Gersdorf af Krischa, Schlesien
Slægten
                                       
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
  Peter von Gersdorff ~ Anna von Minkwitz  
  til Krischa 1563   
  † efter 1563   
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Christoffer Gersdorff ~   Else Munk Gersdorff, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
  af Krischa i Schlesien  ~ 25/9 1602  
  Kom til Danmark 1608      til Tåberup*, 1604 afstået til kronen  
  Opkøbte mange godser: Palstrup, Isgaard, mod livsforlening til  
  Vosnæsgaard, Hanbjærg, Hovgaard, Lønborg Bispegaard  
  Kjærsholm, Søbygaard, Tanderupgaard,  
 
Refstrup, Udstrup, Risager, Donslund
  * Toberupgaard, Tyrstrup Herred  
 
Deltog i Kalmarkrigen
 
  Lensmand Lønborggård  
  † mellem 24/2 1634 og 9/2 1635  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                             
?
 
   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joachim Gersdorff ~ Øllegaard Huitfeld Dorthe von Gersdorff  ~ Johan Rantzau Casper Christoffer Gersdorff  ~ Anne Ulfeldt Peder Gersdorff  ~ Anne Jacobsdatter Anna Sabina von Gersdorff ~ Brostrup Gjedde  
  til Tunbyholm (Skåne) ~  København 3/10 1641 af Krischa  til Estvadgård af Krischa  ~ 25/9 1602 af Krischa Lykke † ca. 1663 til Tommerup  
  Rigsråd 1649   til Hanbjerg Hovgård  ~ 1625 til Lyngballagaard & Bustrup   til Sæbygård     Overberghauptmand  
  Stod for sagen mod Corfitz Ulfeldt   * 1602 † 1620   Hofjægermester, Fiskemester   † 1651    ~ 1647  
  Rigshofmester 1651-60     * Seidenstätten 11/3 1610 † 8/2 1658   Begravet Viborg 6/8 1651  
 
Førte forhandlingerne med svenskerne
 
  forud for freden i Roskulde 1658  
 
 
Lensmand Bornholm  
  Lensmand Kalundborg  
  Rigens Drost efter enevældens indførelse  
  * Søbygård 11/11 1611 † København 19/4 1661  
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Christian Gersdorff ~ Sophia Nansen Frederik Gersdorff ~ Elisabeth Sophie Margrethe von Gersdorff  ~ Gregorius Rathlou Margrethe von Gersdorff  ~ Jens Rodsteen Magdalena Sybilla Gersdorff ~ Jørgen Bjelke Caspar Gersdorff ~ Anna Ulfeld
  til Isgård og Sæbygård * 1657 † 1704 til Aalstrup, Tostrup**, Skeel * 1652 † 1671  ~ 1671 * 1649 † Rodstenseje  2/2 1706   ~ København 12/1 1668   Veninde til til Hovindsholm * 1647 † 29/5 1665  
  Amtmand Kalø d.a. Hans Nansen Brangstrup & Kjærsgaard til Ravnholt         Griffendfeld og Trudsholm      
   Assessor i Søetatens Kommissariat Borgmester København til Tølløse & Tølløse   Faldt i unåde ved dennes fald. General      
  Kammerråd i rentekammeret   Overceremonimester 1678  ~ 20/2 1677   Forvist fra København. ~ 18/6 1661      
  * København 23/3 1644   Etatsråd 1680   Sønnerne døde som børn        
  † 1725   Generalløjtnant     * Landskrona 19/2 1643        
      Gesandt i London   † Ny Amager, Frederiksberg 5/10 1685        
      * ca. 1650 † Flandern 29/8 1691 ** Christianssæde, Lolland      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             
               
 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joachim von Gersdorff  ~ Edel Margrethe Gersdorff Charlotte Amalie Gersdorff ~    Christian Sested Birgitte Gersdorff ~       Iver Rosenkrantz Øllegaard Gersdorff ~ Chr. Friis   Elisabeth Sophie Gersdorff ~ Melchior Juel
  til Isgård Kvelstrup & Vosnæsgård Gersdorff af Malschwitz Oprettede Stamhuset Ravnholt til Ravnholt * 1686 † 1719  til Rosenholm til Søgård Greve til Frijsenborg   til Hindels
  Konferensråd   *1685 †1751 ~ 1701   & Tølløse  ~  1711  
  Amtmand Kalø     grevinde von Gersdorff  
  *1677 †1745     * 1687  
           † Frankfurt am Main 13/7 1734  
 
 
              Elisabeth Sophie Gersdorff ~ Mathias Bude
              til Hindsgavl
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
   
 
 
  Christian Frederik von Gersdorff ~ Antoinette Margrethe  
  til Isgård, Kvelstrup, Rolsegård og Volnæsgård Rosenørn  
 
Konferensråd
 ~  5/4 1737  
  Amtmand Kalø    
  * 24/6 1705 † 24/6 1752    
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
                           
                       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Poul Rosenørn Gersdorff ~ Georgine Wilhelmine Anna Margaretha Gersdorff ~ Johan Frederik Jochum von Gersdorff  ~ Marie Margarethe Sophie Amalie von Gersdorff ~ Tøger Reenberg de Teilmann  
  Gehejmekonferensråd  de Pogrell * Vosnæsgård  2/8 1748  de Leth til Rolsøgård von der Osten * Kærgaard 7/3 1743  til Endrupholm  
   Amtmand over Kalø Amt 1777 ~  19/2 1770 † 29/8 1766 ~  27/7 1764 Major, Generaladjudant ~  1762 † Endrupholm 1/5 1801 Etatsråd  
  Amtmand over Randers Amt 1793 * 14/4 1746 † 4/5 1775   * 1743 † 14/5 1781   ~ 1769  
  Stiftamtmand over Fyns Stift 1799      
  Storkorsridder, Kammerherre, Ritmester      
 
*  Vosnæsgård 8/11 1743 † 10/6 1810
     
   ~ Anna Rebecca      
     von Pflugk      
      ~  6/9 1779      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   Christian Gersdorff ~ Christine Margrethe Jacobine Munding Antoinette von Gersdorff ~ Jens von Benzon Paul von Gersdorff ~ Pauline Karen  
  til Boltinggård, Ringe   ~  Hansted Kirke 23/1 1813 * 24/4 1773  † 31/5 1834  ~ 9/7 1800 til Rolsøgård Lillienskiold  
  Kammerjunker, Cand.jur., Major * Rendsborg 16/3 1779   Major ~  1762  
  Adopterede hustrus børn af 1. ægteskab † Boltinggård 28/1 1850        
  * Århus 22/6 1771 † Boltinggård 26/8 1826 g.m. 1. gang NN Müller el. Mørk      
           
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                       
                   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Jens Peter Müller von Gersdorff ~ Nanna Møller Anthon Joachim von Gersdorff  ~ Johanne Dorothea "Hanna" Møller Josephine Antoinette Gersdorff  ~ Christian Grodtschilling  
  Müller eller Mørk ~ 1829 Forstkandidat ~ 11/11 1836 Müller von Gersdorf von Bülow af Wedendorf-Bristow  
  til Petersholm & Boltinggård * 7/4 1810 * 19/10 1816 † 19/9 1884 * 18/9 1816  † 24/12 1863  * 1/4 1833  † 1895 * 18/9 1816  † 24/12 1863   
  * 7/8 1806 † 21/4 1872 Søster til Hanna Møller   Søster til Nanna Møller  
     
     
      Havde efterkommere  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
 
 
     
 
     
  Jens Müller von Gersdorff  ~ Antoinette Rasmussen Christian Rosenørn von Gersdorff  ~ Josephine Heimann  
  til Boltinggård * 9/1 1867 Kaptajn * 9/1 1867  
  Kaptajn   * 1831 † 24/12 1873  
  * 22/7 1842        
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
       
       
       
       
       
                     
                 
 
     
 
     
 
     
  Anton Joachim Christopher Gersdorff ~ NN Magdalene Marguerit Louise von Gersdorff ~ Vilhelm Christoffer Herold Jens Peter Rosenørn von Gersdorff  ~ Josephine Heimann  
  til Boltinggård   * 26/1 1869 † 1944 * 19/3 1865 Hasle † 15/12 1937 Kaptajn * 9/1 1867  
        * 1/3 1870  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
     
  NN von Gersdorff ~  
  † 1955  
     
     
     
 
 
 
  Slægtens sidste mand  
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa