Bülow af Plüskow
Slægten
                                                                               
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Bülow
 
 
 
   
  Heinrich von Bülow  ~ NN  
  til Plüskow, Mecklenburg  
  * ca 1365  
     
       
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Bülow
 
 
 
 
  Claus von Bülow  ~ NN  
  til Plüskow  
  Væbner  
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Bülow
 
 
 
 
  Heinrich von Bülow  ~ Margaretha von Grabow  
    til Plüskow  
  Væbner  
  Stadtskaptajn i Grevismühlen  
     
 
 
   
   ~ Anna von der Lühe     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
         
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Joachim von Bülow  ~ Anna von Pogwisch    Heinrich von Bülow  ~ Armgard von Sperling  
  til Plüskow   til Plüskow  
  † 29/1 1495   Væbner  
         
         
      vonPlaten_F0313
 
   
       ~ Elisabeth von Platen  
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
  Bülow
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joachim von Bülow  ~ Margaretha von Scharfenberg     Hans von Bülow  ~ Catharina von Plessen  
    til Plüskow   til Plüskow  
  † ca. 1514     † efter 1538  
           
         
           
               
             
             
             
             
             
               
         
         
         
         
         
         
                               
             
  Bülow
 
  050_Loe
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Cord von Bülow  ~ Anna von Loe   Clemens von Bülow  ~ Cathrine von Negendank Jürgen von Bülow  ~ Margaretha von Mörder  
  til Plüskow   til Wehningen   til Plüskow  
  † ca. 1543       † Wismar 24 Jul 1605   
               
                 
                 
               
                 
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                   
             
 
         
  Bülow
 
  halberst
 
  Bülow
 
  ruuth
 
  Bülow
 
 
 
 
 
      Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Paul von Bülow  ~ Catharina von Halberstadt Elisabet von Bülow  ~ Henrik  Ruthe Engelke von Bülow  ~ Cathrine von Negendank Katharine von Bülow  ~  Georg I von Maltzan Vicco von Bülow  ~ Anna von Oertzen   Jürgen von Bülow  ~ Anna von der Lühe  
  til Plüskow ~ 1598   Ritmester       * Wehningen ca. 1502 Friherre til Wartenberg & Penzlin til Plüskow   til Plüskow  
  † Wismar 14/10 1589           † før 2/4 1535 ~ Wehningen ca. 1525 Domsherre   † Travemünde  
                     
                             
                     
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                 
                 
                 
                                   
                             
 
 
 
 
 
Bülow
 
      Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Joachim von Bülow  ~ Ilsabe von Hahn Christoffer Hans von Bülow  ~ Margrethe Rantzau Dorothea von Bülow  ~ Achim Reventlow   Otto von Bülow  ~ Margrethe von Pentz Jacob Bülow  ~ Margrethe von Rathlou   Vicco von Bülow  ~ Dorothea von Oertzen Johann von Bülow  ~ Dorothea von Ahlefeldt  
  af Plüskow   Gehejmeråd af Siggen   til Fahren & Goldebeck   til Plüskow   af Lensahn   til Beidendorf   ~ 1653      
  * 1580 † 1640   Gottorpsk amtmand Tremsbüttel ~ Ahrensburg XX/1 1649   Kannik   ~ 8/9 1652   * Harkensee 24/12 1620        
      * 1581 † 1653             † Beidendorf  1/4 1695      
                     
             
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                                                   
                                             
  Bülow
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülow
 
      Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Cord Josua von Bülow  ~ Cathrine van der Wisch Emerentia von Bülow  ~ Schack von Buchwald Paul Joachim  ~ Lucia von Ahlefeldt Joachim von Bülow  ~ Ilsabe von Hahn Otto von Bülow  ~ Anna von Oertzen Cord Jürgen von Bülow  ~ Elisabeth Christiane Eva von Bülow  ~ Volrath von Bassewitz Jaspar von Bülow  ~ Margretha von Mörder Hans Joachim  von Bülow  ~ Elisabeth von Stralendorf Diedrich von Bülow  ~ Anna Reventlow Paul Andreas von Bülow  ~ Dorothea von Sperling
  af Plüskow ~ 1641 af Plüskow af Jersbeck von Bülow ~ 1647 til Plüskow ~ 1598 til Plüskow   Kaptajn  von Plüskow † København 31/5 1667 Døde efter 2 måneders ægteskab Holstensk kaptajn    † 1731    † 1676 af Ziesendorf Pantherre Stieten Kloster, Mecklenburg  
  * 1612 † 1671       Hannoveransk Gehejmeråd   * 1580 † 1640   Domsherre   * 1655 † Garz 10/4 1697 * 1656 † Livland 1729     * Harkensee 24/12 1620 † Beidendorf  1/4 1695                  
      * 1606 † 1669               d.a. Hinrich von Plüskow                  
                     
             
 
         
        Friherrer           ~ Adam Henrik Pentz          
              til Warlitz, Meklenborg          
             
   
 
    Dansk hofmarskal          
              Sophie Amalie von Speckhan  ~ Poul Detloff von Bülow   ~ 1619          
            * ca. 1672-1673   af Plüskow          
                         
              Poul Detloff von Bülow af Plüskow          
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                                                 
                                     
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
   
  Nicolaj Christoph von Bülow  ~ Cecilie Cathrine Wettberg Christian Friedrich von Bülow  ~ Magdalene Charlotte   Cuno Hans von Bülow  ~ Elisabeth van der Lühe Hans von Bülow  ~ Dorothea von Buchwald Clara Eleonora von Bülow  ~ August Friedrich Maria von Bülow  ~ Bernt Hartvig von Plessen Cort Heinrich von Bülow  ~ Anna Dorothea Reventlow Johann von Bülow  ~ Benedicte Margrethe Reventlow   Anna Hedwig von Bülow  ~ David Friedrich Wachenfeld
  til Agerupgård ~ 1641 Dansk oberstløjtnant Charisius   Mecklenburgsk Landråd ~ 1634 af Plüskow   af Plüskow von Bernstorff af Plüskow til Retchendorff, Flessenau og Gottesgabe * 1655 † 9/9 1709 af Fahren  † 1731  af Altenhof   † 1738 Major kavalleriet
  Oberstløjtnant * 1682-1695 † Sakskøbing 1757 * Prützen 27/8 1654 ~ 1684   * 1605 † 1681   † Grese 24/12 1710         Svensk løjtnant           Oberstløjtnant i svensk tjeneste
  * Prützen, Mecklenburg 25/11 1667 d.a. Johann Diedrich Wettberg † 1/3 1734                    
  † Agerupgård  20/12 1740           
    Begravet Våbensted  
 
         
      ~ Ilsabe Sophie          
        von Sperling           
      ~ 1695          
                 
             
               
             
               
             
               
             
               
             
                                                   
                                 
  Bülow
 
      Bülow
 
      Bülow
 
 
 
  Bülow
 
      Bülow
 
      Bülow
 
  Bülow
 
  Bülow
 
 
 
  Bülow
 
 
 
 
  Christian Friderich von Bülow  ~ Anne Clausen Conrad Hartvig von Bülow  ~ Mette Cathrine Petersen Caspar Frederik von Bülow  ~ NN Hartwig von Bülow  ~ Davidia von Lloyd Cort Joachim von Bülow   Franz Christoph von Bülow  ~ Louise von Bülow Jacob Dietrich von Bülow  ~ Christine Dorothea Reventlow Sibylle Hedevig von Bülow  ~ Johan von Schack  
  til Mosbæk ~ okt 1773 Major   til Rudbjerggård,   Godsejer ~ 1634 Tysk oberst   til Ballegård af Wedendorf-Bristow   af Holtenklinken * 1701 † Nyborg 18/6 1724 til Kongsdal  
  Kaptajn   Dansk naturalisationspatent 1777   Lyngbygård,   * 1637 † 1713   * ca. 1698 † Eckernförde 1768     * ca. 1700 † Ballegård 18/12 1756 til Espe       ~ Scharbow 11/8 1723   
  Dansk naturalisationspatent 1777   * 1719   & Gerdrup               ~ København 17/12 1733      
  *  Agerupgård 24/3 1724        Major                      
    † Odense 30/71792       † efter 1760          
  Begravet Asperup              
 
 
                  ~ Christina Sophia        
                  von Bernstorff        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                 
                       
                     
  Bülow
 
      Bülow
 
 
 
 
 
 
 
  Bülow
 
 
 
Bülow
 
 
 
 
  Nicolay Didrich Christian  ~ Marie Cathrine Ingwersen NN von Bülow  ~ NN Georg Ludwig von Bülow  ~ Dorothea von Buchwald Christian Frederik von Bülow  ~ Barbara Wittrup Høeg Eleonore Cathrine von Bülow  ~ Andreas Hans August    
   von Bülow ~ Kolding 15/5 1793       Godsejer ~ 1634   ~ 7/4 1768 af Ballegård von Bernstorff  
  Kaptajn       * 1681       * ca. 1745  
  * 3/6 1764 † Højer 26/5 1819         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Bülow
 
      Bülow
 
 
 
 
  Magnus Martinus von Bülow  ~ Marie Dorothea Ingwersen NN von Bülow  ~ NN    
  Justitsråd, Overkrigskommissær ~ Kolding 15/5 1793          
  * Seest, Kolding 25/12 1797      
   † Frederiksberg 30/3 1863        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Bülow
 
      Bülow
 
 
 
  Emil Faye von Bülow  ~ Marie Gabrielle Toxwerdt NN von Bülow  ~ NN    
  Byskriverfuldmægtig i Aalborg ~ Budolfi Kirke, Aalborg  21/7 1868           
  * Thisted 22/7 1834 * Rendsborg 20/5 1839 † Frederiksberg 16/9 1923      
   † Frederiksberg 23/8 1874        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
 
 
Bülow
 
      Bülow
 
     
  Frits Toxwerdt von Bülow  ~ Fanny Augusta Frederikke Poulsen         Elisabeth Thekla Mathilde   ~ Carl Ludwig August Hugo Gabriel    
  Cand.jur., Højesteretssagfører ~ Veggerløse 28/3 1899 von Bülow lensgreve Scheel-Plessen    
  Justitsminister * København 21/11 1870 * 7/3 1887  † 29/1 1959 til Sierhagen & grevskabet Fusingø  
  * Aalborg 16/4 1872 † København 10/1 1933   ~ 29/6 1913  
   † Frederiksberg 30/7 1955  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Bülow
 
     
  Jonna von Bülow  ~ Svend Borgerg  
  * Frederiksberg 14/4 1900 Cand.phil., Redaktør, Forfatter  
   † London 11/11 1959 ~ Veggerløse 28/3 1899  
    * København 8/4 1888  † København 7/10 1947  
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
     
     
  Bülow
 
     
    Claus von Bülow  ~ Martha `Sunny` Crawford  
    Kendt fra amerikansk drabssag ~ 6/6 1966  
  * Frederiksberg 11/8 19XX d.a. George Washington Crawford, II  
       
       
       
        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa