adelige kloster Konventualinde  i Preetz Konventualinde  i Preetz Dansk kaptajnløjtnant Oberstløjtnant ved 2. jyske rytterrigment   Polsk og kursachsisk kammerherre mm. . †1718 ~ 1683 Før ægteskabet hofdame Vicestatholder mm. i Norge     Ægteskabet ophævet ved dom af 31/1 1701 Overhofmarskal † ca. 1590 til Projenstorf og Østergård (Stenbjerggård)  til Windeby   Kammerråd til Hornstorf von Kielmansegg   ~  1666 * 4/11 1640 i Vindeby ~ 11/11 1661   Mecklenborg-güstrowsk kammerpræsident  
      Hvolgaard og Estrupgaard   Polsk og kursachsisk Kammerherre   † før 1656 i Kiel † før 1680 Oberstløjtnant   † 3/3 1656 i Eckernförde  "Anset for sin lærdom" * 16/10 1639 † 18/10 1713 †1707 i Preetz † 28/11 1689 i Preetz * 6/11 1653 † 23/8 1676 Ramt af et slagtilfælde   *1654   Rigsgreve hos princesse Sofie Hedevig *1655 †1713   Kursachsisk premiereminister mm   Oberstløjtnant   * 3/5 1633 på Hornstorf Friherreinde     † under Carl-Gustav-krigen på felttog med sin mand Generalløjtnant  
          *1658 †1690                        Kendt 1669-82     † 23/11 1680 i Preetz   *1654       Kommandant i Frankenthal mm * ca. 1660         † 1674   † 30/5 1673 Skilt 1668     † 11/9 1693 i Schnackenbeck    
                                            Begravet Kiel 1/7 1673       Begravet 30/11 i Øland Kirke    
 
 
    Hun gift 2. gang med  
 
 
  Friherrer til Scheelenborg    ~ Sophie Brockdorff  
Hans Rantzau
Emerentia Brockdorff   ~ Hans Pogwish  
 
    til Fresenhagen  
         
     
     
     
     
     
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa