Holck Sønderjylland
                       
 
 
 
 
 
 
 
Holck, Coat of arms - Våbenskjold.
 
       
  Johan Holck  ~ NN      
  Nævnes i Sønderjylland 1315     DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
         
         
         
           
        Holk  
        til Støvring  
        En anden sønderjysk slægt  
       
 
   
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
  Erik Holck   ~ NN    
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   
  Godske Holck   ~ NN  
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
   
  Hartvig Holck ~ NN  
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
     Peder Holck ~ NN Udsen NN Holck ~ Lage Jensen  
          Urne (Glambek)  
        i Sem  
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
               
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Godske Holck  ~ Else Svare  Gerlof Pedersdatter ~ Henning Hartvigsen  
      til Møgelkær Limbek  
         til Oksviggård  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ditlev Holck ~ Margrethe Pogwisch NN Holck   ~ NN    Hartvig Holck ~ NN  
  Kendt 1482   Kendt 1482  
                        (Barritskovlinjen)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Godske Holck ~ Anne Henriksdatter Sidsel Holck ~ Markvard Lund        Godske Hartvigsen ~ Maren Clausdatter  
  til Rønhave* Pogwisch af Gammelgård ? (Langeland) til Lundsgård, Als  til Vosnæsgård Strangesen Bild  
  Før 1535 Gods i Oxbøl     * ca.1495   † før 1553      
  Nævnes 1506              
                 
             
             
    *Ulkebøl, Als Sønder herred      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bertel Godskesen ~ Karen Henriksdatter  Anne Godskedatter ~ Wobisla Wobitzer Volf Godskesen ~ N N Rantzau  
  til Rønhave* Lund af Holbæk, Gråsten til Holbækgård  til Melsgård  
  † 1535   † barnløs 1/1 1566   † efter 1517 og før 1530  
         
         
     
 
     
       ~ Didrik Høcken      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Karen Bertelsdatter    ~  Benedikt Sested Henrik Bertelsen  ~ Magdalene Andersdatter Jesper Volfsen   ~ Bege Eggertsdatter  
  † efter 1583  til Ullerup til Rønhave, Ballegård Reventlow til Møgelgård (Melsgård) Gjordsen  
  og Højgård  til Søbo † efter 1543 til Store Tønde  
  Fik ventebrev på Gundsøgård ~ 1546  
  Førstesekretær i kancelliet  
  * 1527 † 1579  
  Begravet Jordløse Kirke  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
           
           
 
 
     
 
     
      Ditlev Holck  ~ Inger Rosenkrantz Christen Holck ~ Karen Krafse  
  til Eskildstrup ~ 1/8 1591 til Birkholm, Rønhave, Bustrup & Ballegård  ~ 20/7 1595  
    ~   & Højgård   Rigsråd  
      Lensmand Tryggevælde   Lensmand Svenstrup  
      Lensmand Kronborg   Lensmand Tryggevælde  
  Lensmand København  
* Rønhave 25/5 1558  † 18/5 1641
 
  * 21/1 1556 † 22/9 1633  ~ Margrethe Krabbe   ~ Marie Henriksdatter  
    af Østergård     Below  
    ~ Københavns Slot 20/7 1595      til Hastrup  
         ~ 16/6 1605  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
       
 
             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Anne Ditlevsdatter  ~ Vincents Steensen  Henrik Holck  ~ Hilleborg Krafse         Eiler Holck   ~ Rigborg Steensdatter Margrethe Kristensdatter ~        Jens Høeg
  * Tryggevælde 7/12 1602 ~ 2/11 1623  til Ravnholt fra 1630  ~ Egholm 22/6 1628  til Gedsholm (Skåne) Bille *1598 † 12/1 1661  til Vang
  † Steensgård 5/5 1660    Lensmand Stegehus   * 1587 † 1648  
  Begravet i Snøde Kirke   Tysk rigsgreve 12/51633  
    Feltmarskal under 30-årskrigen  
 
* Kronborg 18/4 1599
 
  † Tarschenreide 30/8 1633  
  Begravet i Herrested Kirke  
 
 
 
   
   
   
   
   
Anne Ditlevsdatter Holck  
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa