Charisius
                                       
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
  Rasmus Karise  ~ NN  
  Borgerlig fra Karise  
 
Magister
 
  Provst i Nykøbing Falster  
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Jonas Charisius  ~ Anna Severine Pedersdatter  
  Charisius: "fra Karise" ~ 1602  
  Dr.jur., Dr.med, Gehejmeråd † 1633  
  Domherre/kannik i Roskilde  
  Sekretær i Tyske kancelli  
  Forestod Christian IV's udenrigspolitik  
  Gesandt i Spanien, Holland og England  
  * 1571 † 30/11 1619  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   
             
 
 
       
 
 
  Peder Charisius  ~ Anna du Bindée Maren Charisia  ~ Niels Hansen Smidt Drude Charisia  ~ Wilhelm Fuiren  
  til Palstrup ~ 1602   * Købehnavn 1610 Rådmand  
  Ambassadør i Paris * Paris 1623 † 1680   † København 1649 ~ København 8/8 1630  
  Adelspatent 1658   Begravet Nikolaj Kirke, København  
  Kancelliråd  
  Stiftamtmand over Aalborg  
  * 1608 † 1633  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                     
       
 
               
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ambrosius Charisius  ~ Christiane Elisabeth Munck Sophie Elisabeth Charisius ~         Constantin Marselis Magdalene Charlotte Charisius    ~ Christian Friedrich von Bülow Margrethe Jacobe Charisius    ~ Joachim Christopher Bülow Anne Cathrine Charisius  ~ Morten Skinkel  
  til Palstrup ~ 1687 Kammerfrøken hos Prinsesse Frederikke Amalie              til Constantinsborg Kammerfrøken hos Prinsesse Wilhelmine Ernestine Dansk oberstløjtnant Hofdame hos Prinsesse Ulrikke Eleonora til Hageløs  Hoffrøken hos Prinsesse Anne Sophie  ~ 26/6 1667  
  Kommerceråd * 27/10 1667 † 13/2 1699 Opretter stamhuset ~ 1670 * 1655 † Velling, Ringkøbing 30/7 1687 ~ 1684 † Frederiksborg Slot 31/3 1668 Storkorsridder, Kammerherre * 1647 † 9/6 1705  
  * 1644 † 21/9 1700 d.a. generalmajor Lauritz Munck Constantinsborg 9/2 1703     Hofmarskal hos Kong Christian V  
        * 8/10 1647 † 21/5 1706     Amtmand over Frederiksborg    
           
        ~ Peder Rodsteen      
        Gehejmeråd, friherre    
        ~ Christiansborg Slotskirke 22/2 1703    
             
             
             
             
           
           
           
           
       
         
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christian Charisius   ~ Dorothea Cathrine von Rosenlund Maria Dorothea Charisius   ~ Wilhelm Christian de Stockfleth    
   til Stamhuset Contantinsborg * 1689 † 1725 * 1690 † 2/1 1722 Kaptajn     
  * 1688 † 24/8 1724     ~ 1684    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                           
         
 
 
 
 
 
 
     
  Constantin August Charisius   ~ Kirstene Baronesse Gyldenkrone   Ambrosius Charisius   ~ Anna Rodenborg
   til Stamhuset Contantinsborg ~ Mårslet Kirke 9/2 1734   til Constantinsborg ~ 1684
  Konferensråd    Løjtnant  
  * Constantinsborg 24/11 1712 † 3/12 1776     * 1721 † 13/7 1787  
         
   
 
   
 
 
    ~ Else Margrethe von Falkenskiold   Slægtens sidste mand  
      ~ 1771      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Margrethe Dorothea Charisius  ~ Georg Christopher Krabbe Charlotte Amalie  Charisius  ~ Anders Skeel Christiane Charlotte Charisius  ~ Frederik Michael Krabbe Sophie Elisabeth Charisius  ~ Frederik Christian Kaas Frederikke Amalie Charisius  ~ Ulrik Christian Kaas Anne Marie Dorethea Charisius  ~ Jens Jørgen
  * Constantinsborg 31/10 1734  ~ Seest 26/11 1755 * Constantinsborg 10/3 1737 † 1788 ~ 10/8 1758 * 28/6 1738 † 8/12 1771 ~ 5/10 1766 * Constantinsborg 25/1 1743  ~ Constantinsborg 7/1 1765  * Constantinsborg 29/12 1749 ~ Constantinsborg 6/10 1766  til Stamhuset Constantinsborg Rigsgreve von Fædder
  † Bjerre, Horsens 13/2 1760       † København 9/9 1769   † Aabenraa  18/3 1828    * 1747 † 1788  ~  23/5 1768 
  Arvede stamhuset
   
   
   
   
   
   
   
   
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa