Greve Holck
                                               
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
   
 
 
   
  Christian Christopher Ditlev Holck ~ Sophie Ulfeld      
  til Hastrup og Orebygård    
  Tysk rigsGreve    
  Naturaliseret i Danmark 25/3 1676    
  Oberst, Chef for Sjællandske Regiment    
  Faldt ved Lund    
 
* Leyden 13/6 1629 † 4/2 1676
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Flemming Greve Holck  ~ Margrethe Rodsteen Magdalene Sybille Holck  ~ Christen Skeel Hilleborg Holck  ~ Adam Levin von Knuth Christian Frederik Greve Holck ~ Anna Helene Sophie Amalie  ~ Georg Ernst von Reichau  ~ 2O Anna Margrethe von Knuth  
  til Orebygård  ~ 15/8 1695 * 7/8 1666  † 19/4 1698 Til Vallø, Rudholt og Gunderup komtesse Holck til Ludorf, Morin, Gneve, Zülow, Oberst, Regimentchef Reedtz komtesse Holck  ~ 6/5 1685 * Leizen, Mecklenburg 4/12 1679  
  Amtmand Nyborg-Tranekær    ~ 9/12 1695 * 1658 † Orebygård 30/11 1724 Gisselfeldt, Assendrup, Tybjerggård, Faldt i slaget ved Helsingborg     Hofdame hos Enkedronning Sophie Amalie Stiftamtmand Lolland-Falster † Ålholm Slot, Nysted 5/12 1712  
  Myrdet mellem Langeland og Nyborg     Vindbyholt & Farumgård * 1663 † 10/3 1710    * 22/3 1694  Konferensråd Begravet Nysted Kirke   
  * 19/3 1659    13/7 1701               * Bärwalde, Durlach, Baden 7/5 1658  
  Begravet Errindslev       † 21/4 1735   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
               
                               
 
 
 
 
                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christian Christoffer Holck  ~ Ermegård Sophie Hilleborg Levine Holck ~ Christian Lerche  Sophie Dorothea Flemmingsdatter  ~ Friderich von Pultz Anne Trolle Holck Christian Frederik von Gersdorff   Sophie Ulrikke von Reichau ~ Christian Corneliusen Lerche  
  til Orebygård  von Winterfeldt * Holckenhavn 27/4 1700 † 17/2 1749 ~ 1731 Holck Ritmester, Vildtmester, Skovridder  * Kjærsgård 1700 † 1729 til Obersitz i Sachsen og Tobersø i Norge   * Ålholm Slot (Christiansholm), Nysted XX/6 1689   ~ 24/7 1711   
  Generalmajor  ~ Krenkerup 28/9 1723      Komtesse Holck     Oberst   † Bergegård, Lyngdal 19/3 1745     
  * 24/8 1698  † Holckenhavn 23/9 1774       ~ 1723   Begravet Aa Kirke, Bornholm    
         
     
     
 
 
      ~  Christian Ulrich Hausmann  
       ~ 28/2 1722  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                     
     
 
     
 
         
 
     
 
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 
  Frederik Wilhelm  ~ Christiane de Stockfleth Hildeborg Margrethe ~ Frederik Christian Gustav  ~ Sophie Louise Ahlefeldt Caroline Sophie  ~ Theodosius von Levetzau Margrethe  ~  Volrad Augustin van der Lühe  
  Greve von Holck ~ 20/4 1768  comtesse Holck von Qualen Greve Holck-Winterfeldt Comtesse  comtesse Holck til Bygholm komtesse Holck-Winterfeldt Gehejmekonferensråd, Ordenssekretær  
  til Eckhof   * Orebygård 5/10 1739   til Baroniet Wintersborg af Eskildsmark  * Nyborg 1742 Kammerherre, Gehejmekonferensråd * Orebygård, Sakskøbing, 16/2 1741  Kammerherre, Overkammerjunker  
  Gehejmeråd, Hofmarskal   † Christianssæde, Skørringe 6/11 1817   til Nysø ~ 18/3 1763  † Horsens 23/10 1811  ~ 4/5 1768 † København 1/10 1826   ~ 1767  
  Amtmand over Bordesholm      Kammerherre, Gehejmeråd    
 
Arrangerede Christian VII's eskapader
 
  Amtmand, Aabenraa   
  Styrtet af Struensee  ~ Juliana Sophie  
1769 tilladelse til dette navn
 
 
   
  * Orebygård 28/9 1745 Danneskiold-Laurvig   * 1/9 1733 † 23/1 1776  ~ Frederikke Elisabeth     ~ Christian Frederik von Numsen  
  † Kiel 7/12 1800 ~ Christiansborg Slotskirke 28/9 1769    von der Lühe    ~ 1767  
 
      ~ 28/3 1760  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
 
 
     
 
         
 
     
         
 
 
 
 
 
 
  Christoffer Conrad ~ Henriette Charlotte Julius Carl Christian ~ Caroline Elisabeth Møller Luisa Augusta  ~ Henning Bendix von Qualen Harald Holck ~ Ida Augusta Hardenberg-Reventlow  
   Greve Holck comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs  Greve Holck ~ 29/9 1816 comtesse Holck til Damp  Greve Holck ~ 1815  
  til Eckhof ~ Halsted Kirke 22/10 1802  Kaptajn, Kompagnichef * København 24/12 1795 † 22/2 1852 * 3/9 1786 † 4/4 1867   * Kiel 18/9 1785  
  Kammerherre   Kammerherre   † Kiel 24/12 1839  
  Amtmand   * Kiel 9/12 1789        
  * Eckhof 14/2 1775   † 21/2 1857  
  † 15/1 1810      
         
          Greve Holck-Hardenberg-Reventlow  
         
         
 
           
           
           
           
         
         
         
         
                               
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
             
 
 
  Harald Ludvig ~ Sophie Ulrikke Lerche Carl Christian Friedrich  ~ Philippine Krüger Valdemar Greve Holck ~ Nathalie Clothilde Septima Ryge Anna Sophie Nathalie  ~  Johan Julian Sophus Ernst Ida Augusta  ~ Hans Sigismund Frederik Alexander William  
   Greve Holck    Greve von Holck * Hamburg 16/5 1828 Dampskibsfører, Orlogskaptajn ~ 27/7 1852 comtesse Holck-Winterfeldt lensbaron Bertouch-Lehn comtesse Holck  Greve Schulin  
  Kammerherre   * Lyngby 15/9 1825 † Hamburg 22/6 1916 Kammerherre, Kommandør * København 9/8 1819 † København 30/11 1895 * 7/5 1824 † 1891 til Højbygård & Lyngholm * København 18/12 1817 ~ Fredensborg 31/5 1841  
  Regnskabsfører, livgarden   † Hamburg 22/1 1900    * København 16/12 1818 † 25/9 1900 d.a. Johan Christian Ryge, Kgl. Skuespiller, Dr. med.   ~ 21/6 1853 † Fredensborg 23/8 1896    
  Udskrivningschef          Begravet Holmens kirkegård          
  * 2/9 1807 † 10/12 1874         Ida Augusta comtesse Holck
 
   
                 
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          Ida Augusta Holck  
                                               
 
 
 
 
 
 
         
 
     
         
 
 
 
     
  Harald Sophus ~ Harriet Charlotte Carl Christian Nikolaus  ~ Ella Helene Mathilde Burchard Emma Kathinka Charlotte  ~ Klemens von Bockum   Paul August ~ Julie Stephanie Stephensen
   Greve Holck baronesse Schaffalitzky de Muckadell  Greve von Holck * Nienstedten 4/7 1864 Grevinde von Holck von Bockum kaldet von Dolffs    Greve von Holck * Frederiksborg 26/5 1863
  til Skeinge ~ 18/7 1874 * Kiel 16/2 1854 † Othmarschen 5/4 1934 *  Hamburg-Altona 16/5 1859 * Stendal 17/6 1851   * Hamburg-Altona 20/7 1861 † Lissabon 5/1 1922
  * 14/12 1848 † 2/3 1919   † Othmarschen, Hamburg 30/8 1926   † Salzwedel 19/4 1952 † Braunschweig 12/3 1928   † Riga 17/8 1919  
                   
               
           ~ Sophie Augusta Nichum
              * København 11/6 1875
            † København 29/4 1941
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                           
 
 
       
 
     
 
         
 
     
 
     
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Karen Holck ~ Otto Neumann Carl Christian Friedrich  ~ Irmgard Hülsenbusch Ella Beatrice von Holck  ~ Kurt von Lösecke Gertrud Margarete von Holck  ~ Eberhard von Mejer Harald von Holck  ~ Ingeborg Luise Hertha Bertha Helga von Holck ~ Robert von Kügelgen Rudolph Carl Christian ~ Dorothea Rohardt
  * 16/7 1889 † 1930 ~ 14/5 1918  Erich von Holck *  Elberfeld 7/7 1894 Grevinde * Celle 3/11 1879 Grevinde * Braunsberg, Ostpreussen 7/4 1877  Greve Grevinde von Luckner Grevinde * Gavrilowka, Rusland 12/11 1887  Greve von Holck * Kiel 12/10 1913
  Læge   Greve † Wismar 30/4 1945 * Monterrey, Mexiko 11/3 1887 † Hamburg 8/8 1953 * Othmarschen, Hamburg 27/1 1890 † Koblenz 22/8 1917 * Hamburg-Altona 4/8 1898   *  Hamburg-Altona 4/8 1898 † Mexiko 5/11 1935 * Petersholm 4/9 1889  
  * 3/9 1886 Faldt på Vestfronten   † Hamburg 4/4 1952        
      * Monterrey, Mexiko 5/2.1886                        
  † Remy 30/4 1916        
 
           
          ~ Kurt von Cleve          
            * Rathenow 24/7 1891          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                     
     
 
     
 
     
 
     
 
         
 
     
         
 
     
 
 
 
         
      Beatrice Christiane  ~ Gert Bennewitz Erich Karl Nikolaus  ~ Agnes-Isabell Stephanie Margarethe Dorothea ~ Willibald Winkler Christian Heinrich Nikolaus  ~ Barbara von Gottberg Ingrid von Holck  ~ Normann Moller Schou Henrik Tryggve von Holck ~ Vibeke Beate Møller-Madsen
      Grevinde * 25/2 1913  Greve von Holck  Grevinde von Platen Hallermund  Eleonore Gertrud * 27/6 1928  Greve von Holck * 25/4 1943 Grevinde * 26/10 1941 Greve * 12/9 1947
      * Berlin 2/11 1915 † 1/7 1958 * Lübeck 6/2 1929   Grevinde von Holck   * Farve 5/4 1939   * Punte Arenas, Chile 11/4 1945   * Punte Arenas, Chile 18/4 1941  
          * Farve 30/11 1937      
                             
                   
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
     
 
     
 
         
 
         
             
 
         
 
     
      Christian Constantin Alexander   Nicolas Georg Carl Christian   Camilla Barbara Christiane   Juliane Ruth Ingeborg   Fransiska Stephane Renate  
       Greve von Holck    Greve von Holck   Grevinde von Holck   Grevinde von Holck   Grevinde von Holck  
      * 12/4 1977   * 6/10 1978   * 27/12 1970   * 6/10 1973   * 8/9 1978  
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
            Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa