Gøye
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
             
  Eskil Gøye  ~ Mette Eriksdatter          
 
 
  til Krenkerup, Tundbyholm, Rosenkrantz        
  & Gisselfeldt til Skersø             DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Pant i Kragerup              
  Rigsråd                  
 
Rigsmarsk 1486-1502
     
  * før 1459 † 20/4 1506  ~ Sidsel (Cecilie) Axelsdatter        
 
  Brahe        
             
             
             
  Gøye, Coat of arms - Våbenskjold.
 
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
     
             
             
             
             
                               
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    Henrik Gøye  ~ Eline Hemmingsdatter Axel Eskilsen Ide Eskilsdatter ~ Henneke Volfsen   Mogens Gøye  ~ Mette Albrechtsdatter            
  til Gisselfeldt (Godov) † ung før 1517 til Tundbyholm Sested   til Krenkerup m.m.m* Bydelsbak    
    Rigsråd til Skørringe og Svendstrup   † efter 1535  til Krummendieck     til Hillerødholm    til Torbernfeld, Græsegård,            
    Christian II's rigsforstander i Sverige             & Græsegård  Løgismose, Clausholm, Kjeldkær      
    Statholder i København, som han holdt for Christian II til 1524       Ombyggede Gunderslevholm Gunderslevholm      
 
Lensmand Rønnebæksholm
 
 
Rigshofmester 1523-44 & Hillerødholm        
  Forlig med Frederik I   Landets rigeste mand            
      Lensmand Skjoldenæs   Lensmand Stegehus ~ Margrethe Sture      
    Lensmand Vordingborg   † 6/4 1544      
   
Lensmand København
  Begravet Voldum Kirke      
    Lensmand Korsør      
     
    † 3/5 1533       * Krenkerup, Gunderslevholm, Løgismose, Clausholm, Kjelkær, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö    
                Ligsten for  
                  Mogens Eskildsen Gøye,  
          Mere om Mogens Gøye   Mette Albrechtsdatter Bydelsbak ,  
            Margrethe Clausdatter Sture  
               
           
           
                                                                                                                                         
                                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Eskild Gøye  ~ Sibylle Gyldenstjerne Henning Gøye Mette Gøye  ~ Jørgen Walkendorff Ide Mogensdatter  ~ Otte Ottesen Axel Gøye   ~ Dorthe Hansdatter Eskild Gøye ~ Sidsel Eilersdatter Christoffer Gøye  ~ Birgitte Bølle Birgitte Gøye   ~ Herluf Trolle   Falk Gøye  ~ Ide Truedsdatter   Albret Gøye  ~ Anne Ottesdatter Pernille Gøye  ~ Anders Ebbesen Eline Gøye  ~ Mourids Olufsen Sophie Mogensdatter  ~      Mogens Bille Mette Mogensdatter  ~ Just Høeg Helvig Mogensdatter  ~ Otte Henriksen     Falk Mogensen d. y.
  til Skjørringe      til Svenstrupgård af Gisselfeld af Glorup  til Skærvad Rosenkrantz til Clausholm  Lindenov til Gunderslevholm Bryske til Gunderslevholm m.m.m.** til Orebygård til Hillerødholm   til Skærsø  Ulfstand   til Krenkerup, Rosenkrantz  til Jungshoved Galt til Clausholm (Krognos) til Tvilum kloster         til Svanholm † 1547 til Vang  til Ormholt Gyldenstierne Brev på Blæsbjerg, Mejrup sogn
    Lensmand Odense og Nyborg     Udstykkede Svenstrup til Gavnø   † februar 1563  til Næsbyholm Tilhænger af grev Christoffer   Græsegård, til Margård og Langesø & Bregentved   & Græsegård   † 1554 til Trudsholm   Gunderslevholm,   Lensmand Skjoldenæs Lensmand Agnete Kloster Roskilde til Rudbjerggård   Lensmand Skjoldenæs til Krapperup Hofmesterinde - 1537     ~ 1544 † 3/4 1597 til Iversnæs † efter 1540
    Opvartede Christian II på Kalundborg     † efter 1563   under Grevens Fejde   Torbernfeld & Løgismose   † 23/4 1584   Lensmand Tølløse       Ankaffer sig Marup   Torbenfeldt,   † 1551 Lensmand Agnete Kloster † 20/2 1563   Bipelensmand Havelsegård           Søn med den ufri Anne Jensdatter
    Proviantmester Fyn under 7-årskrigen     Lensmand Vordingborg   † 2/1 1560   Lensmand Kappelsgårdene       Clausholm, Aunsbjerg       † 1537  
  † 1573     † 1/9 1537        
  Lensmand Ydernæs       & Græsegård  
 
 
 
     
 
 
                            * 1511 † 26/7 1574        
Lensmand Skanderborg
  ~ Børge Trolle   ~ Vincents Juel     ~ Mogens Andersen  
                          Lensmand Dragsholm   til Lillø     til Hesselmed      Gøye - Staverskov  
                Lensmand Stegehus   Lensmand Agnete Kloster     til Bremersvold  
            ** Gunderslevholm, Avnsbjerg, Orebygård, Clausholm og Bollerup      
Fodermarsk
       
                    Deltog i slaget ved Svenstrup        
                    † 24/5 1558        
                             
                         
                           
          Christoffer Gøye              
          til Gunderslevholm              
                     
                       
                                                                         
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
    Henrik Gøye  ~ Birgitte Brahe  Birgitte Eskildsdatter  ~ Henning Qvitzow     Eline Gøye ~ Laurids Ebbesen Agnete Gøye ~    Peder Brahe   Mogens Gøye  ~ Hilleborg Krafse   Margrethe Falksdatter ~ Erik Lykke Falk Gøye  ~ Karen Iversdatter Mette Falksdatter  ~ Axel Brahe   Pernille Albrektsdatter  ~ Hak Holgersen   Dorthe Albrektsdatter     Margaret Albrektsdatter  ~    Peder Brahe  
  til Skjørringe til Turebygård til Brandholm  til Qvitzowholm   * 1540 † 13/4 1626 til Tulstrup & Søndersthoved † 1594   til Gunderslevholm til Egholm   til Trudsholm  til Skovgård & Rugård til Skærsø og Starupgård  Krabbe af Skærsø til Elved og Oreby      Ulfstand til Toftholm     * Krogholm ca. 1556  † Bäckeskog 11/4 1594  til Toftholm  
  Køber Turebygård   ~  Viborg  28/9 1656   ~ 12/2 1587   og Ydernæs   † efter 1613 ~  20/7 1578 * 1555 † 1594   * 1555 † Rugård 15/11 1584 ~ 15/8 1575     til Toftholm & Torbenfeldt     Begravet Krogholm    
  til Tureby       Kaldet den lystige       Begravet Veflinge Kirke              
  * 1562 † 1611           Kongens jægermester                
          Forstander Herlufsholm            
         
Lensmand Bornholm
     
          Lensmand Tureby          
          Lensmand Sæby          
          Lensmand Korsør        
          † 1615        
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                                                             
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Falk Gøye   ~ Karen Marqvardsdatter Mette Gøye Otte Gøye  ~ Birgitte Thott Beate Henriksdatter  ~ Hans Bille Ide Gøye   ~ Jens Juel Eskild Gøye  ~ Emerentze Carstensdatter  Anne Gøye   Christoffer Gøye  ~     Karen Lange Margrete Mogensdatter ~ Jørgen Høegh Falk Mogensen  ~ Kirsten Sparre Falk Gøye ~ Helvig Steensdatter Sibylle Gøye    
   
  til Hvidkilde  Bille Udgav Vedels folkeviser til Turebygård af Boltinggård † 1672   * 1606 † 1654 til Lindbjerggård til Turebygård Rosenkrantz Samlede et   til Gunderslevholm   af Bollerup til Hammergård & Bailumgård til Bollerup  til Klogerup til Bregentved  Brahe til Hvidkilde          
    til Gammel Køgegård         til Hvidkilde * 1599 † 1664 * 1604 † 1642   ~ Odensegård  14/8 1624   & Brandholm ~ Odense 1625 stort bibliotek   & Assendrup   * ca. 1615 ~ 1633 † før 1623   Skærsø & Starupgård ~ 1622 Fødte et barn i dølgsmål i Jerstrup        
  Hovmester Sorø Akademi   Ritmester   * 1609 † 1681   Solgte i 1631 Gunderslevholm til   Begravet Viborg     Oberst   Blev henrettet i Odense    
  Var med i slaget ved Lutter am Barrenberg   * 1600 † 13/9 1647     Bjergværksejer ved Arendal i Norge    * 1597 † 1643    
  * 1602 † 1653              
Lensmand Tryggevælde
   
  Begravet Skt. Knuds Kirke, Odense           Lensmand Sæby    
              * 1584 † 1652    
             
                   
                   
                   
                   
               
                 
               
                 
               
                 
                               
                     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
       
    Marcus Gøye  ~ Jutta Dorotea Thott Susanne Gøye ~  Preben Brahe      Mogens Gøye         Henrik Gøye    
          til Hvidkilde og Brahesborg * 27/1 1668 på Näs † 1685         Hofmester Sorø     til Turebygård (part)    
  Gehejmeråd, hvid ridder, sæde i Højesteret ~ 8/2 1687        Gesandt i Paris      † 1668    
    Gesandt i Paris, Haag, London   * 1637 † 1683      
    Skoleherre Herlufsholm 1685      
    Stiftsamtmand Lolland-Falster      
  * 21/11 1635      
  † 28/4 1698 i København  ~ Ingeborg Kirstine      
  Begravet Herlufsholm  Juul      
         
         
         
   Slægtens sidste mand      
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
     
  Charlotte Amalie Gøye  ~ Christian Rantzau      
          til Hvidkilde og Brahesborg Lensgreve af Rosenvold      
  * 11/2 1689 † 31/7 1724 Kammerherre, Gehejmeråd      
  ~ København 30/11 1716      
     
     
     
     
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa