Griis af Nordrup
                                 
 
 
 
 
 
  Nogle i slægten brugte navnene Rintaf og Spink         DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
 
  Niels Griis  ~ NN  
  * ca. 1300  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   Peder Nielsen Rintaf    ~      Beate Falster Jacob Nielsen Rintaf    ~ NN  
         af Rejnstrup          af Rejnstrup  
  * ca. 1340 † efter 1413   Gav 1422 gården til Skt. Peders kloster, Næstved,  
      mod at komme på pension i klosteret  
      Nævnes 1404  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
             
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    Anders Pedersen Griis  ~ Anne Pedersdatter   Jacob Pedersen Spink Niels Pedersen  
   Holmegård & Bødstrup de Northorp            Landsdommer Sjælland 1346 Lejede Rejnstrup  
  Væbner Mageskiftede gods med Antvorskov Forstander Skt. Clara kloster, Roskilde 1364 af Skt. Peders kloster  
  Nævnt 1391 af (Antvorskovs) Nordrup  
  Mageskiftede gods i Bødstrup til Antvorskov 1398  
  † 1408  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
           
 
 
 
 
 
 
     
  Peder Andersen Griis      ~ NN Brostrup Alexander Griis  
  til Nordrup, Holmegård   til Tørslev, Gerlev sogn  
  & i Gerlev   Nævnes 1403-17  
  * ca. 1400, nævnes 1438  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                 
                       
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Nils Griis  ~ Anne Jepsdatter Joachim Griis  ~ Anne Arvidsdatter Marine Griis  ~ Laurids Henriksen Alexander Griis NN Griis  ~ Iver Jepsen  
             til Nordrup 1454 Vognsen til Rågehave            til Holmegård (Båd af Halland) til Nordrup  Fikkesen til Nordrup 1454 af Nordrup Vognsen til Rågehave  
  Nævnes som eneejer 1460-84         Enke til Nordrup 1497-98 Lensmand København   til Skaftelev   til Rågehave  
        * 1436 † 1478      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                 
                         
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
         
  Marine Griis  ~ Laurids Johansen  Hans Joachimsen   ~ Anne Nielsdatter Gundel Griis      ~   Oluf Daa Henning Joachimsen Peder Joachimsen  ~ Kirstine Gautesdatter   
  til Nordrup  Fikkesen  til Holmegård Lange  til Holmegård til Ravnstrup Kannik i Roskilde til Hovinsholm og Strøm Kane  
  til Broholm Lensmand København   † efter 1535   † 11/12 1521 Lensmand Bratsberg,  
  Bispelensmand Nygård   Tønsberg, Akerhus (Norge)  
  † før 1505   * 1452 † 1521  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
                 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Maren Hansdatter  ~ Jørgen Venstermand  Joachim Pedersen d.y.   Jørgen Pedersen   Elline Pedersdatter  ~ Erik Eriksen  
   til Stadager Lensmand Tønsberg   Lensmand i Numedalen   † efter 1548 Gyldenhorn  
  *1497 † efter 6/9 1524    og Eidsberg og Marke skibrede   til Ellin  
  †1529  
 
 
 
 
          Slægtens sidste mand  
 
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa