Gersdorf af Krischa
Slægten
                                       
 
                                               
 
                                              Då-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
       
 
                                         
    Peter von Gersdorff ~ Anna von Minkwitz                                        
    til Krischa 1563                                             
    † efter 1563                                             
                                                   
                                                   
       
Gersdorff, Coat of arms - Våbenskjold.
                                       
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
 
 
                                           
    Christoffer Gersdorff ~   Else Munk                                        
    af Krischa i Schlesien   ~ 25/9 1602                                        
    Kom til Danmark 1608      til Tåberup*, 1604 afstået til kronen                                        
    Opkøbte mange godser: Palstrup, Isgård,  mod livsforlening til                                        
    Vosnæsgård, Hanbjærg, Hovgård,  Lønborg Bispegård                                        
    Kjærsholm, Søbygård, Tanderupgård,                                             
   
Refstrup, Udstrup, Risager, Donslund 
  * Toberupgåd, Tyrstrup Herred                                      
   
Deltog i Kalmarkrigen
                                           
    Lensmand Lønborggård
                                       
    † mellem 24/2 1634 og 9/2 1635                                        
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                 
 
               
                                                   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
           
    Joachim Gersdorff ~ Øllegård Huitfeld  Dorthe von Gersdorff  ~ Johan Rantzau Casper Christoffer Gersdorff  ~ Anne Ulfeldt Peder Gersdorff  ~ Anne Jacobsdatter  Anna Sabina von Gersdorff ~  Brostrup Gjedde        
    til Tunbyholm (Skåne) ~  København 3/10 1641 af Krischa  til Estvadgård  af Krischa  ~ 25/9 1602 af Krischa Lykke † ca. 1663 til Tommerup         
    Rigsråd 1649     til Hanbjerg Hovgård   ~ 1625 til Lyngballagård & Bustrup      til Sæbygård         Overberghauptmand        
    Stod for sagen mod Corfitz Ulfeldt     * 1602 † 1620     Hofjægermester, Fiskemester     † 1651          ~ 1647        
    Rigshofmester 1651-60             * Seidenstätten 11/3 1610 † 8/2 1658      Begravet Viborg 6/8 1651                    
Joachim Gersdorff (Hans Hansen painting).jpg
 
  Førte forhandlingerne med svenskerne                                            
    forud for freden i Roskulde 1658                                            
    Lensmand Bornholm                                            
    Lensmand Kalundborg                                            
    Rigens Drost efter enevældens indførelse                                            
    * Søbygård 11/11 1611 † København 19/4 1661                                            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
    Christian Gersdorff ~  Sophia Nansen Frederik Gersdorff ~  Elisabeth Sophie  Margrethe von Gersdorff  ~  Gregorius Rathlou Margrethe von Gersdorff  ~  Jens Rodsteen Magdalena Sybilla Gersdorff ~ Jørgen Bjelke Caspar Gersdorff ~ Anna Ulfeld 
    til Isgård og Sæbygård     til Ålstrup, Tostrup**, Skeel * 1652 † 1671   ~ 1671 * 1649 † Rodstenseje  2/2 1706    ~ København 12/1 1668    Veninde til  til Hovindsholm * 1647 † 29/5 1665     
    Amtmand Kalø     Brangstrup & Kjærsgård  til Ravnholt             Griffendfeld og Trudsholm        
     Assessor i Søetatens Kommissariat     til Tølløse & Tølløse                 Faldt i unåde ved dennes fald. General        
    Kammerråd i rentekammeret     Overceremonimester 1678  ~ 20/2 1677                  Forvist fra København. ~ 18/6 1661         
    * København 23/3 1644      Etatsråd 1680                      Sønnerne døde som børn            
    † 1725     Generalløjtnant                      * Landskrona 19/2 1643             
            Gesandt i London                     † Ny Amager, Frederiksberg 5/10 1685               
            * ca. 1650 † Flandern 29/8 1691 ** Christianssæde, Lolland                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                         
 
                       
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
       
 
       
 
 
 
   
    Joachim von Gersdorff  ~ Edel Margrethe Gersdorff Charlotte Amalie Gersdorff ~     Christian Sested Birgitte Gersdorff ~        Iver Rosenkrantz Øllegård Gersdorff ~  Chr. Friis          Elisabeth Sophie Gersdorff ~ Melchior Juel
    til Isgård Kvelstrup & Vosnæsgård Gersdorff af Malschwitz Oprettede Stamhuset Ravnholt til Ravnholt * 1686 † 1719  til Rosenholm til Søgård Greve til Frijsenborg             til Hindels
    Konferensråd     *1685 †1751 ~ 1701          & Tølløse  ~  1711                
    Amtmand Kalø                     Grevinde von Gersdorff                     
    *1677 †1745                     * 1687                    
                             † Frankfurt am Main 13/7 1734                    
                                             
 
   
                                            Elisabeth Sophie Gersdorff ~ Mathias Bude 
                                                til Hindsgavl
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
   
 
                                         
    Christian Frederik von Gersdorff ~  Antoinette Margrethe                                         
    til Isgård, Kvelstrup, Rolsegård og Volnæsgård Rosenørn                                        
    Konferensråd  ~  5/4 1737                                         
    Amtmand Kalø                                            
    * 24/6 1705 † 24/6 1752                                            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
               
    Poul Rosenørn Gersdorff ~  Georgine Wilhelmine Anna Margaretha Gersdorff ~  Johan Frederik de Leth Jochum von Gersdorff  ~  Marie Margarethe  Mette Benzon von Gersdorff   ~ Morten de Teilmann Edel Sophie von Gersdorff            
    Gehejmekonferensråd  de Pogrell * Vosnæsgård  2/8 1748 ~  27/7 1764 til Rolsøgård von der Osten * 17/3 1741 † Ristrup 18/6 1757    til Ristrup  * 6 /4 1738 † 1744            
     Amtmand over Kalø Amt 1777  ~  19/2 1770 † 29/8 1766      Major ~  1762     Justitsråd                
    Amtmand over Randers Amt 1793 * 14/4 1746 † 4/5 1775         Generaladjudant                            
    Stiftamtmand over Fyns Stift 1799             * 1743 † 14/5 1781                         
    Storkorsridder, Kammerherre, Ritmester                                    
    *  Vosnæsgård 8/11 1743 † 10/6 1810 
 
                                         
       ~ Anna Rebecca  von Pflugk                                        
        ~  6/9 1779                                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                           
     Christian Gersdorff ~  Christine Margrethe Jacobine Munding Antoinette von Gersdorff ~  Jens von Benzon Paul von Gersdorff ~  Pauline Karen                         
    til Boltinggård, Ringe    ~  Hansted Kirke 23/1 1813 * 24/4 1773  † 31/5 1834   ~ 9/7 1800  til Rolsøgård Lillienskiold                         
    Kammerjunker, Cand.jur., Major * Rendsborg 16/3 1779          Major ~  1762                        
    Adopterede hustrus børn af 1. ægteskab † Boltinggård 28/1 1850                                        
    * Århus 22/6 1771 † Boltinggård 26/8 1826 g.m. 1. gang NN Müller el. Mørk                                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
     
 
     
 
 
 
                           
    Jens Peter Müller von Gersdorff ~  Nanna Møller Anthon Joachim von Gersdorff  ~  Johanne Dorothea "Hanna" Møller Josephine Antoinette Gersdorff  ~  Christian Grodtschilling                         
    Müller eller Mørk ~ 1829 Forstkandidat ~ 11/11 1836  Müller von Gersdorf von Bülow af Wedendorf-Bristow                         
    til Petersholm & Boltinggård * 7/4 1810  * 19/10 1816 † 19/9 1884  * 18/9 1816  † 24/12 1863   * 1/4 1833  † 1895 * 18/9 1816  † 24/12 1863                          
    * 7/8 1806 † 21/4 1872 Søster til Hanna Møller     Søster til Nanna Møller                                
                                                   
                                                   
            Havde efterkommere                                    
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
     
 
                                       
    Jens Müller von Gersdorff  ~  Antoinette Rasmussen  Christian Rosenørn von Gersdorff  ~  Josephine Heimann                                 
    til Boltinggård * 9/1 1867 Kaptajn * 9/1 1867                                
    Kaptajn     * 1831 † 24/12 1873                                    
    * 22/7 1842                                             
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
     
 
     
 
                               
  Anton Joachim Christopher Gersdorff ~  NN Magdalene Marguerit Louise von Gersdorff ~  Vilhelm Christoffer Herold Jens Peter Rosenørn von Gersdorff  ~  Josephine Heimann                         
  til Boltinggård     * 26/1 1869 † 1944 * 19/3 1865 Hasle † 15/12 1937 Kaptajn * 9/1 1867                        
                  * 1/3 1870                            
                                                 
                                                 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 
 
                                               
    NN von Gersdorff ~                                             
    † 1955                                          
                                                 
                                                 
                                                 
     
 
                                         
    Slægtens sidste mand                                          
                                                 
                                              Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunå