von Gram
               
 
 
 
 
 
 
 
  Eckhard von Gram   ~ NN  
  til Grahlow  
  Kurbrandenborgsk dragonkaptajn  
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
 
  Friedrich von Gram  ~ Henriette de Cheusses      
  Hofjægermester i Sjællands Stift      
  Amtmand i Kronborg Amt 1718      
  Amtmand i Frederiksborg Amt 1718      
  Etatsråd, Gehejmeråd, Overjægermester        
  Ridder af Elefanten
 
     
  Ejede den Gramske Gård (Hotel d'Angleterre) København  ~  Charlotte Sophie    
   * XX/3 1664 † København 25/3 1741  von Hattenbach    
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Carl Christian von Gram   ~ Birgitte Christiane grevinde Friis Friedrich Carl von Gram ~ Sophie Hedevig von Holstein Vilhelmine Jedevig Antoinette    ~ Conrad Wilhelm  greve Ahlefeldt
  Overjægermester og forstmand ~ 4/3 1733  Hofmarskal, overhofmarskal, gehejmeråd ~ 14/9 1735  von Gram  af Langeland
  Gehejmeråd & gehejmekonferensråd til Frijsenborg Amtmand i Kronborg Amt   * 1711 ~ 1739
  Kammerherre   Amtmand i Frederiksborg Amt      
  Ridder af Elefanten   Ridder af Elefanten      
  * 23/7 1703 † 24/1 1780   * 4/2 1702 †  9/5 1782  
         
     
       
 
 
      Slægtens sidste mand  
       
       
     
       
       
       
       
     
     
           
   
 
 
Sophie Magdalene von Gram
 
     
 
 
           
  Christian Frederik von Gram  ~ Frederikke Louise Reventlow Sophie Magdelene von Gram  ~ Jens Krag-Juel-Vind  
  Kammerherre, Hofjægermester Comtesse af Reventlow Arvede Frijsenborg baron  
  * København 11/6 1737 ~ 22/5 1761 * Frijsenborg  6/1 1734 † 28/11 1810 Blev greve af Frijsenborg  
  † København 27/10 1768     ~ Christiansborg Slotskirke 7/4 1752  
  Begravet Hammel Kirke    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa