Gyldenstjerne Tim
Slægten
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik Nielsen  ~ Gørvel Andersdatter    
  til Demstrup, Tim og Estvadgård, rigsråd (Lunge)       DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Rigshofmester 1441-1442        
 
Lensmand på Riberhus -1443
       
  Lensmand på Aalborghus 1444-        
  * Ågård ca. 1382 † før 13/6 1455        
 
   
  Gyldenstierne, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
         
 
             
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Niels Eriksen  ~ Mette Banner Peder Eriksen  ~ Hebele Lydikesdatter Erik Eriksen    ~ Kristina Karlsdattor Kirsten Eriksdatter  ~ Gotskalk Andersen Abraham Eriksen   ~  Else Laxmand Anders Eriksen  ~ Anne Laxmand
  til Landting, Tim og Lyngbygård  til Landtind til Nybo ~ ca. 1449 til Fogelvik  (Bonde) til Kokkedal, Åsendrup Stenbrikke Gyldenstjerne til Asserbo   † 1463
  Lensmand på Koldinghus 1442     Bispelensmand Nygård * ca. 1420 Lensmand Riberhus 1443   & Drivsholm til Kokkedal     & Knabstrup  
  Lensmand på Lundenæs 1443-   † 1463   Hofmester (svensk)   † 1468        
  Rigsråd         Rigsråd 1449        
  Rigshofmester 1453-1456   † 1449  
 
     
  * 1415 † 1484   Slægten Gyldenstjerne   ~ Anders Nielsen      
     
  Den svenske slægt Gyllenstierna   Banner      
       
  ~ 1467      
             
             
             
             
             
             
             
           
             
             
               
             
 
 
     
 
 
     
 
 
 
   
  Peder Nielsen ~ Regitze Torbensdatter Inger Nielsdatter  ~ Niels Timmesen   Gørvel Abrahamsdatter  ~ Gert Jensen      
  til Tim  Bille til Landtind Rosenkrantz   til Bækkeskov, Høgested,        Ulfstand  
  Lensmand Holbæk   * Lundenæs 1444 † før 23/2 1525 til Stensballegård   Asserbo,  
  † XX/5 1492   & Knabstrup  
      Gav Høgested til børn af moderens bror  
     
     
     
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
           
 
   
 
 
 
 
 
  Knud Pedersen Gyldenstjerne  ~ Sidsel Ulfstand Karen Pedersdatter ~ Eiler Ivensen    
  til Ljungby & Tim til Lyngbygård          til Dallund, Langesø,  
 
Lensmand på Aalborghus
(Ljungby, Skåne)          Margård og Slumstrup  
  Faldt i unåde undr Chistian II  
  Blev hans fangevogter som  
  Lensmand Kalundborg  
   
Lensmand Vordingborg
 
    Lensmand Krogen  
  Rigsråd  
  * 1480 † Kalundborg 20/6 1552  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                               
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
  Axel Gyldenstjerne  ~ Karine Knudsdatter  Margrethe Knudsdatter ~ Folmer Rosenkrantz Peder Gyldenstjerne Lisbet Knudsdatter ~ Jens Holgersen Regitze Knudsdatter ~ Mikkel Sested  
  til Tim og Lyngbygård (Ljungby, Skåne) Gyldenstjerne † 5/7 1581 ~ Stensballegård 17/7 1552 til Tim Dræbt under svensk angreb  Ulfstand † 17/6 1576 til Gross Nordsee  
  Landsdommer i Skåne  ~ Restrup 5/8 1571 Begravet Vær Kirke   Rigsråd † Bahus XX/9 1566   Begravet Skt. Peders, Næstved ~ 1553  
  Lensmand i Landskrone   Rigsmarsk 1575-1593    
  Statholder i Norge 1588-1601     Deltog i 7-årskrigen  
  Lensmand på Akershus   † 1594  
  Rigsråd  
 
 
  *1542 † Sandviken, Gotland 13/7 1603    
  Begravet Visby    
       
     
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
 
 
     
  Knud Gyldenstjerne  ~ Øllegård Jacobsdatter  
     til Tim og Lyngbygård (Skåne), hofjunker Huitfeldt  
  Lensmand på Hald  til Lillø  
  * Lyngby 5/2 1573 † 1636 ~ Trondhjem XX/6 1602  
  Begravet Tim  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Axel Gyldenstjerne  ~ Christence Hansdatter Karen Knudsdatter  ~ Hans Lauridsen Lisbeth Knudsdatter ~ Mogens Sehested Jytte Knudsdatter ~ Otte Thott  
  til Bidstrup og Lyngbygård (Skåne) Lindenov † 1616 (Baden) til Tim til Holmgård til Søndervang til Næs  
  Lensmand på Hald til Bidstrup, Strandet   * Ljungbygård 8/1 1608 ~ København 30/5 1630  * 17/2 1617 † 29/8 1640  
  * 1604 † 1637 & Ørslevkloster   † 16/3 1650  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
   
 
 
 
 
 
  Øllegård Gyldenstjerne  ~ Kai Lykke Sophie Gyldenstjerne   ~    Claus Juel  
  til Bidstrup og Lyngbygård (Skåne) til Gisselfeldt   til Nørre Vosborg  
  Lensmand på Hald     Oberstløjtnant  
  † 1694  
     
   
 
 
    ~ Christian Friis  
    til Lyngbygård  
     
     
     
     
     
     
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa