Brockenhuus-Løwenhielm
                                       
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Brockenhuus  ~ Margrethe  
  til Vollerslev og Sebber kloster von der Lühe  
  † 1634    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                           
                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ove Brockenhuus  ~ Sophie Span      Franz Brockenhuus  ~            Christence Lykke Sivert Brockenhuus ~ Helvig Ulriksdatter Sandberg   Johan Brockenhuus  ~ Anna von Rantzau
  Officer   til Svanholm til Svanholm til Ullerup,  Mors Skaregård, Mors ~ ca. 17/8 1646     til Hovindgård af Estvadgård
  † 1681   Lensmand København   & Sebberkloster   † 1673  
      Officer   Kommandant i Citadellet, København 1658      
      * 1623 † 1660   † før 30/11 1685      
      Begravet Galtrup Kirke, Morsø      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                         
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Jørgen Otto Brockenhuus  ~ Berte Magdalene Brockenhuus Anne Sophie Brockenhuus  ~ Christian Kruse Helvig Sivertsdatter Brockenhuus   ~ Erik Høeg (Banner) Margrethe Cathrine Brockenhuus  ~ Laurids Jørgensen Jørgen Brockenhuus   Caspar Christoffer Brockenhuus   ~ Cathrine Hedevig von Løwenhielm
  Oberst af Høvindsholm * Ullerup Gods, Galtrup, Mors 3/5 1652 til Harritslevgård * 1/7 1647 † 1728 ~ 1673 * Ullerup Gods, Galtrup, Mors 23/5 1649 Seefeld Rytteriofficer    til Høvindegård til Vejtrupgård og Sellebjerg
  Deltog i Store Nordiske Krig   † ca. 1680     † efter 6/1 1702 til Øland Faldt ved Malmø i Skånske krig   Generalmajor  
  * 1664 † 1728               † 1677   * 1649 † 1713  
                       
                     
  Linien Brockenhuus-Schack    
 
   
 
           
 
      ~ Claus Beenfeld     ~ Frederik Paslick        
       von Løvencrone          
      ~ 1675          
         
         
         
   
 
       
      ~ Georg Arnold von Post        
     til Glomstrup        
    ~ Skivehus, Skive 24/4 1681        
       
       
                                           
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Berte Magdalene Brockenhuus   ~ Jørgen Otto Brockenhuus Hans Brockenhuus von Løwenhielm  ~ Ide Sophie von Gersdorff       Johan Frederik Brockenhuus  ~ NN
  af Høvindsholm Oberst Generalmajor af Malschwitz   Officer  
  * Høvindsholm 21/2 1684       Var med i slaget ved Gasdebusch ~ 08/11 1701   * 1682 † 1756  
  † Oslo 3/3 1769   til Vejrupgård      
      * Norge 20/8 1679       
  † Vejrupgaard  22/9 1734      
           
         
  Antog navnet von Løwenhielm      
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                       
                         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cathrine Hedevig von Løwenhielm   ~ Matthias de Leth Hans von Løwenhielm  ~ Edel Rodsteen Dyre Vibeke Magdalene Løwenhielm  ~ Christian Wind von Bülow Ide Sophie Løwenhielm  ~ Caspar Hermann Edel Margrethe Løwenhielm  ~ Jørgen Ernst von Hobe Caspar Christopher Brockenhuus  ~ Viveke Juel
  * 1709 † 1792   til Vejrupgård   * Vejrupgaard 14/6 1714  af Wedendorf * Marslev 20/3 1712  von Brügmann til Nielstrup Dansk kaptajn Kammerherre, Generalmajor af Hverringe
  Oberstløjtnant   † Nyborg 7/3 1753    † 27/3 1768 Konferensråd, Major † 1767   † 1762  
    * 1715 † 1772          
       
 
 
 
 
 
   ~ Vibeke Juel   ~ Johan Lehn  
    af Tåsinge   til Hvidkilde  
      ~ 1749  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
               
           
 
 
     
 
 
 
 
  Erik von Løwenhielm   Hans von Løwenhielm  ~ Ida Sophie von Bülow  
  til Vejrupgård af Wedendorf  
  Major ~ Marslev Kirke 6/6 1764   
  * Vejrupgård 30/5 1743  
    † Vejrupgård 6/1 1781  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
   
 
 
       
  Edel Dyre von Løwenhielm  ~ Vilhelm Carl Ferdinand  
  til Vejrupgård greve Ahlefeldt-Laurvig  
  * Vejrupgård 7/11 1774 Domherre i Lübeck   
  † Bjørnemose  22/3 1804  ~ Veirup oktober 1798  
     
     
     
     
     
     
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa