Grevenkop-Castenskiold
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Frederik   ~ Johanne Vilhelmine      
  Grevenkop-Castenschiold von Grevencop      
  til Store Frederikslund, Slagelse  ~ 4/1 1763      
  & Hørbygård        
  Landkrigskommissær for Sjællands Stift      
  Generalmajor      
  Kommanderede bondeopbuddet i slaget ved Køge  
  * 28/10 1741  † Frederikslund 19/4 1819  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Caspar Holten  ~ Jacobine Severine Magens Hermandine  ~ August Jochum Frederik Augusta Frederikke  ~ Heinrich Gyspert Castenschiold Margaretha Vilhelmine  ~ Frederik Carl Ferdinand        
  Grevenkop-Castenskiold  ~ 24/5 1803 Grevenkop-Castenskiold von Pentz Grevenkop-Castenskiold til Borreby Grevenkop-Castenskiold  von Holck        
  til Store Frederikslund * 1786 † 1812 * Hørbygård 8/8 1770     ~ Store Frederikslund  6/8 1802  * Hørbygård 6/6 1778   Kammerherre, General * Hørbygård 9/3 1777   ~ Store Frederikslund 23/12 1798        
  til Hagestedgård d.a. kammerråd Sct. Jan Johannes Magens † Sorø 17/1 1857     † Næstved 15/1 1852      ~ Store Frederikslund, Slagelse  9/11 1804  † Sorø  2/6 1813      
  & Hørbygård    
  Kammerherre, Cand.jur., Oberstløjtnant  
  * Hørbygård  2/3 1780    
  † Kindertofte, Sorø 13/2 1854   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                           
                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
  Jørgen Frederik Johannes  ~ Marie Annette von Lüttichau   Johan Vilhelm  ~ Adelaide Francisca Marie Friderike Emilie   Joachim Melchior  ~ Thekla Mathilde   Caspar Holten  ~ Cathrine Marie Louise Jensen  
  Grevenkop-Castenskiold  ~ 2/7 1830   Grevenkop-Castenskiold Brun   Grevenkop-Castenskiold Baronesse Hochschild   Grevenkop-Castenskiold ~ 11/5 1837  
  til Store Frederikslund   til Hørbygård  ~ 3/11 1841   til Hørbygård  ~ 18/9 1849   til Hagestedgård * 23/2 1818 † 1901  
  Kammerherre, Major   Jægermester, Cand.jur. * København 7/11 1821 † Sorø 12/3 1865   Kammerre, Cand.jur.   & Hørbygård d.a. Oberstlieutenant Jensen til Gyldenholm  
  * 2/7 1804    * Hørbygård  31/1 1806   s.a. Carl Frederik Balthasar Brun   Chargé d'affaires i Lissabon   Kammerherre, Hofjægermester  
  † 25/3 1874   † Hørbygaard 11/11 1844    * Hørbygård 3/10 1807   * Hørbygård 6/6 1778    
          † Hørbygård 24/6 1878   † Næstved 15/1 1852       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                                 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
     
  Hans Schack Helmuth  ~ Louise Frederikke Franciska Schack Ida Sofie Vilhelmine  ~ Ludvig "Adolph" Castenschiold Jacobine Severine Gottholdine   ~ Vilhelm Peter Bartholin Johan Vilhelm  ~ Henriette Margarethe Reinholdine Elisabeth Emmy Friede Sophie Holtine  ~ William August Carstensen Johan Vilhelm  ~ Marie Magdeleine Victoire Henrik  ~ Anne Margrethe "Daisy" Carl Holten  ~ NN Louise Emilie Cathrine   Caspar Holten Jens Peter  ~ Augusta Sophie Elisabeth von Schmidten Alvilde  ~ Carl Henrik Vilhelm Thuerecht Caroline  ~ Christian Frederik Tillisch Cathrine "Nini" Hansine  ~ Georg Benzon Bull Jacobine Severine  ~  J. J. A. Worsaae Carl Adolf  
  Grevenkop-Castenskiold von Brockdorff Grevenkop-Castenskiold til Hagestedgård Grevenkop-Castenskiold Kammerjunker, Husfoged i Nybølle Grevenkop-Castenskiold Krag * Hørbygård 21/9 1842 ~ Sorø 15/8 1862  Grevenkop-Castenskiold Comtesse de Moüy Grevenkop-Castenskiold Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs Grevenkop-Castenskiold til Hørbygård Grevenkop-Castenskiold   Grevenkop-Castenskiold ~ 2/6 1873 Grevenkop-Castenskiold Castenschiold Grevenkop-Castenskiold ~ 19/12 1863 Grevenkop-Castenskiold ~ 12/10 1892 Grevenkop-Castenskiold ~ 17/10 1857 Grevenkop-Castenskiold  
  til Store Frederikslund * 29/2 1840 * Frederikslund 25/10 1833   Storkorsridder, Kammerherre * 20/9 1835   til Esromgaard ~ 2/6 1873 † Vallerød, Hørsholm 28/2 1933 Kontreadmiral Kammerherre, Cand.polit.  ~ 7/6 1888 Kammerherre, Cand.jur.  ~ Holmens Kirke, København 26/2 1910 til Hørbygård † 1925 til Hørbygård   til Hørbygård   * 28/7 1839 Kammerjunker, Ritmester, Branddirektør * 23/10 1840 Kammerjunker, Herredsfoged * 11/8 1850   til Hagestedgård Kammerherre til Hagestedgård  
  Kammerjunker, Sekondløjtnant   † København 18/9 1908    Gehejmekonferensraad, Ritmester   Kammerherre, Ritmester * Ringsted 28/7 1842 † Esromgaard 31/7 1890   Kongeligt Landstingsmedlem Chargé d'Affaires Bruxelles og Luxembourg * Paris 24/1 1867 † 2/11 1964 Gesandt i England og Østrig     Cand.polit.   Overhofmesterinde      til Hagestedgård   ~ 10/5 1867 † 18/4 1875       * 2/4 1838 † 1901   † 1856  
  * 18/3 1838   Hofchef hos Dronning Louise   * Hørbygård 23/11 1844     Ministerresident i Haag   * Hørbygård 28/8 1862   * Hørbygård 1/12 1850 † 1913   * Hørbygård 7/6 1853 † 1935   & Hørbygård          
      Ordenskatmester       † Fredensborg 22/2 1933     * Hørbygård 8/5 1855   † London 28/8 1921   * 18/6 1845      
      ~ Kindertofte 25/10 1857         † Scheveningen, Holland 22/5 1915   ~ Elisabeth        
     
 
          Ahlefeldt-Laurvig      
      ~ Louise Siegfriede       til Hørbygård        
      Comtesse Knuth af Knuthenborg       ~ 29/10 1920         
      ~ Vester Egesborg Kirke 28/10 1901               
                   
             
      Har efterkommere          
             
             
             
             
             
                                           
             
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Jørgen Adolphs  ~ Olga Magnus     Frederik Helmuth  ~ Helga Victoria Nielsen Christian Erik Carl Melchior Wilhelm  ~ Germaine Rosier    Addie Cathrine Juliane  ~ Vilhelm  
  Grevenkop-Castenskiold  ~ 30/9 1908     Grevenkop-Castenskiold  ~ 30/9 1908 Grevenkop-Castenskiold xx   Grevenkop-Castenskiold Baron Lerche-Lerchenborg  
  til Store Frederikslund * 24/10 1883 † 4/4 1978   Løjtnant, Forpagter * 6/1 1870 † 30/12 1953  Bosat i Frankrig  ~ 19/6 1916   til Hagestedgård ~ 19/5 1908  
  Hofjægermester   * 11/6 1869   * 27/8 1892 * 14/7 1892  Fontianebleu    * 24/3 1878   
  * 30/4 1868   † 20/11 1932   † 16/3 1966   † Hagestedgård 29/4 1963  
  † 8/12 1941        
             
          Efterkommere i Frankrig  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Erik Wilhelm ~ Ulrika Fanny Eleonora   Jørgen Adolph  ~ Anne Steensen de Leth Frederik Adolph Harry  ~ Tove Rosenørn Helmuth Victor  ~ Mathilde "Tilita" Julie Bryndum  
  Grevenkop-Castenskiold Grevinde Wachtmeister af Johannishus   Grevenkop-Castenskiold  ~ Snøde Kirke 1/7 1989 Grevenkop-Castenskiold  ~ 11/3 1936, skilt Grevenkop-Castenskiold  ~ 31/7 1925  
  Ejer af Grecadan-gruppen/Vølund-koncernen  ~ 14/4 1942  Malmö   til Store Frederikslund   Plantageejer Kenya   Proprietær * 20/6 1901 † 25/6 1977  
  * København 7/9 1914   * Frederiksberg 1/12 1910   * 19/11 1906   * 2/8 1901 † 9/1 1978  
  † 14/3 2001   † 16/2 1966      
         
         
      Har efterkommere      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
 
 
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Charlotte Franciska Elisabeth Eriksdatter ~ Flemming Georg     Karen ~ Niels Erik Lawaetz Bente ~ Carl Frederik Anton Jørgen  
  Grevenkop-Castenskiold Baron Lerche-Lerchenborg     Grevenkop-Castenskiold Gartner USA Grevenkop-Castenskiold Castenskiold  
  * København 3/10 1952  ~ 5/11 1977  Gentofte      Sygeplejerske   * Hørsholm  5/4 1927  til Kongstedlund  
    * 13/1 1925     Orlogskaptajn, Direktør    
     
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa