Gyrstinge
                   
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
 
 
  Ole Gyrstinge   ~ NN  
  i Gyrstinge ?  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
         
 
 
 
 
 
 
     
  Jens Gyrstinge  ~ Karen Henriksdatter   Andreas Olesen  
  til Ås, Øster Egede (Kikebusch ?)   Ejede gård i Gyrstinge  
      Landsdommer Sjælland   Afhændet til Roskildebispen  
  Lejer gård af Antvorskov     † efter 1416  
  Kendt 1378 † 23/3 1419  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
             
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
  Morten Jensen  ~ Kirsten Pedersdatter   Anne Jensdatter ~ Sivert Lauridsen   Anders Jensen ~ Marine Nielsdatter Navne Jensen
  til Hastrup 1420 (Gyldenstjerne) til Ås, Øster Egede Blaa til Ås, Øster Egede af Torup Biskop i Odense
    1445 del i Kragerupgård *         Landsdommer Sjælland til Orebygård     Landsdommer Sjælland Levede 1454 Del i Kragerupgård *
  Rigsråd     Kendt 1420 † efter 1449   Kendt 1420 † efter 1449  
  Lensmand Kalundborg        
  † ca. 1447        
             
      *Skellebjerg, Løve herred      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oluf Mortensen   ~                                         Johanne Iversdatter Jens Mortensen        Folmer Mortensen Birgitte Andersdatter ~ Per Låle  
  til Korsøgård, Hastrup (1467) Lange af Korsøgård og Hastrup (1448) til Kragerupgård til Ås, Øster Egede Nævnt 1458  
  & Kragerupgård til Kjølbygård Pantsatte gods til Antvorskov Pantsatte gods til Antvorskov Levede 1490  
  Rigsråd     † efter 1457 Nævnes 1460  
  Del i Kragerupgård 1468-96*    
 
Landsdommer Nørrejylland
   
  † 1508  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Folmer Olufsen  ~  NN Niels Olufsen Anne Olufsdatter ~ Peder Skram Birgitte Olufsdatter ~ Henrik Vind
     til Hastrup    til Hastrup 1513  til Hastrup Fasti † efter 1549  til Rønshave
    † 1520   † efter 1513 & Kragerupgård 1520 til Voldbjerg  
        * ca. 1480 † før 1529    
             
             
           
 
 
 
  Slægtens sidste mand    
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa