greve Holck-Winterfeld
               
Gustav Frederik Holck-Winterfeldt
 
 
 
      Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
      Det store våbenskjold er lavet af Peter Kannegaard
  Gustav Frederik  ~ Sophie Louise Ahlefeldt  
  Greve Holck-Winterfeldt Comtesse  
  til Baroniet Wintersborg af Eskildsmark     
  Kammerherre, Gehejmeråd ~ 18/3 1763   
  Amtmand, Aabenraa   
  til Nysø  
  1769 tilladelse til dette navn  ~ Frederikke Elisabeth  
  * 1/9 1733 † 23/1 1776  von der Lühe  
    ~ 28/3 1760  
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Gustav Holck-Winterfeldt  
     
                   
 
 
     
 
             
             
 
 
 
 
  Flemming Frederik Cai  ~ Judith de Wind Gustav  ~ Catharine Maria Brown Juliane Marie  ~ Friderich Ferdinand von Krogh
  Greve Holck-Winterfeldt ~ 18/3 1763  Greve Holck-Winterfeldt ~ Maglegård 23/10 1795 Grevinde Holck-Winterfeldt til Åstrup, Haderslev
  til Baroniet Wintersborg * St. Croix 13/10 1779 † Fjellebo 30/4 1813 Kammeherre, Oberstløjtnant * 27/5 1775 † 6/10 1838 * 3/12 1764 ~ 1803
  Oberstløjtnant Begravet Herringe * 9/2 1774 † 13/1 1833   † Aastrup Gods, Haderslev 11/5 1828  
  * Gedsergård 16/1 1771 † Fjellebro 11/2 1826      
     
Gustav Holck-Winterfeldt
   
         
Totterupholm - Rosendal
 
       
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
      Gustav Holck-Winterfeldt    
Rosendal                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                   
  Gustav Christian   ~ Christiane Sophie Anna Juliane Margrethe   ~ Alexander George Polly  ~ Christian Johan Ludvig Conrad
  Greve Holck-Winterfeldt Grevinde Danneskiold-Samsøe comtesse Holck-Winterfeldt  baron Berner comtesse Holck-Winterfeldt greve Reventlow
  til Rosendal  ~ 4/10 1837 * København 2/5 1798 ~ Holmens Kirke 14/6 1822 * København 3/6 1867 ~ 16/5 1828
  og Fjellerbo   † København 23/12 1850   † København 23/12 1850  
  Hofjægermester, Kammerherre  
  * 2/10 1802 † Rosendal 22/11 1885  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
     
 
     
 
     
         
 
   
 
 
  Flemming Frederik Christian Sophus   Anna Eleonora Frederikke Elisabeth  ~ Julius Christian Frederik Caroline Amalie  ~ Christian Rostgaard von der Maase
  Greve Holck-Winterfeldt   comtesse Holck-Winterfeldt greve Knuth comtesse Holck-Winterfeldt Kammerherre, Generalmajor
  til Baroniet Wintersborg   * Grevensvænge 6/3 1841   ~ 4/10 1837 * 26/9 1842 Overstaldmester og Ordensmarskal
  & Rosendal   † København 24/1 1917   ~ 5/1 1873
  Kammerherre, Hofjægermester  
  * 25/7 1850 † 9/8 1930  
 
  Linjens sidste mand  
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa