Dresselberg
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jens NN  ~ NN    
  Sjælland 1400-tallet      
         
         
         
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
  Henrik Jensen  ~ Ingefred Torbensdatter   
   i Lyngby til Bjergbygård  
  Bispelensmand 1470        
  Bispelensmand Dragsholm    
  Kendt 1470  
 
 
 
   
    ~ Kirsten Basse  
      af Drøsselbjerg  
      Heraf slægtsnavnet  
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
               
 
 
  Qvitzow
 
 
 
     
 
 
  Anders Henriksen  ~ Abel Didriksdatter Morten Henriksen Ide Henriksdatter   ~ Christoffer Eriksen  
  til Lyngby Quitzow Mester †1536 Dyre/Sosadel  
    Støttede Christian II   Kannik i Roskilde 1507    til Vindinge *  
  til Bjergbygård   Forstander for Skt. Agnete kloster  
  Oprettede Kastrupgård   † Roskilde 20/8 1536  
  † før 15/7 1535  
 
         
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ide Andersdatter  ~ Poul Poulsen  Karen Andersdatter ~ Jacob Pedersen    Niels Andersen ~ Johanne Hansdatter  
  † 30/1 1587 Skinkel med lilje † tidligst 1561 Mylting  til (Lille) Lyngby,  Rud  
  til Østrup    til Holmegård Kastrupgård, til Vognstrup  
        & Bjergbygård  
  Overtog Vindingegård* 1554  
        † før 10/10 1594  
    * Nu Fuirendal/Fyrendal  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
  Erik Nielsen Folmer Nielsen Vilhelm Dresselberg  ~ Karen Grubbe Peder Nielsen Anders Nielsen  ~ Mette Grubbe Manderup Nielsen Verner Nielsen
  Sekretær ved kancelliet til Kastrupgård til Bjergbygård, Beholdt som enke Vindingegård til Kastrupgård til Vognstrup ~ Vordingborg 1584 til Bjergbygård til Bjergbygård
  Provst i Thy 1591 Søofficer Kastrupgård,   & Vindingegård & Bjergbygård  
  † 1591 Hertug Hans´s husfoged på Als Vindingegård,   Sekretær i kancelliet Sekretær i kancelliet    
  † 1594 & Vognstrup   † 1595 Kannik i Lund  
  Landsdommer Sjælland 1603   Rentemester 1590  
  Landsdommerforlenet med Ringsted Kloster   Landsdommer på Sjælland 1582-90   ~
Karen Skinkel
 
 
Overtog Hjularöd i Skåne
 
Lensmand Fredsgård
Lensmand Holbæk  
 
Ærkedegn Lund
    Lensmand Holbæk    
  Lensmand Ringsted Kloster     † 1613  
  Faldt i unåde hos Chr.IV        
  †1620        
             
             
    Slægtens sidste mand  
         
         
       
       
       
       
 
 
 
 
 
  Mette Dresselberg ~ Frederik Parsberg  
   til Hjularöd, Overtog Hjularöd  
    Bjergbygård, Bjergbygård,  
  Kastrupgård, Kastrupgård,  
  Vindingegård, Vindingegård,  
  & Vognstrup & Vognstrup  
  * 1600 † 1635  
     
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa