Gyldenstjerne Restrup
Slægten
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Gyldenstierne, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
    Knud Nielsen  ~ Anne Christensdatter                   Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  til Restrup, væbner Vendelbo            
  * ca. 1370 † før 1401    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
  Henrik Knudsen  ~ Anne Mogensdatter              
  til Restrup, rigsråd Munk            
  Havde Horsens i pant af kronen      
  Lensmand på Skanderborg 1446    
  Lensmand på Bygholm 1451-    
 
* ca. 1402 † før 28/5 1456
   
     
     
     
     
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
                             
                   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
  Kirstene Henriksdatter  ~ Claus Rønnow Knud Henriksen  ~ Hilleborg Skinkel Ellen Henriksdatter  ~ Eske Jensen  Sophie Henriksdatter ~ Erik Ottesen      
  † Odense Lensmand Nyborg 1442- til Restrup, rigsråd ~ før 1446 † 1472 Brok til Boller Rosenkrantz      
  Begravet Skt. Hans Kirke Lensmand Laholm 1452 Lensmand på Rugård -1467     Lensmand Aalborghus -1441 * 1434 † 1477 til Bjørnholm      
      Lensmand på Aalborghus 1453-         Lensmand Skanderborg 1452-      
    Lensmand på Bygholm 1463-      ~ 13/1 1456     
    Var måske på tale som dansk konge 1448 før valget af Christian I  
 
   
  * 1420 † før 2/10 1467     ~ Corfitz Rønnow  
                               Lensmand Vordingborg 1455-  
         
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Karen Gyldenstierne  ~ Jørgen Daa Henrik Knudsen  ~ Karen Bille Anne Knudsdatter  ~ Peder Bille      
  til Enggård*   til Restrup og Iversnæs*  ~ 1489 *1440 † 26/7 1531    til Svanholm  
    Rigsråd   Begravet St. Hans kirke Odense  
    Havde Horsens i pant af kronen    
    Lensmand på Skanderborg 1446    
   
Lensmand på Bygholm 1451-
 
    †1517    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                                           
 
 
                                     
         
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Jørgen Gyldenstjerne Knud Gyldenstjerne ~ Jytte Podebusk Gabriel Gyldenstjerne  ~ Karen Jepsdatter Christoffer Gyldenstjerne  ~ Anne Parsberg Frantz Gyldenstierne   Bent Gyldenstierne     Mogens Gyldenstjerne  ~ Anna Mouridsdatter Margrethe Henriksdatter  ~ Erik Eriksen Sophie Henriksdatter ~ Bendix von Ahlefeldt   Otto Gyldenstjerne  ~ Helvig Mogensdatter
  Gejstlig, sekretær i kancelliet Arvede Restrup efter broderen Gabriel ~ 1541 til Restrup Friis til Iversnæs   af Restrup   af Restrup   til Iversnæs* og Restrup, Sparre af Skåne † 1/12 1554 Banner * 1490 † 1529 til Haseldorf og Bukhagen   til Iversnæs* Gøye
  Kannik i Odense Gejstlig, sekretær i kancelliet   Lensmand København 1535-36  til Lyngholm † 1562   Levede 1530   Faldt i Sverige   til Fultofte, Jærrestad, Stjärneholm,   Begravet Torslev Kirke ~ 6/1 1537   Lensmand på Bygholm  til Ormholt
  Ærkedegn Ribe Rigsråd   Lensmand Ørum og Hundslund Kloster ~ 1537       Svaneholm og Svenstrup           Deltog i forsvaret af Norge  
  † 3/5 1551 Domprovst i Viborg, bisp i Odense 1529   † 5/2 1555       Rigsråd             Beskyldes for ran af Dalum Klosters Gods 1514    
   
Lensmand på Vestervig
   
Ledede forsvaret af Norge
      † Bygholm 25/6 1551  
  Lensmand Sæby     Lensmand Dragsholm   Begravet Graabrødre Kloster , Horsens  
  Tog Christian II til fange i Norge 1531   Lensmand på Malmøhus      
  † 1568   Statholder i København 1558-66        
      * 1481 † 9/10 1569 København          
      Begravet Vor Frue i København      
        *Nu Wedellsborg        
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                             
                                                 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Preben (Predbjørn) Gyldenstjerne ~ Birgitte Steensdatter Karine Knudsdatter Gyldenstierne   ~ Axel Knudsen Anna Knudsdatter Gyldenstierne   ~ Corfitz Tønnesen   Henrik Gyldenstjerne   ~ Lisbeth Tygesdatter Christen Gyldenstjerne ~ Dorte Rud Dorthe Mogensdatter ~     Christen Munk        Sibylle Gyldenstjerne ~ Eskild Gøye Mogens Gyldenstjerne  ~ Hedvig Ulfeldt Karen Mogensdatter  ~ Niels Eilersen Hannibal Gyldenstierne ~ Helvig Kaas Hilleborg Mogensdatter ~ Knud Rud Karen Gyldenstjerne  ~ Jørgen Marsvin
  til Bidstrup, Stjerneholm, Svaneholm og Vosborg Rosensparre * Estrup 21/4 1542 † Akershus 8/3 1596 Gyldenstierne * 7/4 1544 † Mogenstrup  16/10 1595 Viffert   til Ågård  Brahe til Restrup, Hellestrup og Stjernholm ~ Olstrup 26/11 1598  *1547 † 18/7 1583 Gudumlund til Toberupgård   til Næstved Sortebrødrekloster & Skørring   til Bjersgård/Biersgård   *  Store Restrup 1545 Lykke til Store Restrup Kaas af Sparre *1555 ~ Slagelse 22/2 1590 * 1544 † 1589 til Hollufgård
  Rigsråd   ~ København 28/8 1580 Begravet Akershus, Oslo  ~ Restrup 5/8 1571 Begravet Ingelstad til Næs   Admiral ~ 1563 * Mamøhus 1522 † 21/2 1617   Begravet Aalborg                 Opdrog ugifte adelsfrøkener   * Biersgård 1548 † Biersgård 1621   til Torp og Tanderup † Store Restrup 1608        ~ 27/5 1565
     
Lensmand på Malmøhus
               Lensmand på Bohus   Begravet Roskilde Domkirke     * 1540 † 1611       ~ 22/5 1565   Forlovelsen trak ud i 4 år  
  * 25/10 1548 † 13/7 1616   * Estrup 1/1 1540 †  Bahus 2/4 1592                  
      Begravet Kongelf/Kungsälv  
 
      Karen Ottesdatter Gyldenstierne
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  ~ Mette Hardenberg   ~ Holger Tønnesen   ~ Mette Rud        
    Rosensparre   Viffert     ~ 1574      
      ~ Odense  22/6 1589              
                   
             
               
             
             
             
             
             
             
                                                                                           
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Anne Prebensdatter Gyldenstierne
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Knud Gyldenstjerne  ~ Christence Hermansdatter Jytte Gyldenstjerne    ~ Peder Juel Henrik Gyldenstjerne    ~ Lisbeth Podebusk Anne Prebensdatter  ~ Jørgen Steensen Ejler Gyldenstjerne  ~ Sophie Barnekow Birgitte Gyldenstjerne ~ Axel Urne Knud Gyldenstjerne Anne Henriksdatter  ~ Holger Ulfstand Pernille Henriksdatter  ~ Jakob Rosenkrantz Lisbeth Henriksdatter   ~ Oluf Rosensparre Mogens Gyldenstjerne   ~  Sophie Frantzdatter Laxmand Gyldenstjerne  ~ Margarete Friis Dorte Mogensdatter   ~ Niels Friis Lene Mogensdatter   ~ Holger Rosenkrantz  
  til Skovsbo og Vosborg Juel til Totterupholm til Hesselmed     til Svaneholm (Skåne) og Skovsbo (Fyn),  til Skovsbo *  18/ 1596 † 14/6 1677 Brahe til Bidstrup til Nielstrup til Ryegård til Bækkeskov     til Ågård og Møgelkær     til Rudbjerggaard   ~  Kærstrup 17/7 1599 Forlenet med Gunderup ~ København  20/9 1584         til Fultofte, Findstrup og Bjersgård Rantzau til Tyrestrup og Bjersgård ~  Ribe 30/11 1606 * Restrup  1602 † 6/3 1634 til Vadskærgård * 17/5 1588 † Demmestrup 30/1 1639  ~ Landskrona 3/7 1614    
  * 1591 † 1638     Slægtsbogsforfatterinde ~ Viborg 22/9 1604 & Vosborg (Jylland)   ~ 27/8 1615  & Ryegård   † 1675 til Ryegård     Lensmand på Bergenshus     * 13/12 1576 † Steensgård  2/11 1622    Forlenet med Vester Vallø til Gunderup Hofjunker 1603-10 ~ 1612 Landsdommer i Skåne       ~ 29/9 1622  
      * Vosborg 21/7 1581 † 2/8 1642     Landsdommer i Skåne       Landsdommer             * 1575 † 1627     * Vitskøl  23/10 1563  & Vester Vallø Lensmand på Varberg   * Bjersgaard, Gråmanstorp 1582  
          Lensmand på Varberg       † Sandholt 20/2 1638   * 1590 † Vianen 7/4 1639    † 1655    
     
 
 
* 1594 † 1669
           
      ~ Christian Grubbe                  
        til Lystrup                  
          ~ Roskilde  4/5 1617                    
                           
                           
         
 
                 
          ~  Christoffer von der Groeben              
             fra Sachsen              
            Anerkendt som dansk adel 1610              
                         
                  Anne Prebensdatter          
         
 
               
          ~ Eiler Urne              
                       
                       
                       
                                                         
 
                                             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Preben Gyldenstjerne   ~ Hilleborg Hartvigsdatter   NN Gyldenstjerne   ~ NN Lykke Erik Hardenberg Gyldenstjerne  ~ Birte Reedtz  Mette Henriksdattter   ~ Knud Henriksen Jytte Henriksdattter   ~ Peder Brockenhus     Helle Mogensdatter  ~ Niels Parsberg   Anne Helvig Mogensdatter  ~ Jørgen Marsvin Ebbe Gyldenstjerne  ~ Ellen Parsberg Jytte Gyldenstjerne  ~ Tage Ottesen Thott      
      til Bogensholm & Møllerup  Bille  til Skovsbo   til Svaneholm (Skåne) & Bogensholm ~ Køge 16/7 1650 til Torpegård (Åsum Herred) Bille til Skovsbo til Nordskov     til Restrup, boede 1686 på en bondegåd ~ 19/12 1632   * 1615 † Skræm 19/1 1690 til Aunsbjerg og St. Restrup til Vosnæsgård og Palstrup,   * Bjersgård 29/8 1613 † 26/11 1650    
  * ca. 1625 † efter 1657 til Møllerup   Introduceredes på det svenske ridderhus   * Råbelev 3/6 1636  ~ 4/9 1653 * 1621 † 1679     * 20/3 1614  † 28711 1686   Tyrestrup og Bjersgård   Begravet København    
      med navnet Gyllenstierna af Svaneholm   † Torpegaard 12/1 1713           Lensmand på Koldinghus        
      * 17/11 1622 † Svanholm  11/12 1665    Begravet Rynkeby Kirke   * Bjersgård ca. 1612 † 1677    
      Begravet Ystad                
 
   
                            ~ Balthasar Gebhard Obelitz    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                         
                   
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
         
 
     
  Knud Gyldenstjerne  ~ Elisabeth Rosenkrantz Axel Gyllenstierna     Preben Gyllenstierna   Sophie Eriksdatter  ~ Jens Mogensen Elisabeth Eriksdatter  ~ Wilhelm Julius Coyet     Laurids Ulfeld Gyldenstjerne    
  til Møllerup ~ 1682     til Svaneholm, Pugerup, Karsholm, Brodda   til Karsholm   til Karsholm Sehested * Svaneholm, Skåne 9/12 1661 til Lyngby, Bengteboda, Torsø & Aarup     Oberstløjtnant  
  *1652 †1682     Ritmester   Ritmester   * 1652 † 1730 til Holmgård † Mecklenburg-Schwerin 2/4 1703 Hofkansler     1665-1729  
      *1653 †1705   * 1656 † 1677    ~ København 30/5 1630    Kansler i Wismars Tribunal        
              ~ 1683      
                 
     
 
   
  Slægtens sidste mand i Danmark    
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa