von Buchwaldt  Den nyere Linje Helmstorf, Neudorf og Pronstorf
Slægten
                                                                                           
 
 
 
     
 
 
 
  Henning von Buchwaldt  ~ Magdalene Blome  
  til Pronstorf, Futterkamp (1681) & Helmstorf ~ 1669  
   Landråd 1690  
  Amtmand i Kiel & Bordesholm 1690  
  Gottorpsk geheimeråd  
  * Segeberg 16/10 1632  
  † Helmstorf 11/2 1713  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Heinrich Buchwaldt  ~ Catharina Reventlow Magdalene Buchwaldt  ~ Henrik von Qualen Friedrich Christian Buchwaldt  ~ Margrethe Dorothea von Rumohr Lucia Beate Buchwaldt  ~ Ditlev Rantzau Jesper Buchwald  ~ Anna von Ahlefeldt Benedicte Margrethe von Buchwald ~ Nicholaus von Rumohr    
  til Pronsdorf, Helmsdorf & Futterkamp ~ XX/4 1701 * Pronstorf 19/12 1670  † 6/8 1720   Provst i Preetz Kloster 1743-61   * Pronstorf 24/8 1675  † 26/4 1747   til Futterkamp ~ 1705 * ca. 1670 † 1744 ~ ca. 1690    
  Landråd   Begravet Kiel   * Bordesholm 24/6 1691   * 1684  † 19/8 1731      
  *  24/3 1673 † Pronstorf 30/3 1717   † Helmstorff  6/2 1763      
                     
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
           
         
         
                                       
                 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  Henning Buchwaldt  ~ Sophie Frederikke Reventlow Magdalene Buchwaldt  ~ Detlev Reventlow Casper von Buchwaldt  ~ Sophie Charlotte von Hahn Anna Catharina Heningia von Buchwaldt  ~ Otto Ludvig   Detlev von Buchwaldt  ~ Magdalene Lucie Blome  
  til Pronsdorf af Altenhof af Pronsdorf   til Pronstorf (arv 1773), Seedorf og Hornstorf  ~ 7/5 1756 * 31/12 1734 † 28/6 1790 Lensgreve von Raben   til Helmsdorf, Neudorf ~ St. Nikolaj Kirche, Kiel 10/5 1747  
  Amtmand i Plön   * 7/5 1702 † Plön 10/6 1767   Storkorsridder, Kammerherre   ~ 19/5 1757   & Gross Nordsee  
  Konferensråd 1755    Landråd, Landdrost   Gottorpsk konferens- og landråd    
  * Pronsdorf 18/9 1705   * Helmstorff 11/2 1728   * Helmstorff 10/7 1721  
  † Pronsdorf 18/9 1760   † Seedorf 19/5 1804   † Neudorf 27/11 1797  
  Begravet Schlamerstorf Kirke          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                                                                                   
           
 
           
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Friederich Christian von Buchwaldt  ~ Louise Charlotte Haxthausen Dorothea Magdalene von Buchwaldt  ~ Carl Adolph Georgine von Buchwaldt    ~ Joachim Godske Moltke Detlev von Buchwaldt ~ Sophie Hedevig Eleonore Ludwig Achatz von Buchwaldt ~ Sophie Hedevig Frederikke Louise von Buchwald  ~ Cai Burchard Wolf von Buchwald  ~ Benedicte Charlotte   Christoph von Buchwaldt  ~ Friderica Sophia  
  til Pronstorf Comtesse af Tienhausen af Pronstorf von Raben af Pronstorf Greve af Bregentved 1792 til Seedorf, Hornstorf, Neudorf & Tralau  Sehestedt Juul til Grønholt, Maaslev (Ekernførde), Comtesse Raben af Christiansholm af Helmstorf Lensgreve Ahlefeldt af Eskildsmark til Helmstorf von Blome   til Helmstorf Comtesse Moltke af Nør  
  * Kiel 25/6 1761 † Pronstorf 25/7 1822   ~ København 7/7 1794    * 17/6 1757 † 3/11 1799   * Kiel 31/3 1759 ~ Seedorf  6/11 1783 Kammerherre, Amtmand ~ Hellerup (Hällerup), Halland 29/9 1799 Seedorf & Hornstorf ~ 28/8 1789 * Gross Nordsee 1761  † Kiel 30/8 1814  ~ 31/12 1779 * Neudorf, Slesvig 31/8 1764 ~ 1789   Kammerherre 1783  
        † København 16/4 1808    Geheimekonferensråd 1829   Premierløitnant livregimentet til hest      † Neudorf 27/9 1820   Kannik/domherre i Lübeck  
          * Seedorf 30/8 1767 † Neudorf 7/5 1836   Kammerherre 1813         * 14/10 1751 † Lübeck 23/4 1828  
         
 
  * Seedorf 5/10 1764 † 25/5 1836      
 
     
        ~ Christiane Frederikke        ~ Charlotte Sehestedt Juul      
          von Dalwigk Lichtenfels       af Ravnholt      
          ~ 12/2 1813            
                         
                         
                         
                         
                             
                         
                         
                     
                     
                     
                                                                                   
       
 
             
 
     
 
                   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Caspar von Buchwaldt  ~ Sophie Adelaide von Ahlefeldt Gregers Christian von Buchwaldt ~ Charlotte Johanne Christiane Louise Caspara ~ Julius Wilhelm Georg Ferdinand Caspar von Buchwaldt  ~ Molly Ferdinande Arnemann   Carl von Buchwald  ~ NN Christian von Buchwaldt  ~ Julie Louise Charlotte von Buchwald  ~ Christian Frederik Marie Sophie Frederikke von Buchwald  ~ Henrik Sophie Adeleide von Buchwald  ~ Ernst Christian Reventlow Louise Georgine von Buchwald  ~ Magnus von Buchwaldt   Anna Sophie Angelique  von Buchwald  ~  Carl Ludvig Scheel
  til Pronstorf ~ 3/4 1841 til Pronstorf  friherreinde Pechlin von Løwenbach von Buchwaldt Greve Wedell-Wedellsborg til Neudorf ~ Altona 1837   til Neudorf   til Helmstorf Comtesse Luckner af Helmstorf Greve Knuth af Helmstorf greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved af Helmstorf Greve Reventlow af Pronstorf til Helmstorf   til Lerbæk Greve af Brahe
  Kammerherre, Landråd   * Seedorf 20/5 1800 ~ København 20/5 1825  af Pronstorf til  Wedellsborg Kammerherre * 7/10 1809 † 22/11 1875   Tysk major   Hofjægermester   * 21/7 1801  ~ 25/11 1819  Stiftsdame Vallø, hofdame  ~ 29/4 1837 * 9/8 1802 † Neudorf 23/2 1882 til Wittenberg & Farve * 2/11 1806 Kammerherre, Hofjægermester     * København 13/10 1814 † København 21/9 1880 til det Preben Braheske Fideikommis
  Stænderdeputeret 1851   † Karlsbad, Böhmen 16/5 1873 *  Rantzau, Holsten 18/9 1802 * Pronstorf 27/7 1814 † Tybrind 5/1 1859 ~ Pronstorf  3/10 1839 * Cismar, Holsten  22/12 1800    * 25/4 1805 † 20/9 1869   * 9/12 1810 † 10/12 1896   * 28/8 1809   * 9/5 1796  † 11/5 1863      ~ København 9/1 1841
  * 18/1 1797 † 29/10 1875     † Glücksburg 26/10 1878   † Neudorf 1/11 1869                
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                         
               
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Adelheid Luise von Buchwald  ~ Otto August Christian Carl Johann Wilhelm Carl Eduard Friedrich von Buchwaldt  ~  Juliane Louise Charlotte Wolf Christian von Buchwald  ~ Marie von Carstenn-Lichterfelde Detlev von Buchwald  ~ Louise Rose Marie Eleonore von Buchwald  ~ Cai Vilhelm von Rumohr Eduard von Buchwald  ~ Rosa Honigmann Fritz von Buchwaldt  ~ Rosa von Friedenthal     Hermann von Buchwaldt  ~ Julia Heintze  
  af Pronstorf Reichgraf von Rantzau af Breitenburg Kaptajn livgarden Scheel * 5/8 1845 * 10/10 1852 til Neudorf Baronesse Wedell af Neudorf   til Neudorf * 3/8 1857 til Helmstorf * 19/4 1849     til Helmstorf Baronesse Heintze-Weissenrode  
  * 22/12 1847   Kammerjunker 1872  ~ København 1/10 1873       Preußisk ritmester   *  24/2 1837   * 11/3 1852   Østrigsk ritmester   Preussisk Kammerherre ~ 30/9 1857   
    * Kiel 9/3 1844 † København 7/7 1911           Landskabsråd          * 10/3 1841   * 26/1 1827 † 6/3 1912  
              Amtsforstander              
              * Neudorf 29/12 1839              
             
† Neudorf 7/12 1905
             
                ~ Charlotte Henriette Georgine Frederikke                  
                  Comtesse Reventlow                
                  til Farve              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                     
               
 
                 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
 
     
 
   
 
   
     
  Jeanette Gregersine von Buchwaldt   Charlotte Juliane Sophie von Buchwaldt    Nora von Buchwaldt ~   Karl Ludwig von Baudissin Louise Christiane von Buchwald   Detlev von Buchwald   Carl von Buchwaldt   Magnus Christoph Caspar Carl von Buchwaldt  ~ Alice  
  af Pronstorf   af Pronstorf   * 9/12 1871 Rigsgreve Baudissin-Zinzendorf und Pottendorf til Neudorf   til Neudorf   til Helmstorf   til Helmstorf Baronesse von Reischaw  
  * Glücksburg, Flensburg 20/9 1877   * København 11/4 1876   † 15/4 1958   Stiftsdame i Preetz    * 9/1 1879   * 20/5 1879    * 30/11 1862 * 14/5 1872 † 9/9 1934  
              * Neudorf 21/10 1870          
                       
               
           
           
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
     
    Magnus Alexander Hugo Eck Eberhard  
     von Buchwaldt  
    til Helmstorf  
     * 3/5 1910  
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa