De nye Lunger (Dyre)
                                                                                                               
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
   Vincents Iversen Dyre ~  Kirsten Lunge    
  til Tirsbæk til Asserstrup  
  Lensmand Stegehus    
  Mageskiftede en del gods    
  † efter 1497      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                                                                             
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Ove Vincentsen Lunge ~  Karen Rosenkrantz       Iver Vincentsen Lunge  ~  Karen Gertsdatter Bryske   Niels Vincentsen Lunge  ~  Karen Tetzdatter   Vincents Vincentsen Lunge  ~     Margrethe Nielsdatter  
  til Tirsbæk       Oberst i Tyskland   til Asserstrup Rosengård   til store norske besiddelser Gyldenløve  
  & Kragerup   †1519   Rigsråd, på det katolske parti     Dansk og norsk rigsråd    
  Rigsråd, opsagde Christian II           Støttede grev Christoffer under Grevens Fejde     Fik en doktorgrad under studier i udlandet, professor og rektor    
  Høvedmand i Jylland efter Frederik I's død       Bispelensmand Svenstrup   Lensmand Krogen 1523    
 
†1540
         
Bispelensmand Gjorslev
  Lensmand Bergenshus 1524, Norges magthaver    
  ~ Anne Henriksdatter           Bispelensmand Selsø  
Dræbt af ærkebisp Olav Engelbrechtsen under tumulter
   
    Friis           * 1485 † 23/4 1552   på møde om kongevalg i norske rigsråd i Trondheim    
                  * 1490 † 1536  
                       
                           
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                 
                           
 
                                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christoffer Lunge  ~  Karen Jørgensdatter   Christence Ovesdatter ~ Niels Juel Vibeke Ovesdatter ~ Jens Nielsen Kirsten Ovesdatter  ~ Axel Juul Dorte Ovesdatter ~ Claus Eggertsen Tyge Ovesen ~ Sophie Nielsdatter Anne Ovesdatter  "~" Joachim Rønnow Karen Ovesdatter  ~ Peder Pederssøn              Kirsten Iversdatter   ~ Knud Venstermand    Gertrud Iversdatter   ~ Eiler Bryske Niels Nielsen Lunge   Emerentze Nielsdatter  ~ Jørgen Grubbe Anne Nielsdatter ~ Knud Steensen Abelone Vincentsdatter   ~ Tønne Galde Blancheflor Vincentsdatter   ~ Daniel Knudsen Bildt
  til Odden Juel til Kjeldgård til Åbjerg til Hesselmed og Assersbøl Juel     til Hedegård & Villestrup til Kragerup til Kragerup   Kaas Nonne Dalum kloster Biskop i Roskilde Nonne Agnethe kloster, Roskilde  Staur †1577 til Pederstrup og Finstrup  til Nielstrup, Østrup og Tirsbæk til Dallund Lensmand Selsø     Sparre til Krogagergård, Langeland til Lundbygård * ca. 1525 til Tomb, Aaby og Nygaard til Moland, Lungegård & Lundestadt til Abildgård, Öster Hornum, Moland
  Faldt ved Svarterå ~   ca. 1547        og Elmelunde   Fik barn uden for ægteskab   * Tirsbæk, Vejle 1505 † ca. 1575 Borgermester i Trondheim   Begravet i Søndersø Kirke    til Sandby   † 1571 & Overklit
  * før 1543       Ritmester
  † 20/10 1565  
  Begravet Mygdal kirke  
 
 
       ~ Peder Skram  
        Fasti  
        til Voldbjerg  
        & Kragerup  
           
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ove Lunge  ~ Anne Maltesdatter  Anne Christophersdatter  ~ Christen Juel  
  til Odden Sehested * Odden 1550 † 1607  
  Diplomat i Rusland (via Lapland) ~ Odden eller Holmgård 1/8 1574      
  * Odden 25/3 1548        
  † Viborg 5/2 1601      
  Begravet Viborg Domkirke  
 
     
        ~ Thomas Sehested      
          Sehested      
           
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                             
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Lunge  ~ Sophie Steensdatter Anne Lunge ~ Christen Juel Sidsel Ovesdatter ~ Laurids Lindenov Kirsten Ovesdatter ~ Jørgen Skeel  
  til Odden Brahe †1607      til Østergård og Udstrup * 19/12 1586   til Oregaard * 9/11 1581 til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Skærvad,  
  Rigsråd 1616  ~ 8/9 1605               † 6/8 1614 i barselseng ~ 19/9 1613 † Kalø 8/3 1609  Ørbækgård, Gl. Estrup og Hvidkilde  
  Rigsmarsk 1616-1619       Begravet Randers  
  Fungerede i praksis under Kalmarkrigen  
  * Odden 11/10 1577 † Birkelse 19/8 1619  
 
 
 
    ~ Thomas Maltesen  
      Sehested  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                               
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ove Lunge Margrethe Jørgensdatter  ~ Mogens Bille Anne Lunge        ~ Just Høeg Sophie Lunge   ~ Erik Banner Høeg Ide Lunge        ~ Otto Skeel Lisbeth Jørgensdatter Lunge        ~ Palle Rosenkrantz Birgitte Jørgensdatter Lunge  ~ Henrik Ramel  
  til Odden * Elfsborg XX/5 1616 † Vallø 7/10 1653    til Gjorslev      til Bjørnsholm, Kongstedlund og Mejlgård til Birkelse og Odden  til Katholm til Birkelse og Odden   til Krenkerup af Odden  til Bækkeskov  
  * 1613 † 1637 Begravet Ålum   * Ørum 1/9 1612 ~ 29/1 1632 * Vestervig kloster 2/2 1610 ~ 13/9 1629 * Odden 21/4 1607   ~ 12/8 1627  
  Bisat Køge   † Valdbygård 30/10 1671   † København 7/1 1659   † 31/8 1628  
  Begravet Århus Domkirke   Begravet Nicolai kirke, København   Begravet Christianstads Kirke  
 
 
 
 
 
  ~ Christen Skeel    
  De nye Lungers sidste mand     til Fusingø, Holbækgård,  
      Gammel Køgegård, Øster og Vester Vallø,  
      Gunderup, Rudholt, Odden,  
      Steensbek og Bodumbisgård  
      ~ Vallø 28/10 1649   
     
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa